Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Blokkhaugen skole FAU Foreldrenes arbeidsutvalg. Årshjul 2016 - 2017 Valgprosess Sette opp ulike arbeidsgrupper Skoleballet er hovedfokus Temakveld/ dag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Blokkhaugen skole FAU Foreldrenes arbeidsutvalg. Årshjul 2016 - 2017 Valgprosess Sette opp ulike arbeidsgrupper Skoleballet er hovedfokus Temakveld/ dag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Blokkhaugen skole FAU Foreldrenes arbeidsutvalg

2 Årshjul 2016 - 2017 Valgprosess Sette opp ulike arbeidsgrupper Skoleballet er hovedfokus Temakveld/ dag Regnebyen/ Olweus fellesprosjekt

3 Viktig støtte  Skoleledelse  FUG. Et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen

4 Hvordan oppleves det å være medlem i FAU  Døren står åpen i skolen for samarbeid mellom hjem og skole  Du får være tett på skolens funksjoner  Gir dypere innblikk i skolehverdagens rytme  Du blir kjent med elevenes ønsker gjennom elevrådet, som virkelig blir hørt her på skolen skolen. Sammen med FAU deltar de aktivt i ulike utvalg.  Du treffer engasjerte foresatte  Det blir bygget nye nettverk, og lokalskolen får en ekstra stor plass i hjertet ditt

5 August September  Foreldremøte og felles informasjonsmøte for foreldre.  FAU via tidl leder gi informasjon om arbeidet innledningsvis.  Valgprosess og valg av representanter for FAU og klassekontakter.  Valget foretas i hver enkelt klasse og det er adskilt valg for representanter i FAU og klassekontakter. Valget styres av kontaktlærer.  Konstituering av styret  Leder:  Nestleder  Sekretær og vara  Kasserer og vara  Informasjonsansvarlig og vara  Velge representant for SMU (normalt leder med vara)  Se til at lister over FAU medlemmer og klassekontakter er klare.  Rektor er med på alle møter hvis ønskelig.  Distribusjon av og offentliggjøring av FAU representanter og klassekontakter, med kontaktinformasjon.

6 Oktober November  Opprette arbeidsgrupper med hvert sitt fokusområde  Juleshow  Skoleball  Skoledisko hvis ønskelig  Natteravn (trenger ikke være medlem av noe annet for å delta)  Klassekontakt og FAU fellesarrangement  Elevkveld  Skolefrokost  Fellesmøte med klassekontakter vedrørende:  Samspill om skoleball i januar og juleshow  Samarbeide med FAU Åstveit vedr vakter til ballet.  Stimulerer klassekontakter til å være tett på andre foreldre for å skape gode klassetreff.  Oppfordre klassekontakter til gjennomføre julefrokost.

7 Desember Januar  Juleshow. Styrt av lærerne med stort flott engasjement  Fau kommer inn som praktisk støtte.  Gjennomgang skoleball: Sikre gjennomføring- oppfølging av plan laget i oktober. Lage arbeidslogg. Legge inn informasjon på skolens hjemmeside om sikkerhet og tider for vakter o.l. Gjennomføre skoleballet er hovedfokus.

8 Februar Mars  Vurdering av hvilket temaforedrag eller lign som skal gjennomføres i mars.  Finne dato.  Rusforebyggende arbeid ?  Unge og psykisk helse ?  Ernæring for unge?  Skolefrokost?  Gjennomføre dette som som er lagt føringer for i Februar.

9 April Mai  Planlegge deltakelse fra FAU innen skolens satsingsområde på Olweus/Regnebyen i løpet av mai /juni.  Årsavslutting og evaluering.  Konstituere ny leder for 2017/2018  Godkjenne regnskap og vedtekter.

10 FUG  Alle retningslinjer og mange gode tips for FAU ligger på FUG sine hjemmesider.


Laste ned ppt "Blokkhaugen skole FAU Foreldrenes arbeidsutvalg. Årshjul 2016 - 2017 Valgprosess Sette opp ulike arbeidsgrupper Skoleballet er hovedfokus Temakveld/ dag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google