Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TBA4853 Jernbaneteknikk – Høyhastighetsbaner NTNU Eksperter i team 2010 Landsby nr. 17.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TBA4853 Jernbaneteknikk – Høyhastighetsbaner NTNU Eksperter i team 2010 Landsby nr. 17."— Utskrift av presentasjonen:

1 TBA4853 Jernbaneteknikk – Høyhastighetsbaner NTNU Eksperter i team 2010 Landsby nr. 17

2 Ansvarlig faglærer: Alf Helge Løhren Institutt for bygg, anlegg og transport Tlf. 72 57 25 45 / 916 72 545 alf.helge.lohren@jbv.no Ekstern samarbeidspartner: Jernbaneverket Langsgående landsby. Undervisningsspråk: Norsk. Ingen ønsker om spesifikk kompetanse i landsbyen. Tidspunkt: ?

3 Jernbanetransport – Høyhastighetsbaner (1) Det blåser en sterk ”høyhastighetsvind” blant de fleste politikerne i Norge for tiden. Jernbaneverket gleder seg over Stortingets positive signaler om høyhastighetsbaner. Tyske eksperter har beregnet samfunnsnytten til 578 milliarder kroner – netto! Det private firmaet Norsk bane AS har også planene klare for en lønnsom bane, mens andre konsulentfirma mener det er ”himla ulønnsomt” å bruke penger på høyhastighetstog i Norge. I innstillingen fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomité i juni 2009 går alle partier unntatt Fremskrittspartiet inn for å utrede videre muligheter for, og lønnsomheten ved, å bygge høyhastighetsbaner i Norge. De ønsker et beslutningsgrunnlag i god tid før neste NTP-rullering i 2014.

4 Jernbanetransport – Høyhastighetsbaner (2) Flertallet i komitéen mener at utbygging av jernbanen in intercityområdet (Oslo – Halden, Oslo – Lillehammer, Oslo – Skien) kan være et første skritt mot fremtidige høyhastighetsbaner. Politikerne vil at hastigheter på minst 250 km/t skal vurderes for kommende prosjekter. Man skal også se på tilpasninger ved dagens utbygginger gjennom f.eks. egne passeringsspor for høyhastighetstog på stasjonene. Undersøkelser viser at høyhastighetstog kan ta 75 – 95 % av dagens flytrafikk mellom Oslo og storbyene i Sør-Norge.

5 Problemstillinger (1) Er høyhastighetsbaner lønnsomt eller ulønnsomt for AS Norge? Hvilke faktorer skal med i en kost/nytte beregning? Hvor kan det være aktuelt å bygge ut et høyhastighetsnett? Skal man bygge høyhastighetsbaner med enkeltspor og lange kryssingsspor eller dobbeltspor hele veien? Er det mulig å kombinere høyhastighet med annen togtrafikk, dvs. persontog med ulik hastighet og godstog (flerbruksbane)? Hvordan skal stoppmønsteret være; direkte tog mellom de store byene eller flere stopp underveis?

6 Problemstillinger (2) Hva kan høyhastighetsbaner ha å si for norsk næringsliv? Kan høyhastighetsbaner få innvirkning på bosettingsmønsteret i Norge? Utvikling av stasjoner og trafikk-knutepunkt Utforming av stasjoner med høyhastighetstrafikk både med tanke på arkitektur, publikumsarealer og sporplaner. Hvilken innvirkning kan høyhastighetsbaner ha på klima og miljø?

7 Stikkord Høyhastighet Utbygging Sporgeometri Kapasitet Enkelt-/dobbeltspor Logistikk Trafikkmønster Terminaler Arkitektur Energi og miljø Støy Kostnader Inntjening Samfunnsutvikling Næringsliv


Laste ned ppt "TBA4853 Jernbaneteknikk – Høyhastighetsbaner NTNU Eksperter i team 2010 Landsby nr. 17."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google