Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunestyrekomiteer > Hjemlet i kommuneloven (kl) § 10a (endring i 2006) –Ment å være «politiske verksteder» –Ment å vitalisere rollen som folkevalgt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunestyrekomiteer > Hjemlet i kommuneloven (kl) § 10a (endring i 2006) –Ment å være «politiske verksteder» –Ment å vitalisere rollen som folkevalgt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunestyrekomiteer > Hjemlet i kommuneloven (kl) § 10a (endring i 2006) –Ment å være «politiske verksteder» –Ment å vitalisere rollen som folkevalgt > Saksforberedende organ for kommunestyret –Hovedvekt på langsiktig styring, mål og strategier –Innstiller overfor kommunestyret –Avgir høringsuttalelser på vegne av kommunen > «Kan ikke gis avgjørelsesmyndighet» (følger av kl) –Kan likevel ta beslutninger knyttet til saksbehandlingen Velge saksordfører, ta til orientering, utsette behandlingen, sende saken tilbake til rådmannen osv > Kan ta opp saker på eget initiativ > Kan arrangere høringer, debatter, ta imot deputasjoner, innkalle eksperter ol > Kan ikke opprette arbeidsutvalg (i følge reglementet)

2 Noen generelle regler > Møteprinsippet gjelder - for alle folkevalgte organer –Møteinnkalling, dagsorden, sakskart, protokoll –Møteoffentlighet –Reglene om inhabilitet skal ivaretas –Det er organet som tar stilling til spørsmålet > Ordskiftet –Representantene får ordet i den rekkefølgen de ber om det –Den som har ordet, retter seg til leder – ikke til forsamlingen > Framsettelse av vedtak –Alle saker legges frem med innstilling/forslag til vedtak –Møtende medlemmer kan komme med andre forslag til vedtak Forslag fremsettes muntlig, og deretter skriftlig

3 Saksordfører > Eget reglement for saksordførerordningen –Gjelder saker der komiteen innstiller til kommunestyret Saksbehandler utreder (kl § 23) Saksordfører konkluderer og innstiller –Saksordfører sørger for nødvendige politiske avklaringer underveis i egen gruppe og i komiteen –Saksordfører legger saken fram, først for komite og deretter for kommunestyret NB Flertallets innstilling (selv om saksordfører er uenig) > Det må ikke være saksordfører i alle saker –Rådmannen kan også innstille (tidsnød, saken er for liten osv.) > Særskilt godtgjøring, per sak

4 Interpellasjon, spørsmål, forespørsel > Interpellasjon –Skriftlig forespørsel - til komiteleder –Frist: 17 dager før et komitemøte –Kort og uten skriftlig begrunnelse –Interpellanten må være tilstede –Interpellasjonsdebatt –Mulig å komme med forslag til vedtak i saken > Grunngitt spørsmål –Skriftlig spørsmål - til komiteleder –Frist: 7 dager før et komitemøte –Komiteleder eller en annen med møte- og talerett kan svare > Alminnelig forespørsel –Muntlig spørsmål fremsatt i møtet– til leder


Laste ned ppt "Kommunestyrekomiteer > Hjemlet i kommuneloven (kl) § 10a (endring i 2006) –Ment å være «politiske verksteder» –Ment å vitalisere rollen som folkevalgt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google