Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tiltakspakke 2009 Øvre Eiker kommune Drammen Næringslivsforening 19.02.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tiltakspakke 2009 Øvre Eiker kommune Drammen Næringslivsforening 19.02.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tiltakspakke 2009 Øvre Eiker kommune Drammen Næringslivsforening 19.02.09

2 Innmeldte prosjekter Miljørettet vedlikehold (Enøk) Generelt vedlikehold Nybygg

3 Miljørettet vedlikehold Skifte vinduer - Rådhuset og Eikertun Oppgradering / vedlikehold av svømmehallen i Vestfossen Utredning av varme/ventilasjonsanlegg Rådhuset, Eikertun og Darbu skole Trafikklys

4 Generelle vedlikeholdsoppgaver Oppgradering av kjøkkenet Eikertun Oppussing Tingstua Asfaltering kommunale veier. Bygging av bru – Hagaøya. Uteområder Vestfossen sentrum Ombygging Eiken v/ Vestfossenskolene Generelt vedlikehold – skoler og barnehager, andre bygg Omgjøring av kontorer til beboerrom på Eikertun Tilpasning til universell utforming i alle kommunale bygg

5 Nybygg Barnehage Eikerkvikk Barnehage Ormåsen Flerbrukshus Skotselv (deler av konseptet er ikke finansiert)

6 Tildeling Vedlikeholdstilskudd 10,9 mill kr Frie inntekter 3,3 mill kr Kompensasjon skattesvikt 3,5 mill kr SUM 17,7 mill kr

7 Fordeling vedlikehold Trafikksikkerhetstiltak 3,2 mill kr Rekreasjon / nærmiljøtiltak 2,4 mill kr Energiøkonomisering 3,9 mill kr Generelt vedlikehold 3,1 mill kr SUM 12,6 mill kr

8 Trafikksikkerhet Fortau Drammensvegen 1,5 mill Ligger inne i trafikksikkerhetsplanen Detaljprosjektering pågår, start 09 Gangveg Thorstadbakken 0,6 mill Detaljprosjektering pågår, start V 09 Loe bru 0,5 mill K an utføres vinter / vår 09

9 Trafikksikkerhet fortsatt Bermingrud bru 0,2 mill Kan utføres vinter / vår 09 Vestfossen skoler 0,4 mill Tillegg til tiltak med statlige / kommunale midler Gjennomføres sammen med hovedprosjektet Planlagt ferdig 2009

10 Nærmiljøtiltak Gang/sykkelveg Dalervegen 1,0 mill Tilknytning til Flerbrukshall Skotselv Planlagt gjennomført 2009 Sundhaugen friområde 0,2 mill Stier og baderampe med universell utforming Kan starte våren 2009 Hagaøya bru 1,2 mill Tillegg til statlige midler Bør kunne gjennomføres høst 2009

11 Energiøkonomisering Vestfossen svømmehall 2,4 mill Ombygging / utbedring pga lekkasje Innsparing vann, avløp og strøm Smellhaugen barnehage 1,5 mill Ventilasjonsanlegg Prosjektert 2-delt anlegg

12 Vedlikehold / Universell utforming ”Arbeideren” 1,0 mill Utbedring av råte- og fuktskader, Rullestolrampe Tingstua 1,0 mill Utskifting av panel og vinduer, maling Generelt vedlikehold 1,0 mill Barnehager, skoler og grendehus

13 Forbehold vedlikehold Prisantydningene kan bli sprengt Fullstendig anbudsmateriale er ikke utarbeidet Skjulte feil og mangler kan bli avdekket Svømmehallen, ”Arbeideren” og Smellhaugen barnehage prioriteres Tingstua settes ”på vent”

14 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Tiltakspakke 2009 Øvre Eiker kommune Drammen Næringslivsforening 19.02.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google