Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016

2 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kort om undersøkinga Bakgrunn og mål: Kartleggje haldningar og kunnskap knytt til kommunereforma blant innbyggjarane i Stord Oppdragsgjevar: Stord kommune Kontaktperson: Jonas Sætre, Dokumentsenteret, Stord kommune Målgruppe: Representativt utval av innbyggjarane (16 år+) i Stord kommune Talet på respondentar (n=): 500 Metode: Telefonundersøking (CATI) Vekting: Resultata er vekta på kjønn og alder Tidspunkt for datainnsamling: 15. – 29. mars 2016 Feilmargin: ± 1,9 og ± 4,4 prosentpoeng på hovudfrekvensnivå Spørjeskjema: 5 hovudspørsmål, 2 bakgrunnsspørsmål Ansvarleg konsulent: Henrik Høidahl, hh@opinion.no, tlf. 992 61 015 Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Stord Kilde: https://snl.no/Stord

3 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kort om undersøkinga 3 Utvalgssammensetning og representativitet Målgruppen, 16 år og eldre, kan identifiseres i sentralt befolkningsregister I hvert område av kommunen trekkes det et tilfeldig utvalg, der alle har den samme muligheten til å bli valgt Utvalget tilrettelegges med andre ord ved sannsynlighetsutvelging Det trekkes utvalg på postnummer Det gir et godt og representativt utvalg i tettstedene, og dermed i kommunen totalt sett, der også spredt bebyggelse inngår Videre vektes det på kjønn og alder slik at utvalget i undersøkelsen gjenspeiler befolkningssammensetningen i kommunen Kontrollrutiner Samarbeidspartner på datainnsamling, Norstat Norge AS, og Opinion AS har gode kvalitetsrutiner for å avdekke utvalgsskjevheter og eventuelle feil i forbindelse med datainnsamlingen. Disse rutinene inkluderer: 1. Riktig rekruttering/opplæring av intervjuere 2. Innlytting/veiledning gjennomført av spesialopplærte veiledere/intervjuledere på det enkelte produksjonssted 3. Dialerstatistikk på den enkelte intervjuers arbeidstid, herunder gjennomsnittlig intervjutid, antall bortfall og pålogget tid 4. Kontroll av svarmønstre på intervjuernivå, hvor det fokuseres på eventuelle avvik i svargivning 5. Minst mulig grunnlag for at intervjuer skal kunne påvirke utvelgingen av respondenter 6. Råmaterialet er nøye gjennomgått før vekting av data, videre bearbeiding og rapportering

4 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Feilmargintabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved en base på 500 (n=500) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,9 og ± 4,4 prosentpoeng, avhengig av prosent- resultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. 4 Prosentresultat 5,0 %10,0 %15,0 %20,0 %25,0 %30,0 %35,0 %40,0 %45,0 %50,0 % Utvalgsstørrelse 258,5 %11,8 %14,0 %15,7 %17,0 %18,0 %18,7 %19,2 %19,5 %19,6 % 506,0 %8,3 %9,9 %11,1 %12,0 %12,7 %13,2 %13,6 %13,8 %13,9 % 754,9 %6,8 %8,1 %9,1 %9,8 %10,4 %10,8 %11,1 %11,3 % 1004,3 %5,9 %7,0 %7,8 %8,5 %9,0 %9,3 %9,6 %9,8 % 1503,5 %4,8 %5,7 %6,4 %6,9 %7,3 %7,6 %7,8 %8,0 % 2003,0 %4,2 %4,9 %5,5 %6,0 %6,4 %6,6 %6,8 %6,9 % 2502,7 %3,7 %4,4 %5,0 %5,4 %5,7 %5,9 %6,1 %6,2 % 3002,5 %3,4 %4,0 %4,5 %4,9 %5,2 %5,4 %5,5 %5,6 %5,7 % 4002,1 %2,9 %3,5 %3,9 %4,2 %4,5 %4,7 %4,8 %4,9 % 5001,9 %2,6 %3,1 %3,5 %3,8 %4,0 %4,2 %4,3 %4,4 % 6001,7 %2,4 %2,9 %3,2 %3,5 %3,7 %3,8 %3,9 %4,0 % 6941,6 %2,2 %2,6 %3,0 %3,2 %3,4 %3,5 %3,6 %3,7 % 8001,5 %2,1 %2,5 %2,8 %3,0 %3,2 %3,3 %3,4 % 3,5 % 9001,4 %2,0 %2,3 %2,6 %2,8 %3,0 %3,1 %3,2 %3,3 % 10001,4 %1,9 %2,2 %2,5 %2,7 %2,8 %3,0 % 3,1 %

5 Utvalet i undersøkinga Opinion AS Mars 2016

6 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Utvalet: Innbyggjarar i Stord kommune, 16 år+ 6 Kjønn Alder

7 Resultat frå spørjeundersøkinga Opinion AS Februar-mars 2016

8 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Signifikant fleire er for enn mot kommunesamanslåing 8 1. Er du for eller imot kommunesamanslåing mellom Stord og Fitjar? Signifikant fleire er for (64 %) enn mot (18 %) kommunesamanslåing mellom Stord og Fitjar. 18 % svarar «veit ikkje». Signifikant fleire menn (71 %) enn kvinner (57 %) er for at Stord og Fitjar slår seg saman. Signifikant fleire mellom 16-29 år (32 %) enn i de eldre aldersgruppene (9-17 %) er mot kommunesamanslåing mellom Stord og Fitjar. n=500 MannKvinne16-2930-4445-5960+ BASE 254246123125122129 For 71 %57 %51 %67 %73 %65 % Mot 15 %21 %32 %14 %9 %17 % Veit ikkje 14 %22 %17 %20 %17 %18 % TOTAL 100 %

9 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 56 % meiner at ein meir kostnadseffektiv kommunal drift er blant dei tre viktigaste måla for ein framtidig kommune 9 2. Kommunane kan ha fleire mål for kommunesamanslåing. Eg ber deg no velja kva du meiner er dei tre viktigaste måla for ein framtidig kommune, blant dei eg leser opp: Eit fleirtal meiner at ein meir kostnadseffektiv kommunal drift er blant dei tre viktigaste måla for ein framtidig kommune. Signifikant fleire kvinner (55 %) enn menn (42 2) meiner auka kvalitet på dei kommunale tenestene er blant dei viktigaste måla. Signifikant fleire menn (62 %) enn kvinner (62 %) meiner at ein meir kostnadseffektiv kommunal drift er blant dei tre viktigaste måla. n=500 MannKvinne16-2930-4445-5960+ Mål 254246123125122129 1 62 %50 %42 %61 %69 %53 % 2 42 %55 %53 %51 %48 %41 % 3 42 %38 %45 %46 %36 %34 % 4 33 % 39 %27 %35 % 5 31 %33 %34 %36 %29 %30 % 6 22 %30 % 22 %24 %28 % 7 26 %22 %28 %16 %25 %28 %

10 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Stord: Kommunale oppgåver 10 Gjennomsnittsverdi (1 mye dårlegare – 5 mykje betre) 3,6 3,5 3,4 Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart mykje dårlegare, 5,00 dersom alle hadde svart mykje betre (3,00 er midtpunktet) Tal i prosent, n=500 Sortert på «Mykje betre» (verdi 5-1) 3. Eg les no opp nokre kommunale oppgåver, og ber deg vurdera korleis du meiner kommunen vil løyse desse etter ei kommunesamanslåing, samanlikna med i dag. Du vurderer langs ein skala frå 1 – 5, der 1 betyr «mykje dårlegare», 2 «noko dårlegare», 3 «som i dag», 4 «noko betre» og 5 betyr «mykje betre», eller du kan svara «veit ikkje». Dei kommunale oppgåvene er: 3,4 3,3 3,2 3,0

11 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Korleis du meiner kommunen vil løyse desse oppgåvene etter ei kommunesamanslåing? 11 Betre (verdi 4+5) Tal i prosent Dårlegare (verdi 1+2) 3. Eg les no opp nokre kommunale oppgåver, og ber deg vurdera korleis du meiner kommunen vil løyse desse etter ei kommunesamanslåing, samanlikna med i dag. Du vurderer langs ein skala frå 1 – 5, der 1 betyr «mykje dårlegare», 2 «noko dårlegare», 3 «som i dag», 4 «noko betre» og 5 betyr «mykje betre», eller du kan svara «veit ikkje». Dei kommunale oppgåvene er:

12 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 4. Dersom det vert kommunesamanslåing, kor uviktig eller viktig er avstanden til dei følgjande tenestene for deg? Vil du seie at avstanden er svært uviktig (1), ganske uviktig (2), verken viktig eller uviktig (3), ganske viktig (4) eller svært viktig (5)? Stord: Avstand til tenester 12 4,2 4,1 3,9 Gjennomsnittsverdi: 1,00 dersom alle hadde svart svært uviktig, 5,00 dersom alle hadde svart svært viktig (3,00 er midtpunktet) Tal i prosent, n=500 Sortert på «Svært viktig» (verdi 5-1) Gjennomsnittsverdi (1 svært uviktig – 5 svært viktig) 3,9 3,7 3,0

13 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kor uviktig eller viktig er avstanden til dei følgjande tenestene? 13 Viktig (verdi 4+5) Mindre viktig (verdi 1+2) Tal i prosent 4. Dersom det vert kommunesamanslåing, kor uviktig eller viktig er avstanden til dei følgjande tenestene for deg? Vil du seie at avstanden er svært uviktig (1), ganske uviktig (2), verken viktig eller uviktig (3), ganske viktig (4) eller svært viktig (5)?

14 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 56 % mener Stord burde slå seg saman med Bømlo i tillegg til Fitjar 14 5. Om du kunne velja, kva andre kommunar enn Fitjar burde Stord i tillegg slå seg saman med? Eit fleirtal meiner 56 % meiner Stord burde slå seg saman med Bømlo i tillegg til Fitjar. Signifikant fleire menn (66 %) enn kvinner (45 %) meiner Stord burde slå seg saman med Bømlo i tillegg til Fitjar. MannKvinne16-2930-4445-5960+ Base 254246123125122129 Bømlo 66 %45 %40 %56 %72 %56 % Tysnes 39 %23 %24 %28 %39 %32 % Sveio 22 %13 %10 %18 %19 %23 % Austevoll 15 %11 %14 % 13 %11 % Kvinnherad 13 %11 %12 %13 % 10 % Ingen av desse 12 %17 % 19 %10 %11 % Stå aleine 17 %26 %34 %17 %11 %23 % Veit ikkje 1 %4 % 1 %4 %5 % n=500

15 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Spørsmål 5 kryssa mot kjønn, alder og for/imot samanslåing 15 5. Om du kunne velja, kva andre kommunar enn Fitjar burde Stord i tillegg slå seg saman med? KjønnAlder Spørsmål 1: For eller imot kommunesamanslåing TOTALMannKvinne16-2930-4445-5960+ForMotVet ikkje BASE50025424612312512212932090 Bømlo56 %66 %45 %40 %56 %72 %56 %74 %- 46 % Tysnes31 %39 %23 %24 %28 %39 %32 %43 %-19 % Sveio17 %22 %13 %10 %18 %19 %23 %24 %-11 % Austevoll13 %15 %11 %14 % 13 %11 %17 %- 13 % Kvinnherad12 %13 %11 %12 %13 % 10 %16 %- 9 % Ingen av desse14 %12 %17 % 19 %10 %11 %14 %- 28 % Stå aleine21 %17 %26 %34 %17 %11 %23 %3 %100 %8 % Veit ikkje2 %1 %4 %- 1 %4 %5 %2 %-7 % 5. Om du kunne velja, kva andre kommunar enn Fitjar burde Stord i tillegg slå seg saman med?

16 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: 21 300 400 E: post@opinion.no


Laste ned ppt "Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stord kommune Opinion AS Mars 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google