Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læreplaner 1.Forskrift 2.Beskriver kompetansen lærlingen skal ha etter endt utdanning 3.Beskriver hva lærlingen skal kunne mestre ved avsluttende fagprøve.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læreplaner 1.Forskrift 2.Beskriver kompetansen lærlingen skal ha etter endt utdanning 3.Beskriver hva lærlingen skal kunne mestre ved avsluttende fagprøve."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læreplaner 1.Forskrift 2.Beskriver kompetansen lærlingen skal ha etter endt utdanning 3.Beskriver hva lærlingen skal kunne mestre ved avsluttende fagprøve 4.Dynamiske og fremtidsrettede

2 Kompetansemål i læreplanene Planlegge i kompetansemålet menes: Lærlingen skal, ut i fra arbeidsordre: 1.Kunne administrere 2.Velge riktig verktøy, materielle 3.Beregne tidsforbruket av eget arbeid

3 Læreplan Energimontør Beskriver kompetansen lærlingen skal ha etter endt utdanning Læreplanens formål •Utvikle system, sikkerhets- og utstyrsforståelse •Utvikle evnen til å tenke helhetlig

4 Energimontør - Hovedområde 1 Overføring av elenergi Montasje og ombygging på lav – og høyspenningsanlegg for linje, kabel, fordelings- og transformatorstasjoner, komponenter for nyanlegg, som apparat- styrings- og dataanlegg, og bruk av tilhørende utstyr og verktøy. Integrert i dette inngår helse, miljø og sikkerhet, person- og elsikkerhet,

5 Energimontør - Hovedområde 2 Drift, vedlikehold og styringssystemer Drift, vedlikehold, feilsøking, overvåking, beredskap og målinger i fordelingsnett, utbedring av førstelinjefeil på linjenett, fordelingsanlegg og transformatorstasjoner. Integrert i dette inngår HMS, person- og elsikkerhet

6 Læreplan Energioperatør Beskriver kompetansen lærlingen skal ha etter endt utdanning Læreplanens formål •Utvikle system, sikkerhets- og utstyrsforståelse •Utvikle evnen til å helhetlig planlegging •Fremme bedre miljømessig utnyttelse av naturressursene

7 Energioperatør - Hovedområde 1 Elenergiproduksjonsdrift og vedlikehold Hovedområdet omfatter drifting av produksjonsanlegg, funksjonstesting, feilsøking, gjenoppretting av drift, daglig vedlikehold, skifte ut gammel komponent med ny tilsvarende Integrert i dette inngår HMS, person- og elsikkerhet

8 Energioperatør - Hovedområde 2 Oppgradering og fornyelse Hovedområdet omfatter utvikling og oppgradering og på et bestående produksjonsanlegg, utskifting av komponent med ny av bedre kvalitet, eller ny teknologi samt nyutbygging Integrert i dette inngår HMS, person- og elsikkerhet

9 Operasjonalisering av kompetansemål •Handler om •Bryte ned kompetansemålene til mindre omfattende mål – læringsmål Bransjestandard •Knytte læringsmål til konkrete arbeidsoppgaver/læringsoppgaver •To begrep i læringsmål: •Kjenne til •Bli informert om, og/ eller vist de viktigste funksjonene for et system, en komponent eller verktøy uten å kunne forstå eller bruke disse fullt ut. •Manglende håndverkmessig gjennomføringsevne •Kunne •Forstå et system, en komponents virkemåte og bruke riktig verktøy for å utføre en bestemt type arbeid. •Håndverkmessig gjennomføring av arbeid


Laste ned ppt "Læreplaner 1.Forskrift 2.Beskriver kompetansen lærlingen skal ha etter endt utdanning 3.Beskriver hva lærlingen skal kunne mestre ved avsluttende fagprøve."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google