Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Samhandlingsreformen Seminar 17.03.2011 pasientflyt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Samhandlingsreformen Seminar 17.03.2011 pasientflyt."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Samhandlingsreformen Seminar 17.03.2011 pasientflyt

2 Spørsmål frå seminaret:  Kva slags statistikk har me i dag?  Statistikk om brukarar av helse- og omsorgstenester  Kva datakjelder bruker me i dagens statistikk?  IPLOS, NPR, KOSTRA og Spesialisthelsetenesta  Finst det statistikk for samhandling i dag?

3 Spørsmål til gruppearbeidet: Kva er samhandling i eit pasientperspektiv?  kommune-kommune, kommune-stat, privat virksomhet Kva slags statistikk for samhandling ser me føre oss?  Statistikk om samhandling  Statistikk om samhandlarar  Statistikk om helse- og omsorg som viser samhandling Kan me bruka etablerte datakjelder til å laga ny statistikk for samhandling?

4 Pasientflyt - oppfølgingspunkt Oppsummering frå gruppearbeidet:  Kva er samhandling i eit pasientperspektiv?  Gjeld mellom alle typar nivå og mellom alle typar tenester  Einigheit om at det er behov for meir info/data om pasientane  Einigheit om at det er behov for meir info/data om pasientforløpet  Kva slags statistikk om samhandling ser me føre oss? Statistikk om…  samhandlingseiningar (innhald, personell og tenester)  utskrivingsklare pasientar (døgnopphald)  pasientforløp (etablera mål på ”gode” og ”dårlege” pasientforløp (etter diagnose eller fagområde, samt statistikk om ventetid)  henvisningspraksis (etter diagnose og kommune)  førebygging (Frisklivssentralar, regionale helseundersøkingar)  kommunal medfinansiering (ulike avtalar)

5 Pasientflyt – oppfølgingspunkt II Kan me bruka etablerte datakjelder til å laga ny statistikk for samhandling?  NPR, IPLOS, KUHR med fleire, men juridiske utfordringar  Ei kopling mellom NPR og IPLOS kan gi nyttig statistikk om pasientforløp og samhandling mellom ulike nivå  Behov for både styringsdata og statistikk


Laste ned ppt "1 Samhandlingsreformen Seminar 17.03.2011 pasientflyt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google