Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valg i Parat 2009 På valgmøtene skal det velges representanter til Parats representantskap, og til Regionpolitiske utvalg, RPU. - en arbeidstakerorganisasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valg i Parat 2009 På valgmøtene skal det velges representanter til Parats representantskap, og til Regionpolitiske utvalg, RPU. - en arbeidstakerorganisasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Valg i Parat 2009 På valgmøtene skal det velges representanter til Parats representantskap, og til Regionpolitiske utvalg, RPU. - en arbeidstakerorganisasjon i YS

2 Hvem skal velges: Det skal velges et antall representanter som skal utgjøre Representantskapet i Parat i neste treårs periode 2009-2012. Totalt skal det være 85 sektorrepresentanter fra alle regionene. Antall representanter som skal velges i hver region avhenger av sektorenes medlemsantall i den enkelte region. I hver region skal velges et regionalt politisk utvalg (RPU). De regionale politiske utvalgene består av 5 representanter valgt av regionmøtet (ikke sektorene i regionen) etter innstilling fra valgkomiteen. Det skal også velges 2 vara til hvert RPU i nummerert rekkefølge. - en arbeidstakerorganisasjon i YS

3 Valgregler Sektorens delegater til Representantskapet i den enkelte region velges av sektorens representanter på valgmøtet. Valget gjennomføres som listevalg. Det skal tilstrebes å velge minst 1/3 antall vara av antall delegater innenfor hver sektor. Det kan ikke benyttes fullmakter ved valgmøtene, men det oppfordres til at de som har anledning til å møte med flere representanter, faktisk møter med det antall representanter de kan. Valget til RPU foregår som kandidatvalg, med mulighet for benkeforslag.

4 Hvem kommer inn under sikringsbestemmelsen i vedtektenes §12? Det vil kun være lokale organisasjonsledd, herunder fagforeninger, klubber, arbeidsplasser, innenfor en region, med mer enn 300 medlemmer som utløser sikringsbestemmelsen. Eksempler: En virksomhet som Statens Vegvesen som er organisert i regioner med arbeidsplasstillitsvalgte og regiontillitsvalgte, defineres som mange lokale organisasjonsledd i en region. Hvert enkelt Universitet er å anse som én arbeidsplass. SAS Norge Kabinforening er en fagforening, men medlemmene arbeider ut fra tre forskjellige geografiske baser i tre regioner og det er derfor medlemsantallet i hver region som er avgjørende.

5 Hvem kan møte på de regionale valgmøter? Arbeidsplasser, fagforeninger og klubber med mindre enn 5 medlemmer kan ikke slå seg sammen for å oppnå representasjon. Dette er i tråd med endringsvedtaket på representantskapsmøtet i 2005, hvor vi gikk fra en nedre grense på 30 medlemmer til 5 medlemmer. Alle som kan møte på valgmøtene vil få informasjon om hvor mange delegater de kan stille med.

6 Kandidatinnhenting I perioden 25.05.09 – 22.06.09 kan det fremmes kandidater til de ulike vervene som skal velges på valgmøtene. Kandidatene må være forespurt. Det er kun mulig å foreslå kandidater fra egen region, men det er mulig å fremme forslag på kandidater i andre sektorer. Det er ingen begrensing i antall kandidater man kan foreslå. Det sendes ut en forespørsel til hver av kandidatene for å få en bekreftelse på deres kandidatur. Dette vil sikre at ingen faller ut av kandidatlistene.

7 Frister og informasjon Eget nyhetsbrev sendes ut 25.05.09 med informasjon om bl.a: kandidatinnhenting med frist 22.06.09 Informasjon om innkalling til møtene frist for påmelding 30.06.06 Sakspapirer/innkalling sendes ut eller gjøres tilgjengelig, senest 17.08.09 Den sentrale valgkomiteen presenterer sin innstilling til RPU på valgmøtet.

8 Valg av nytt Hovedstyre i Parat På RS i november skal det velges nytt Hovedstyre i Parat. Dette gjøres etter innstilling fra valgkomiteen. Det skal velges 7 medlemmer på fritt grunnlag. Leder og nestleder kan ikke komme fra samme sektor. De skal også velges 4 vararepresentanter i nummerert rekkefølge. Parat Ung velger en kandidat og en vara. De ansatte velger to representanter og to vara.

9 Datoer for de regionale valgmøtene Region Midt:31.8.- 1.9.09 Region Nord:2.9.- 3.9.09 Region Øst:7.9.- 8.9.09 Region Vest:15.9.- 16.9.09 Region Sør:17.9. - 18.9.09 RS møtet:18.11.- 19.11.09


Laste ned ppt "Valg i Parat 2009 På valgmøtene skal det velges representanter til Parats representantskap, og til Regionpolitiske utvalg, RPU. - en arbeidstakerorganisasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google