Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ERTMS og Vedlikehold Jernbaneforum Nord konferanse 18. februar 2016 Områdedirektør Thor Brækkan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ERTMS og Vedlikehold Jernbaneforum Nord konferanse 18. februar 2016 Områdedirektør Thor Brækkan."— Utskrift av presentasjonen:

1 ERTMS og Vedlikehold Jernbaneforum Nord konferanse 18. februar 2016 Områdedirektør Thor Brækkan

2 Norge følger Europa med ERTMS i fornyelsen av signalsystem

3 Fjernstyring – sikkerhet og kapasitet Mangler fjernstyring – ikke automatisk togstopp og hastighetsovervåking Fjernstyring – Automatisk togstopp (DATC) Fjernstyring - Automatsik togstopp og hastighetsovervåking (FATC)

4 Plan for utbygging av ERTMS Prosjektet er prioritert i NTP 2014-2027. Planen krever at kontrakt med leverandør signeres i 2017. ERTMS prosjektet gjennomgår for tiden ekstern kvalitetssikring (KS2). Planen må justeres avhengig av tidspunkt for oppstart.

5 ERTMS på Nordlandsbanen gir: Økt sikkerhet. Økt kapasitet; kortere blokkstrekninger, raskere kryssinger, tidligere utbygginger kan tas i bruk (bl.a Røkland x-spor). Økt fleksibilitet; alle kryssingsspor «åpne» hele døgnet. Lavere driftskostnader.

6 ERTMS på Ofotbanen banen gir: Økt sikkerhet (Narvik stasjon). Utskifting av overårige sikringsanlegg, spesielt Narvik stasjon fra 1954. Forlengelse av kryssingsspor Narvik kan gjennomføres. Bedre oppetid pga færre signalfeil. Noe økt kapasitet.

7 Forsinkelsestimer infrastruktur Steinkjer-Bodø

8 Nordlandsbanen – Prioriteringer innen vedlikehold Gjøre banen mer robust mot ras og flom:  Utbedre og øke kapasitet på dreneringsanlegg (grøfter, stikkrenner)  Stabilisering av fyllinger og sideterreng.  Fjellrensk og rassikring. Redusere/unngå saktekjøringer pga dårlig sporkvalitet:  Forberedende ballastrensing  Ballastrensing/høgløft.  Bytte av dårlige sviller – økende problem

9 Mer robust Nordlandsbane

10 Fornyelsesplan Nordlandsbanen 2016-2027

11 Forsinkelsestimer infrastruktur Ofotbanen

12 Ofotbanen– Prioriteringer innen vedlikehold Gjøre banen mer robust mot snø og ras:  Fornye gamle snøoverbygg.  Fjellrensk og rassikring. Utskifting av anlegg pga stor slitasje:  Skinnebytte (årlig).  Ballastrensing (gjenstående ca 13 km).  Svillebytte ( etter 202x)

13 Fornyelsesplan Ofotbanen 2016-2027

14 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "ERTMS og Vedlikehold Jernbaneforum Nord konferanse 18. februar 2016 Områdedirektør Thor Brækkan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google