Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetenes Oppland Eldrerådet 07.05.14 Fylkestannlege Bjørn Ellingsæter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetenes Oppland Eldrerådet 07.05.14 Fylkestannlege Bjørn Ellingsæter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetenes Oppland Eldrerådet 07.05.14 Fylkestannlege Bjørn Ellingsæter

2 Mulighetenes Oppland  Undersøkelse hos tannlege 75+ - opphør  Lov om tannhelsetjenesten  Forvaltningsrevisjon  Undersøkelse hos våre pasienter med pleie- og omsorgstjenester

3 Mulighetenes Oppland Undersøkelse hos tannlege 75+  Innført fra 01.07.13 – halvt års virkning – trygderefusjon – uten for off. tannhelsetjenestes ansvar Helårsvirkning: 80 mill. kroner, men opphevet fra 2014  Pengene går til andre tannhelsetjenester – Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven – Bedre støtteordning ved hyposalivasjon – TOO-prosjektet styrkes – Styrket honorarsatsene ved trygderefusjon

4 Mulighetenes Oppland

5 § 1-3 (Omfanget av Den offentlige tannhelsetjenesten) Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til: a barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. b psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon. c grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. d ungdom 19 og 20 år. e andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. Lov om tannhelsetjenesten

6 Mulighetenes Oppland Tannhelsetjenestens ansvar I tillegg er det gitt ansvar for følgende grupper:  Rusmiddelmisbrukere på institusjoner som har avtale med helseforetakene  Personer som på grunn av et rusmiddelproblem mottar tjenester etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, c og d, jf § 3-1 første og annet ledd og § 2-l a i pasient- og brukerrettighetsloven  Personer på legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

7 Mulighetenes Oppland

8 Forvaltningsrevisjon  Basert på de opplysningene revisjonen har fått fra DOT i Oppland, er vårt inntrykk at fylkeskommunen har et tilfredsstillende system for planlegging, organisering og tilrettelegging for å følge opp pasienter i gruppe C.  De krav lovgiver har stilt synes i stor grad å være satt på dagsorden, og fulgt opp gjennom et skriftlig kvalitetssystem innen den offentlige tannhelsetjenesten i Oppland. Vårt inntrykk er at dette er gode systemer som legger til rette for at pasientene skal kunne få tilbudet de har krav på dersom systemet følges.

9 Mulighetenes Oppland  De offentlige tannklinikkene i Oppland bør formidle skjema «tilbud om gratis tannbehandling» til hjemmesykepleien i alle kommunene i Oppland.  Med bakgrunn i funn anbefaler revisjonen at det innarbeides ett nytt punkt i kvalitetshåndboka. Dette bør omfatte en presisering av at det skal være samarbeid mellom DOT og hjemmesykepleien i kommunene. (Dette er innarbeidet i «samarbeidsrutiner» som noen tannklinikker bruker overfor kommunene).  Revisjonen anbefaler at nytt punkt i kvalitetshåndboka følges opp i tiltaksplanen. - At det skal/bør gjennomføres årlige møter mellom tannklinikkene og hjemmesykepleien i kommunene.  Revisjonen anbefaler at de offentlige tannklinikkene og kommunene foretar en forventningsavklaring hva gjelder innhold og hyppighet på opplæring som tannklinikkene skal utføre overfor personalet i kommunene.

10 Mulighetenes Oppland Tannhelsetjenestens oppgaver:  Institusjon - årlig samarbeidsmøte med lederen - årlig screening av alle pasienter og opplæring av personalet - opplæring i tann- og munnstell  Helse- og omsorgstjenesten - årlig samarbeidsmøte med lederen for hjemmesykepleien/omsorgstjenesten - sørge for at personalet kjenner brukernes rettigheter og gir dem nødvendig informasjon - opplæring av personalet i tann- og munnstell  Undervisning i tann- og munnstell for helsearbeiderfag (vg2) på videregående skoler

11 Mulighetenes Oppland  Helse- og omsorgstjenesten har ansvar for at brukerne får nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene (Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten §3).

12 Mulighetenes Oppland

13 Tannhelse og allmennhelse hos pasienter i hjemmesykepleien Tannhelsetjenesten i Oppland 2013 Tannlege Margrete Karterud Fylkestannlege Bjørn Ellingsæter

14 Mulighetenes Oppland Fordeling etter kjønn Antall Alder Aldersfordeling 21-3940-5960-7980+ Mann10224335 Kvinne6364686 Totalt: 284 personer

15 Mulighetenes Oppland Medisinsk status Alder Medisinsk status 21-3940-5960-7980+ Akseptabel68,8 %65,5 %60,7 %57,9 % Mindre god25,0 %27,6 %29,2 %33,1 % Lav6,3 %6,9 %10,1 %9,1 % Medisinsk status 1. Lav: avverge smerte og eliminere infeksjonstilstand i munnhulen som kan anses å påvirke pasientens allmenntilstand. Lindre 2. Mindre god: aksepterer at relativt grove sykdomssymptom forekommer også at disse langsomt forverres, men ikke slik at akutt smerte eller akuttinfeksjon oppstår. Utsette 3. Akseptabel: opprettholde en relativt god oral helse. Mindre symptom på sykdom aksepteres, men ikke at disse symptomer forverres. Bevare 4. God: Rehabilitere

16 Mulighetenes Oppland Tenner etter alder Alder Gjennomsnitt 21-3940-5960-7980+ ST15,39,13,72,4 DT1,31,11,71,5 FT7,111,08,97,7 Sum23,821,214,311,6

17 Mulighetenes Oppland

18 Plaque og munntørrhet Alder 21-3940-5960-7980+ Plaque (ja/nei)56,3 %70,7 %71,9 %60,3 % Munntørr25,0 %37,9 %34,8 %38,0 %

19 Mulighetenes Oppland Alder Funn 21-3940-5960-7980+ Egne tenner93,8 %84,5 %58,4 %47,9 % Delproteser0,0 %8,6 %23,6 %25,6 % Helproteser6,3 %5,2 %5,6 %8,3 % Helprotese + egne tenner0,0 % 9,0 %10,7 % Help. + egne tenner + delp.0,0 %1,7 %3,4 %7,4 %

20 Mulighetenes Oppland Tannpuss Alder Egne tenner - tannpuss 21-3940-5960-7980+ Daglig86,7 %92,7 %90,2 %93,6 % Annenhver dag0,0 %7,3 %4,9 %2,7 % Ukentlig13,3 %0,0 %1,2 %0,0 % Sjelden0,0 % 3,7 %3,6 %

21 Mulighetenes Oppland Proteser og rengjøring Alder Proteser/delproteser 21-3940-5960-7980+ Daglig0,0 %77,8 %80,0 %91,9 % Ukentlig0,0 % 11,4 %4,8 % Sjelden100,0 %22,2 %8,6 %3,2 %

22 Mulighetenes Oppland TyggefunksjonAlder Egne tenner 21-3940-5960-7980+ Tyggefunksjon - god64,3 %69,1 %65,1 %63,6 % Tyggefunksjon - akseptabel 28,6 %27,3 %27,7 %26,4 % Tyggefunksjon - dårlig7,1 %3,6 %7,2 %10,0 % EstetikkAlder Egne tenner 21-3940-5960-7980+ Estetikk - bra73,3 %76,4 %77,1 %79,6 % Estetikk - mindre bra 26,7 %12,7 %15,7 % Estetikk - sjenerende10,9 %7,2 %4,6 %

23 Mulighetenes Oppland Medisiner Medisinbruk 21-3940-5960-7980+ Gjennomsnitt, antall faste medisiner3,85,25,96,5

24 Mulighetenes Oppland Medisiner

25 Mulighetenes Oppland Oppsummering  De fleste har akseptabel medisinsk status og har et behandlingsbehov  Utskrift av medisinliste ved behandling er nødvendig  Polyfarmasi er viktig å være oppmerksom på i forhold til munntørrhet  Plakk øker med alder: 8% pusser ikke tenner daglig 14% pusser ikke protesene daglig Pasientene trenger hjelp til tann- og munnstell  Det oppgis at de spiser bra, men mange er ikke fornøyd tyggefunksjon og estetikk  Det er en utfordring å få flere pasienter til å bruke ekstra fluor og utføre daglig tannpuss og protesestell


Laste ned ppt "Mulighetenes Oppland Eldrerådet 07.05.14 Fylkestannlege Bjørn Ellingsæter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google