Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykiatri på reisen Foredrag for FIRM 24.10.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykiatri på reisen Foredrag for FIRM 24.10.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykiatri på reisen Foredrag for FIRM 24.10.2008

2 Erfaringsbasert Det finnes lite litteratur Det finnes lite litteratur Enda mindre empiri Enda mindre empiri

3 Sykdomsspekter Angst Angst Depresjon Depresjon Rusutløste tilstander Rusutløste tilstander Krisereaksjoner Krisereaksjoner Personlighetsproblematikk Personlighetsproblematikk Psykoser Psykoser Kognitiv svikt Kognitiv svikt

4 Endringer i sykdomsspekteret Flere unge (utenlandsstudenter) Flere unge (utenlandsstudenter) Flere eldre Flere eldre Psykiatrisk lidelse sekundært til somatisk sykdom Psykiatrisk lidelse sekundært til somatisk sykdom Økning i rusutløste tilstander som skyldes langvarig bruk Økning i rusutløste tilstander som skyldes langvarig bruk Flere reaksjoner på vold Flere reaksjoner på vold

5 Det er en påkjenning å reise Mentalt stressende Mentalt stressende Sosialt stressende Sosialt stressende Fysisk stressende Fysisk stressende

6 Mentalt stressende (Over-)stimulering (Over-)stimulering Uforutsigbarhet Uforutsigbarhet Andre rutiner; krav til omstilling Andre rutiner; krav til omstilling

7 Sosialt stressende Nye og ukjente omgivelser Nye og ukjente omgivelser Nye og ukjente mennesker Nye og ukjente mennesker Nytt (og ukjent) språk Nytt (og ukjent) språk Kulturforskjeller Kulturforskjeller Risiko for ulykker og kriminalitet Risiko for ulykker og kriminalitet

8 Fysisk stressende Mangel på hvile Mangel på hvile Søvnvansker Søvnvansker Klimaforskjeller Klimaforskjeller Tidsforskyvning Tidsforskyvning

9 Stressmestring Forberedelse Forberedelse Analysere situasjonen Analysere situasjonen Finne alternative løsninger Finne alternative løsninger Velge – og holde fast på – én løsning Velge – og holde fast på – én løsning Vite hvem man kan kontakte Vite hvem man kan kontakte

10 Negative forutsetninger Psykiatrisk lidelse siste halvår Psykiatrisk lidelse siste halvår Endring i behandling siste kvartal Endring i behandling siste kvartal Belastende livshendelser siste halvår Belastende livshendelser siste halvår Somatisk sykdom Somatisk sykdom Rusproblemer siste år Rusproblemer siste år Reiser alene Reiser alene

11 Farlighetsvurdering Tidligere episoder med aggressiv utagering Tidligere episoder med aggressiv utagering Rusmisbruk Rusmisbruk Antisosial atferd Antisosial atferd Psykotisk (paranoid) lidelse Psykotisk (paranoid) lidelse Manisk tilstand Manisk tilstand

12 Selvmordsvurdering Tidligere selvmordsforsøk Tidligere selvmordsforsøk Konkrete planer eller forberedelser Konkrete planer eller forberedelser Melankoliforme vrangforestillinger Melankoliforme vrangforestillinger Agitasjon Agitasjon Ensomhet Ensomhet

13 Psykisk syk på reisen Diagnose (inkludert vurdering av selvmordsfare og farlighet) Diagnose (inkludert vurdering av selvmordsfare og farlighet) Akutt utrednings-/behandlingsbehov Akutt utrednings-/behandlingsbehov Kortsiktig prognose Kortsiktig prognose Behov for repatriering Behov for repatriering Planlegging av Planlegging av

14 Angst på reisen Panikkangst: Vanskelig å behandle lokalt. Panikkangst: Vanskelig å behandle lokalt. Bør ikke være alene. Bør ikke være alene. Hjem med følge. Hjem med følge. Andre angstlidelser: Kroniske. Kan ofte behandles på stedet. Kan ofte behandles på stedet. Ekspektans Ekspektans

15 Depresjon på reisen Lettere depressive reaksjoner kan behandles lokalt Lettere depressive reaksjoner kan behandles lokalt Alvorlig depresjon vanskelig å behandle lokalt Alvorlig depresjon vanskelig å behandle lokalt Hjem med følge Hjem med følge

16 Psykose på reisen Ofte utageringsfare Ofte utageringsfare Ofte manglende innsikt Ofte manglende innsikt Ofte vanskelig å få til samarbeid Ofte vanskelig å få til samarbeid Må ofte stabiliseres lokalt Må ofte stabiliseres lokalt Hjem med følge Hjem med følge

17 Krisereaksjon på reisen Kan noen ganger bearbeides lokalt når sammen med andre Kan noen ganger bearbeides lokalt når sammen med andre Eventuelt hjem på egenhånd Eventuelt hjem på egenhånd

18 Personlighetsforstyrrelse på reisen Ofte knyttet til spesifikk belastning Ofte knyttet til spesifikk belastning Kan noen ganger håndteres lokalt Kan noen ganger håndteres lokalt Må ofte bort fra den vanskelige situasjonen Må ofte bort fra den vanskelige situasjonen Eventuelt hjem på egenhånd Eventuelt hjem på egenhånd

19 Kognitiv svikt på reisen Tendens til at symptomene eskalerer Tendens til at symptomene eskalerer Vanskelig å behandle lokalt Vanskelig å behandle lokalt Bør være i vante, forutsigbare omgivelser Bør være i vante, forutsigbare omgivelser Hjem med følge Hjem med følge

20 Det psykiatriske lommeapotek Valium tabletter Valium tabletter Morfin-scopolamin injeksjon Morfin-scopolamin injeksjon

21 Råd før reisen Stabilt god mental form siste året Stabilt god mental form siste året Ikke endret behandling siste kvartal Ikke endret behandling siste kvartal Drøftet reisen med lege/behandler Drøftet reisen med lege/behandler Grundig forberedt Grundig forberedt Følge på reisen Følge på reisen Base hjemme Base hjemme

22 Nyttig å tenke over før avreise Sykdom siste året Sykdom siste året Personlige påkjenninger siste året Personlige påkjenninger siste året Hvordan har jeg håndtert disse Hvordan har jeg håndtert disse Impulsiv utagering siste året Impulsiv utagering siste året Hvordan takler jeg nye situasjoner Hvordan takler jeg nye situasjoner Erfaring fra tidligere reiser Erfaring fra tidligere reiser


Laste ned ppt "Psykiatri på reisen Foredrag for FIRM 24.10.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google