Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkestannlege Bjørn Ellingsæter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkestannlege Bjørn Ellingsæter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkestannlege Bjørn Ellingsæter
Eldrerådet Fylkestannlege Bjørn Ellingsæter

2 Undersøkelse hos tannlege 75+ - opphør
Lov om tannhelsetjenesten Forvaltningsrevisjon Undersøkelse hos våre pasienter med pleie- og omsorgstjenester

3 Undersøkelse hos tannlege 75+
Innført fra – halvt års virkning – trygderefusjon – uten for off. tannhelsetjenestes ansvar Helårsvirkning: 80 mill. kroner, men opphevet fra 2014 Pengene går til andre tannhelsetjenester Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven Bedre støtteordning ved hyposalivasjon TOO-prosjektet styrkes Styrket honorarsatsene ved trygderefusjon

4 Mogop – fylkets blomst Overgang til nytt tema. Ta spørsmål fra salen. Evt liten pause

5 Lov om tannhelsetjenesten
§ 1-3 (Omfanget av Den offentlige tannhelsetjenesten) Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til: barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon. grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. ungdom 19 og 20 år. andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere.

6 Tannhelsetjenestens ansvar
I tillegg er det gitt ansvar for følgende grupper: Rusmiddelmisbrukere på institusjoner som har avtale med helseforetakene Personer som på grunn av et rusmiddelproblem mottar tjenester etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, c og d, jf § 3-1 første og annet ledd og § 2-l a i pasient- og brukerrettighetsloven Personer på legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

7 Ny tema. Spørsmål fra salen. Pause

8 Forvaltningsrevisjon
Basert på de opplysningene revisjonen har fått fra DOT i Oppland, er vårt inntrykk at fylkeskommunen har et tilfredsstillende system for planlegging, organisering og tilrettelegging for å følge opp pasienter i gruppe C. De krav lovgiver har stilt synes i stor grad å være satt på dagsorden, og fulgt opp gjennom et skriftlig kvalitetssystem innen den offentlige tannhelsetjenesten i Oppland. Vårt inntrykk er at dette er gode systemer som legger til rette for at pasientene skal kunne få tilbudet de har krav på dersom systemet følges.

9 De offentlige tannklinikkene i Oppland bør formidle skjema «tilbud om gratis tannbehandling» til hjemmesykepleien i alle kommunene i Oppland. Med bakgrunn i funn anbefaler revisjonen at det innarbeides ett nytt punkt i kvalitetshåndboka. Dette bør omfatte en presisering av at det skal være samarbeid mellom DOT og hjemmesykepleien i kommunene. (Dette er innarbeidet i «samarbeidsrutiner» som noen tannklinikker bruker overfor kommunene). Revisjonen anbefaler at nytt punkt i kvalitetshåndboka følges opp i tiltaksplanen. - At det skal/bør gjennomføres årlige møter mellom tannklinikkene og hjemmesykepleien i kommunene. Revisjonen anbefaler at de offentlige tannklinikkene og kommunene foretar en forventningsavklaring hva gjelder innhold og hyppighet på opplæring som tannklinikkene skal utføre overfor personalet i kommunene.

10 Tannhelsetjenestens oppgaver:
Institusjon - årlig samarbeidsmøte med lederen - årlig screening av alle pasienter og opplæring av personalet - opplæring i tann- og munnstell Helse- og omsorgstjenesten - årlig samarbeidsmøte med lederen for hjemmesykepleien/omsorgstjenesten - sørge for at personalet kjenner brukernes rettigheter og gir dem nødvendig informasjon - opplæring av personalet i tann- og munnstell Undervisning i tann- og munnstell for helsearbeiderfag (vg2) på videregående skoler

11 Helse- og omsorgstjenesten har ansvar for at brukerne får nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene (Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten §3).

12 Spørsmål og evt liten pause

13 Tannhelse og allmennhelse hos pasienter i hjemmesykepleien Tannhelsetjenesten i Oppland 2013
Tannlege Margrete Karterud Fylkestannlege Bjørn Ellingsæter

14 Fordeling etter kjønn Antall Alder Aldersfordeling 21-39 40-59 60-79
80+ Mann 10 22 43 35 Kvinne 6 36 46 86 Totalt: 284 personer

15 Medisinsk status Alder Medisinsk status 21-39 40-59 60-79 80+
Alder Medisinsk status 21-39 40-59 60-79 80+ Akseptabel 68,8 % 65,5 % 60,7 % 57,9 % Mindre god 25,0 % 27,6 % 29,2 % 33,1 % Lav 6,3 % 6,9 % 10,1 % 9,1 % Medisinsk status 1. Lav: avverge smerte og eliminere infeksjonstilstand i munnhulen som kan anses å påvirke pasientens allmenntilstand . Lindre 2. Mindre god: aksepterer at relativt grove sykdomssymptom forekommer også at disse langsomt forverres, men ikke slik at akutt smerte eller akuttinfeksjon oppstår. Utsette 3. Akseptabel: opprettholde en relativt god oral helse. Mindre symptom på sykdom aksepteres, men ikke at disse symptomer forverres. Bevare 4. God: Rehabilitere

16 Tenner etter alder Alder Gjennomsnitt 21-39 40-59 60-79 80+ ST 15,3
Alder Gjennomsnitt 21-39 40-59 60-79 80+ ST 15,3 9,1 3,7 2,4 DT 1,3 1,1 1,7 1,5 FT 7,1 11,0 8,9 7,7 Sum 23,8 21,2 14,3 11,6

17

18 Plaque og munntørrhet Alder 21-39 40-59 60-79 80+ Plaque (ja/nei)
Alder 21-39 40-59 60-79 80+ Plaque (ja/nei) 56,3 % 70,7 % 71,9 % 60,3 % Munntørr 25,0 % 37,9 % 34,8 % 38,0 %

19 Alder Funn 21-39 40-59 60-79 80+ Egne tenner 93,8 % 84,5 % 58,4 % 47,9 % Delproteser 0,0 % 8,6 % 23,6 % 25,6 % Helproteser 6,3 % 5,2 % 5,6 % 8,3 % Helprotese + egne tenner 9,0 % 10,7 % Help. + egne tenner + delp. 1,7 % 3,4 % 7,4 %

20 Tannpuss Alder Egne tenner - tannpuss 21-39 40-59 60-79 80+ Daglig
Alder Egne tenner - tannpuss 21-39 40-59 60-79 80+ Daglig 86,7 % 92,7 % 90,2 % 93,6 % Annenhver dag 0,0 % 7,3 % 4,9 % 2,7 % Ukentlig 13,3 % 1,2 % Sjelden 3,7 % 3,6 %

21 Proteser og rengjøring
Alder Proteser/delproteser 21-39 40-59 60-79 80+ Daglig 0,0 % 77,8 % 80,0 % 91,9 % Ukentlig 11,4 % 4,8 % Sjelden 100,0 % 22,2 % 8,6 % 3,2 %

22  Tyggefunksjon Alder Egne tenner 21-39 40-59 60-79 80+ Tyggefunksjon - god 64,3 % 69,1 % 65,1 % 63,6 % Tyggefunksjon - akseptabel  28,6 % 27,3 % 27,7 % 26,4 % Tyggefunksjon - dårlig 7,1 % 3,6 % 7,2 % 10,0 %  Estetikk Alder Egne tenner 21-39 40-59 60-79 80+ Estetikk - bra 73,3 % 76,4 % 77,1 % 79,6 % Estetikk - mindre bra  26,7 % 12,7 % 15,7 % Estetikk - sjenerende 10,9 % 7,2 % 4,6 %

23 Medisiner Medisinbruk 21-39 40-59 60-79 80+
Gjennomsnitt, antall faste medisiner 3,8 5,2 5,9 6,5

24 Medisiner

25 Oppsummering De fleste har akseptabel medisinsk status og har et behandlingsbehov Utskrift av medisinliste ved behandling er nødvendig Polyfarmasi er viktig å være oppmerksom på i forhold til munntørrhet Plakk øker med alder: 8% pusser ikke tenner daglig 14% pusser ikke protesene daglig Pasientene trenger hjelp til tann- og munnstell Det oppgis at de spiser bra, men mange er ikke fornøyd tyggefunksjon og estetikk Det er en utfordring å få flere pasienter til å bruke ekstra fluor og utføre daglig tannpuss og protesestell


Laste ned ppt "Fylkestannlege Bjørn Ellingsæter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google