Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettbasert prosedyrebok – demensutredning i spesialisthelsetjenesten Renate Pettersen Kvalitetsutvalget i NGF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettbasert prosedyrebok – demensutredning i spesialisthelsetjenesten Renate Pettersen Kvalitetsutvalget i NGF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettbasert prosedyrebok – demensutredning i spesialisthelsetjenesten Renate Pettersen Kvalitetsutvalget i NGF

2 Hvorfor nettbaserte prosedyrer? Kortfattet ”kokebok” til bruk for geriatere og leger i utdanningsstillinger Inneholder de viktigste elementer Lett tilgjengelig, lett å skrive ut Kan tilpasses de lokale forhold Lenkesamling (litteratur, ICD-10-kriterier, skalaer, skjemaer, nyttige web-adresser) Oppdateres regelmessig

3 Bakgrunn Høy prevalens av demenstilstander hos geriatriske pasienter Viten om at det foreligger demens påvirker utrednings- og behandlingsstrategi for andre sykdommer hos pasientene Viktig viten mht vurdering av omfang og type hjelpetiltak

4 Når skal demensutredning skje på spesialistnivå? Avhengig av kompetansen og kapasiteten på primærhelsenivå Som regel henvises når: –det er usikkert om det foreligger demens –det er usikkert hvilken demenstype som foreligger –demenssymptomene har et raskt og alvorlig forløp –bildet kompliseres av somatiske, psykiske og/eller nettverksproblemer –det oppstår juridiske eller etiske konflikter (bilkjøring, testamente, bruk av tvang)

5 Demensutredning- forutsetninger Pasient i stabil fase Egnete omgivelser for utredning Poliklinikk Vurdering i eget hjem Dagpost Sengepost Tverrfaglighet

6 Kjerneelementer i demensutredningen (1) Sykehistorie (pasient OG pårørende) –Varighet og type symptomer –Familiær belastning mht demens –Hodetraumer –Yrkesanamnese –Medikamenter –Stimulantia –Bilkjøring? –Vurdering av pårørendes omsorgsbyrde og pas. nettverk forøvrig Klinisk/orient.nevrologisk undersøkelse CT caput

7 Kjerneelementer i demensutredningen (2) Standardbatteri med lab.prøver –SR, Hb, MCV, hvite, glucose, Na, K, Ca, kreatinin, ALAT,albumin, T4, TSH, B12, ery-folat, ekstra glass til medikamentanalyser Vurdering av mental kapasitet og adferd –Spørreskjemaer –Psykometriske tester –Observasjon /testing ved ergoterapeut

8 Spørreskjemaer Psykometriske tester IQCODE RDRS-2 BMD Pårørende-stress- skala (Greene) Lenkesamling! MMS Klokketegning TMT A+B Kendrick OLT Wechsler gjenfortellingstest Spørsmål om abstrakt tenkning ADAS -cog MADRS GDS

9 Calculate test scores and plot them on the DemeGraph template:

10 Supplerende undersøkelser MRI –Ved mistanke om vaskulær årsak / tumor der CT er negativ; MR-angio ved intracerebral vaskulitt EEG –Kartlegging av evt. epileptogene foci; grad/lokalisering av encefalopati; CJD Spinalpunksjon –Infeksjoner, CJD, MS/andre autoimmune lidelser SPECT –Sensitiv ved frontallappsdemens i tidlig fase. Forløpskontroll ved MCI eller lette demenssymptomer Nevropsykologisk vurdering –Diff.diagnostikk FLD/AD/depresjon. Anbefalt hos pas. <65 år, ved tvil demens/ikke demens (uansett alder) der diagnosen har konsekvenser for behandling/tiltak/rettslige forhold

11 Demens – viktige diff.diagnoser Demens av Alzheimer-type Frontotemporallappsdemens Lewylegeme-sykdom Vaskulær subkortikal demens Blandingsdemens (Alzheimer/vaskulær) Anoksisk hjerneskade Alkoholisk demens Minimal cognitive impairment (MCI) Depresjon Delir

12 Oppfølging Epikrise til fastlege og eget brev til hjembaserte tjenester Skal inneholde handlingsplan for videre tiltak og evt. medikamentell behandling Vurdering av kjøreferdigheter/ henvisning til trafikkstasjon der det er indisert Ved oppstart av medikamenter: effektvurdering etter ca. 4 måneder ved nytt pårørendeintervju og de samme tester brukt før behandlingen (ideell situasjon) Kompliserte/usikre tilfeller følges opp av spesialist inntil forholdene er avklart

13 Avslutning Demensdiagnosen er en klinisk diagnose Ved motsetninger mellom klinikk og testresultater bør klinikken telle mest Bruk ICD-10-kriterier God kommunikasjon mellom 1. og 2. linjetjeneste


Laste ned ppt "Nettbasert prosedyrebok – demensutredning i spesialisthelsetjenesten Renate Pettersen Kvalitetsutvalget i NGF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google