Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tannhelsetilbud til rusmisbrukere. Bakgrunn Prøveprosjekt ”FUTT” Gruppe E – vedtak Rfk Revidert statsbudsjett 2005 – 01.07. Styrking av tilbud til rusmisbrukere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tannhelsetilbud til rusmisbrukere. Bakgrunn Prøveprosjekt ”FUTT” Gruppe E – vedtak Rfk Revidert statsbudsjett 2005 – 01.07. Styrking av tilbud til rusmisbrukere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tannhelsetilbud til rusmisbrukere

2 Bakgrunn Prøveprosjekt ”FUTT” Gruppe E – vedtak Rfk Revidert statsbudsjett 2005 – 01.07. Styrking av tilbud til rusmisbrukere – statsbudsjett 2006 Lov om sosiale tjenester – støtte til tannbehandling

3 Rundskriv I-2/2006 Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud –Bakgrunn ”Futt” – prøveprosjekt N-Trøndelag, Hedmark, V-Agder –Hvem som inkluderes Sos.tj.lov §4-2 a-d og §4-3 –Gjennomføring Kartlegging av antall personer med rett til tilbud Etablering av samarbeid med kommunene Inngåelse av avtaler med privatpraktiserende tannleger Kompetansetiltak i tannhelsetjenesten

4 Rundskriv I-2/2006-forts. Organisering –Vederlagsfrie tjenester (inkl. tanntekniker) –For brukere i tiltak 3 mnd eller mer –Tilbudet skal være regelmessig og oppsøkende –Standard på behandling som for andre lovpålagte grupper

5 Rundskriv I-2/2006-forts. Økonomi –Totalt i Norge: 37,5 mill –Til forberedelser 10 mill –Tot. Til Rogaland 3,248 mill Iverksetting innen 1.07.06

6 Rundskriv I-2/2006-forts. Videreføringer av bevilgninger 2005 –Rusmisbrukere i rehab. i institusjon Institusjoner knyttet til spesialisthelsetjenesten Opphold utover 3 mnd. Lavterskel helsetiltak i kommunene –Kommunene søker og disponerer midler –Bevilget 0,6 mill i 2005 – tilsvarer 1,2 mill 2006 –Lavterskel tannhelsetilbud / akutthjelp Tannhelsetilbud til innsatte i fengsler

7 Behandlingskriterier Mål –Fjerne smerter, patologiske tilstander, ubehag –Opprettholde / gjenopprette tyggefunksjon –Ivareta krav til kommunikasjon og sosial akseptabel funksjon

8 Behandlingskriterier forts. Fylling (vers. krone) førstevalg, når dette er forsvarlig faglig Erstatning av tapte tenner –Enkelt tenner front – bro –Omfattende tanntap – avtakbare proteser Rotfyllinger – unntaksvis bak premolar Kroneterapi – når fylling ikke kan brukes – ikke bak premolar Munnhygiene og evne til å følge opp vedlikehold etter behandling skal vurderes

9 Registrering / henvisning av brukere Tilbudet regelmessig og oppsøkende Registreres av ansvarlige for kommunalt tiltak (som for pas. I hjemmesykepleie) –Kommunen melder innbrukere til TR (skjema utarbeides) –Bruker gis til ved off. klinikk eller henvises til privat tannlege med avtale –Ved videre henvisning: Tannlege undersøker og setter opp behandlingsforslag og kostnadsoverslag til overtannlegen Overtannlegen vurderer ev. reviderer behandlingsforslag før godkjenning (godkjenning skal forligge før behandling starter)

10 Videre arbeid med oppretting av tiltaket Møter med alle kommuner Drøftinger med Tannlegeforeningen Forhandlinger med private tannleger Rekruttering av tannleger / oppbygging av kompetanse i Tannhelse Rogaland Utfordringer –Samarbeid sosialtjenesten/tannhelsetjenesten –Vilje / ønske fra pr.tannleger å inngå avtaler om behandling av denne pasientgruppen –Mangel på personale i TR –Rekruttering av personale til oppgaven


Laste ned ppt "Tannhelsetilbud til rusmisbrukere. Bakgrunn Prøveprosjekt ”FUTT” Gruppe E – vedtak Rfk Revidert statsbudsjett 2005 – 01.07. Styrking av tilbud til rusmisbrukere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google