Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Område Nord – Statsbudsjett 2016 Jernbaneforum Nord Bodø 4. Desember 2015 Thor Brækkan Områdedirektør Nord Jernbaneverket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Område Nord – Statsbudsjett 2016 Jernbaneforum Nord Bodø 4. Desember 2015 Thor Brækkan Områdedirektør Nord Jernbaneverket."— Utskrift av presentasjonen:

1 Område Nord – Statsbudsjett 2016 Jernbaneforum Nord Bodø 4. Desember 2015 Thor Brækkan Områdedirektør Nord Jernbaneverket

2 Budsjettposter Omfang Drift (post 23) Administrative og tekniske støttefunksjoner, snørydding, strøm m.v Korrektiv vedlikehold (post 23) Beredskap og feilretting Forebyggende vedlikehold (post 23) Skal hindre at feil oppstår- Kontroller, bytte av komponenter, skogrydding m.v Fornyelse (post 23) Bytte av hele anlegg og større anleggsdeler pga slitasje og elde. Innebærer ofte en del oppgradering Investering (post 30) Nye anlegg og ombygginger for økt kapasitet, sikkerhet m.v – f.eks kryssingsspor (nye og forlengelser)

3 3  Drift: 3.320 mill. (+8,6%)  Vedlikehold: 4.824 mill. (+30,8%)  Korrektivt vedlikehold: 450 mill. (+21%)  Forbyggende vedlikehold: 1.283 mill. (+22%)  Fornyelse (med ERTMS): 3.090 mill. (+36,5% ) – (uten ERTMS +29,3%, til 2,55 mrd)  Drift og vedlikehold GMB: 140,3 mill. (+12,5%)  Investeringer (post 30 og 31): 9.662 mill. (-14,3%) Prop. 1S 7. oktober - Vedlikeholdet styrkes betydelig, mens investeringsbevilgningen tilpasses budsjettbehovet.

4 Fornyelse Steinkjer-Bodø 2016 ProsjektBudsjett (MNOK) Fjellsikring6,0 Dreneringstiltak (grøfter/stikkrenner)30,0 Sviller18,0 Sporveksler2,9 Ballast20,0 Mindre fornyelser38,0 Sum fornyelser114,9 OBS! For fornyelsesprosjekter og investering programpakke sikkerhet og miljø er endelig fordeling internt i JBV ikke klar, dvs at tallene er foreløpige.

5 Investeringer Steinkjer-Bodø ProsjektBudsjett (MNOK) Rassikring (fjell)9,0 Løsmassestabilisering27,0 Miljøtiltak4,5 Planoverganger19,0 Sum investeringer59,5 Oteråga kryssingsspor/plattform (DA-midler)31,0 Sum investering og DA-midler90,5 Sum Fornyelse og Investering205,9 OBS! For fornyelsesprosjekter og investering programpakke sikkerhet og miljø er endelig fordeling internt i JBV ikke klar, dvs at tallene er foreløpige.

6 Investeringer Steinkjer-Bodø ProsjektBudsjett (MNOK) Rassikring (fjell)9,0 Løsmassestabilisering27,0 Miljøtiltak4,5 Planoverganger19,0 Sum investeringer59,5 Oteråga kryssingsspor/plattform (DA-midler)31,0 Sum investering og DA-midler90,5 Sum Fornyelse og Investering205,9 OBS! For fornyelsesprosjekter og investering programpakke sikkerhet og miljø er endelig fordeling internt i JBV ikke klar, dvs at tallene er foreløpige.

7 Økt aksellast 30 tonn Mo-Ørtfjell –detaljplan. Oteråga kryssingsspor og plattform. Stabilisering av løsmasser (ras). Fauske stasjon og godsterminal – hovedplan. Planlegging Nordlandsbanen 2016

8 Fornyelser Ofotbanen 2016 ProsjektBudsjett (MNOK) Skinnebytte10,0 Sporveksler2,9 Snøoverbygg20,0 Kontaktledning spor 1 Katterat stasjon7,7 Mindre fornyelser12,0 Sum fornyelser52,6 OBS! For fornyelsesprosjekter og investering programpakke sikkerhet og miljø er endelig fordeling internt i JBV ikke klar, dvs at tallene er foreløpige.

9 Investeringer Ofotbanen 2016 ProsjektBudsjett (MNOK) Rombak kryssingsspor28,0 Djupvik kryssingsspor195,0 Narvik kryssingsspor (planlegging/mindre tiltak)26,0 Forsterkning strømforsyning – fjernledning33,0 Rassikring2,0 Sum investering284,0 Sum fornyelse og investering333,6 OBS! For fornyelsesprosjekter og investering programpakke sikkerhet og miljø er endelig fordeling internt i JBV ikke klar, dvs at tallene er foreløpige.

10 NTP 2014-2023 - Status Søsterbekk Djupvik (2017) (2010) (2015) (2002) (2014) (2021) (Utgår?)

11 Utredning dobbeltspor - Anbefaling På lang sikt anbefales dobbeltspor etter Alternativ 2B (40 tonn aksellast) med følgende etappevise utbygging: 1.Djupvik x-spor 2.Sørdalen-K ӓ rkejåkka 3.Orne elv – Sørdalen 4.Narvik – Orne elv Anbefaling for strekningen Sørdalen– K ӓ rkejåkka må betraktes som foreløpig da løsningen over grensen må samordnes med Trafikverkets utredning og påfølgende anbefaling.

12 Dobbeltspor Narvik- Kiruna 12 Trafikverkets utredning 27.02.15

13 Dobbeltspor Narvik- Kiruna 13 Trafikverkets utredning 27.02.15

14 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Område Nord – Statsbudsjett 2016 Jernbaneforum Nord Bodø 4. Desember 2015 Thor Brækkan Områdedirektør Nord Jernbaneverket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google