Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergenskurset 2012, Voss Anders Pedersen, leder av Utvalg for grunnskole Utvalg for grunnskole Verving.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergenskurset 2012, Voss Anders Pedersen, leder av Utvalg for grunnskole Utvalg for grunnskole Verving."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergenskurset 2012, Voss Anders Pedersen, leder av Utvalg for grunnskole Utvalg for grunnskole Verving

2 Utvalg for grunnskole s2

3 Struktur i lokallaget s3 Lokallagsstyret (11) Leder (1) Nestleder (1) VGO (1+1 vara) Grunnskole (3) Barnehage (2) Ledere (1+1vara) HTV (1+1 vara) Fritt valgt (1+2 vara) Lederforum Rektorer Styrere Avd.leder Andre Utvalg GS Utvalg BHG Leder- råd FST/ Utvalg VGO AT- nettverk GS BHG Vara (5) 2 valgte HT Styremedlem fra GS Varamedlem fra BHG Styremedlem fra GS Varamedlem fra BHG

4 Utvalgets funksjon Rådgivende funksjon overfor lokallagsstyret Kan behandle saker etter eget initiativ – kort/langt perspektiv –som ledd i den politiske prosessen fram mot behandling i besluttende organ –som ledd i tiltak overfor AT og klubb Skolepolitisk, utdanningspolitisk og profesjonsfaglig fokus –Lærerutdanning –Tidsbruk –Arbeidsvilkår –Skoleutvikling –Osv. s4

5 Omfang og forventninger 2-4 møter i semesteret Forberedt til møter Bidra aktivt Noe ekstratid og -arbeid i perioder Engasjert og motivert s5

6 Utvalgets sammensetning Lokallagsstyret utnevner utvalgsmedlemmer 8 medlemmer i tillegg til utvalgsleder Barne- og ungdomstrinnet. Geografisk og aldersmessig spredning. 1-2 medlemmer bør være ledere, hvorav minst en rektor. Evt. medlem fra FAS-gruppen Minst halvparten bør være kvinner Gjennomgående representasjon Forslag fra klubbene – jo fler jo bedre Prosessen videre s6

7 Verving s7

8 Verving Hvorfor verving –Organisasjonsgraden stabil, men foruroligende utvikling i andre nordiske land –Fortsatt kamp om rettigheter –Antall yrkesaktive medlemmer ned –Utvidet vervebegrep – også beholdeproblematikk Satsingsområde i UDF –Egen verveseksjon sentralt –Egen vervegruppe lokalt (fra 2010) s8

9 Litt forskning (AFI - Arbeidsforskningsinstituttet) Uorganiserte –69 % av unge opp til 30 år ser for seg medlemsskap –44 % mellom 30 og 44 Verving i UDF –43 % av Pedagogstudentene –30 % verves på arbeidsplassen Tillitsvalgte sterkeste vervekraft Tilhørighet til fellesskap avgjørende ved innmelding Medlemmer begrunner også medlemsskap med: –God lønnsutvikling, rettferdig inntektsfordeling, sikrer arbeidsforhold, jobbsikkerhet, medbestemmelse, bidrar til forbedringer på arbeidsplass s9

10 Makt og styrke Fagforeningens styrke er avhengig av (AFI): –høy organiseringsgrad, gir også legitimitet –aktive medlemmer (mobiliserbare, lar seg fenge) Store og maktfulle - selvtilfredse og dvaske? Vi er ikke større og mer maktfulle enn summen av det enkeltmedlemmer jobber med og for og deres holdning til organisasjonen Stille krav til oss selv både på lokallagsnivå og klubbnivå Vervemateriell er ikke nok, men det personlige møte er det viktigste og det er der vervingen skjer Aktive og engasjerte tillitsvalgte gir aktive medlemmene s10

11 Satsning og tiltak Egen verveseksjon sentralt –Erfaringsutveksling/-innhentning –Strategiplan –Veiledningshefte Egen vervegruppe lokalt (fra 2010) –Systematisk arbeid –Oppsøkende virksomhet –Brev til ledere –Nettside og ressurser www.udf.no/bergenwww.udf.no/bergen s11

12 Oppdrag –Skaff deg overblikk –Gjør klar argumenter (brosjyrer, plakat, mm.) –Det praktiske –Ta kontakt med nye kollegaer –Tilgjengelig informasjon og klubbmøte –Innmelding –Oppdatering på Min side –Medlemmer i overgangsfaser: skifte av arbeidsplass, nye ledere, pensjonister OBS! Vi stjeler ikke andres medlemmer! s12 Oppdrag til tillitsvalgte

13 Min side –Søk –Verving s13


Laste ned ppt "Bergenskurset 2012, Voss Anders Pedersen, leder av Utvalg for grunnskole Utvalg for grunnskole Verving."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google