Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektbase for Vox – et fleksibelt IT-prosjekt (case fra virkeligheten) NSP Temadag 18.februar 2004 Ola Grumstad, PMP, Daglig leder HolteProsjekt Solutions.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektbase for Vox – et fleksibelt IT-prosjekt (case fra virkeligheten) NSP Temadag 18.februar 2004 Ola Grumstad, PMP, Daglig leder HolteProsjekt Solutions."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektbase for Vox – et fleksibelt IT-prosjekt (case fra virkeligheten)
NSP Temadag 18.februar 2004 Ola Grumstad, PMP, Daglig leder HolteProsjekt Solutions

2 Fast pris – fleksibelt innhold – er det mulig?
Kunden ønsker Lav pris ”Stor” leveranse Høy sikkerhet Fornøyde brukere Leverandørens ønsker Stor pris ”Liten” leveranse Høy sikkerhet Fornøyde brukere

3 Intro Vox Vox er en pådriver for voksnes læring
Vox er en underliggende etat til Utdannings- og Forskningsdepartementet Vox utvikler pedagogiske metoder, verktøy og organisasjonsformer Vox fremmer læring på arbeidsplassen Vox forvalter statlige støtteordninger, blant annet Kompetanseutviklingsprogrammet

4 Behovet for Prosjektbase
Holde orden på prosjektaktivitet Informere omverdenen om resultater og erfaringer Brukervennlighet Kompleksitet Tilgjengelighet Rettigheter

5 Prosjektbase – løsningen
Vox har utviklet en informasjonsbase som i første omgang skal inneholde de ca. 750 prosjektene vi driver eller forvalter. Basen skal gjøre erfaringer, metoder og modeller fra alle disse prosjektene tilgjengelige for virksomheter og enkeltpersoner

6

7 Kombinert søk

8 Treffliste

9 Detaljvisning

10 Utfordring i (IT)-prosjekter

11 Prosjektet – noen milepeler
Kravspek. klar Vox kjenner behovet Fastprisavtale Innhold definert Utvikling avsluttet Innhold – forskjellig fra spec.

12 Grundig kravspek Prosessen Forprosjekt 7 måneder (utvikling 6 måneder)
Konsulenthjelp til kvalitetssikring av kravspesifikasjon Omfanget Detaljerte krav til funksjonalitet, sikkerhet og brukervennlighet De involverte Ledelsen i Vox 7 personer fra Vox i forprosjektet 2 personer fra Software Innovation inne i kvalitetssikringen

13 Forhandling om avtale Vox HP
Ønsket å vite hvordan usikkerheten var vurdert i prosjektet Fortsatt nødvendig med fleksibilitet vedr. funksjonalitet og løsning HP Utarbeidet usikkerhetsanalyse som en del av tilbudet Diskusjon av hvordan usikkerheten kunne påvirkes – tiltak XP – tillater modning og utskifting av funksjonalitet underveis

14 Tradisjonelle metoder kontra XP
Iterativ metode - XP Release Analyse Design Tid Koding Testing Tradisjonell metode - vannfall

15 Kostnad ved endring

16 Hva oppdragsgiver har krav på
Å se en oppdatert prosjektplan og vite hva som kan oppnås til hvilken pris og til hvilket tidspunkt. Å bestemme hva som skal utvikles på detaljert nivå ved å bidra med userstories (brukerhistorier). Å teste kjørbare versjoner av systemet i forhold til de releaser som legges inn i planen. Å kunne ombestemme seg/forandre på funksjonalitet eller prioritert rekkefølge på userstories som ikke er gått til utvikling. Å bli informert om avvik under veis i prosjektet og være med på å beslutte tiltak.

17 Oppstart- og stand up-møte
Oppstartmøte 2 dager Forventningsavklaringer Bli kjent Definere arbeidsmåte Standup møter (inkl. Malaga) – 15 min. status på arbeid gjort siden sist og planer fremover få frem problemer og ting som må avklares mindre beslutninger tas der og da Samlokalisering – synlighet i prosessen

18 User Story Ingen krav til format. Vi brukte ppt.
Hvordan skal det se ut? Hva skal skje når jeg trykker her? Kreativ dialog med utviklerne Ingen krav til format. Vi brukte ppt. Detaljeres til et omfang på 1-3 dagers arbeide pr. US Antall US pr. release 5-10

19 Testing Definert testplan
Tester internt i Vox og eksterne prosjektledere Gjennomgang av testresultatene – prioritering av tiltak Definert testplan Test i løpet av 2 timer Skriftlige resultater Liste over forbedringer

20 Produksjonsfasen R1 R2 R3 R4

21 Userstories og Releaser
Tid O R1 R2 R3 R4 Releaser som ikke er låst kan byttes ut med annet innhold Oppstartmøte User stories R1 User stories R2 Test R1 User stories R3 Test R2 User stories R4 Test R3 Test R4

22 Suksessfaktorer ved XP- implementering
Skap tillit! Sørg for god forankring i ledelsen – brukerne må få tid til å delta Kjør en grundig planlegging først – definer behovene Prioriter behovene – utvikle basisfunksjonene først La det modne – gjenomfør de nødvendige endringene underveis – jo før jo heller Hold kommunikasjonen igang gjennom hele prosjektet – standup møter daglig

23 Fast pris – fleksibelt innhold – er det mulig?
Kunden ønsker Lav pris ”Stor” leveranse Høy sikkerhet Fornøyde brukere Leverandøren ønsker Stor pris ”Liten” leveranse

24 Evaluering – var dette et suksessprosjekt?
Kunden Følte seg trygg hele veien – worst case leveranse ihht. spec. Fikk akkurat det han ønsket – fornøyde brukere Factory acceptance test var feilfri Betalte for det han hadde bestilt men fikk ”mer” for pengene Leverandøren Liten usikkerhet - worst case leveranse ihht. spec Fikk akkurat det han ønsket – fornøyde brukere Fikk den profitten som var beregnet Ingen problemer i etterkant En meget god referanse

25 Spørsmål ?


Laste ned ppt "Prosjektbase for Vox – et fleksibelt IT-prosjekt (case fra virkeligheten) NSP Temadag 18.februar 2004 Ola Grumstad, PMP, Daglig leder HolteProsjekt Solutions."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google