Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro.
Utdanningsforbundet Bergen Bergenskurs – november 2014

2 Årsmøteår mars i Norheimsund – Årsmøte Utdanningsforbundet Bergen 6.-8. mai i Ulvik – Årsmøte Utdanningsforbundet Hordaland 2.-5. november på Lillestrøm – Landsmøte i Utdanningsforbundet Felles Valg Politiske saker (innsatsområder) Utdanningsforbundet Bergen

3 Årsmøtet i lokallaget 2015 Valg av delegater
LEGG INN FORSLAG PÅ DELEGAT PÅ SKJEMAET PÅ NETTSIDEN SÅ SNART SOM MULIG. Noen skal sende forslaget inn til oss på e-post. SE BREVENE DERE HAR FÅTT! Siste frist er 25. november! Slutten av januar; brev om avstemning som skal skje via nettsiden vår. Medlemmene må gå inn på siden og avgi stemme. Frist for avstemningen: 20. februar.

4 Delegatene Blir valgt som representant for en stor eller liten gruppe medlemmer. Ikke bundet til å ha en bestemt mening om de ulike sakene, men har fått tillit fra en gruppe medlemmer til å tale deres sak i det høyeste lokale organet. Gjennom årsmøtet har medlemmene mulighet til å påvirke hvilken retning organisasjonen skal ta i den neste toårsperioden, og delegatene er en sentral brikke i dette arbeidet.

5 Delegatene Område Antall Grunnskole 55 VGO/fagskole 22 Barnehage 24
På årsmøtet er det 111 delegater, herav 11 fra styret og 100 fra grunnskoler, ledere, barnehager, videregående opplæring, høyskole og universitet (HU) og faglig/administrativt støtte-system (FAS). Område Antall Grunnskole 55 VGO/fagskole 22 Barnehage 24 FAS 8 HU 2 I antallene inngår ledere samt styret.

6 Valg Fylkesårsmøte Lokallagsårsmøte Leder valnemd = Sjur Veim
Valnemd sender brev til alle lokallag. Vi videresender til klubbene Klubber kan foreslå kandidater til de verv valnemda spør om Gjelder fylkesstyret og eventuelt utvalg + delegater til Landsmøtet Lokallagsårsmøte Leder valgkomite = Tor Sander Valgkomiteen sender brev til alle klubber Klubben kan foreslå kandidater til de verv valgkomiteen spør om innen 25. november Gjelder lokallagsstyret og eventuelt utvalg + delegater til fylkesårsmøtet Utdanningsforbundet Bergen

7 Utdanningsforbundets politikk
LM15- dokumentet: Del 1) Verdiar og prinsipp for Utdanningsforbundet Del 2) Morgendagen s barnehage og skole – visjonsdelen Del 3) Utdanningsfor bundets politikk og innsatsområder for landsmøteperioden 2016–2019 Vi utdanner Norge Utdanningsforbundets politikk 2016 – 2019 Vedtatt LM15 «Illustrasjonsfoto»

8 «Vi utdanner Norge» Prosessen mot landsmøtet 2015
Direkte til medlemmene 2014 Invitasjon til alle medlemmene om å komme med innspill Oppfordring om å drøfte på arbeidsplassen Oppsummering av innspill Svar tilbake I organisasjonen Idemyldring SST, REP … 2015 Årsmøter lokallag Fylkesårsmøter Sentralstyrebehandlinger Landsmøtevedtak

9 Vi utdanner Norge Utdanningsforbundet Bergen

10 Tariff Lønn Arbeidstid Pensjon Utdanningsforbundet Bergen

11 Tariff 2014 – KS området Lønn 30.4.14 Ny lønn 1.9.14 Ny lønn 1.5.15
Sentrale tillegg 1.9.14 Sentrale tillegg 1.5.15 Lokale tillegg 1.7.14 Utdanningsforbundet Bergen

12 Tariff 2014 – Andre områder Lønn 30.4.14 Ny lønn 1.5.14 Ny lønn 1.5.15
Sentrale tillegg 1.5.14 Sentrale tillegg 1.5.15 Utdanningsforbundet Bergen

13 Tariff 2014 KS området Utdanningsforbundet Bergen

14 Nytt lønnssystem KS Utdanningsforbundet Bergen

15 Tillegg sentralt 2014

16 Tillegg sentralt 2015

17 Lokale forhandlinger 2014 Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 1,0% pr Virkning 6 måneder i 2014, derfor koster dette 0,5% av den totalt potten på 3,37% Ledere i kap 4b og 4c bør prioriteres

18 Pott Bergen kommune Lønnsmasse 4 684 226 561 Årsverk 11 653 Pott
Pott i kr pr årsv.: 4037 Utdanningsforbundet Bergen

19 Resultat Ny årslønn Tillegg Pedagogisk konsulent barnehage 480 000
Ny årslønn Tillegg Pedagogisk konsulent barnehage <=25 000 Avdelingsleder SFO <=35 200  Stige 4 8 10 16 Lærer 8 500 Adjunkt Adjunkt+ 2 000 Lektor Lektor+ Førskolelærer (uten ped.leder ansvar) og pedagoger i fagsentrene 3 600 Pedagogisk leder 30 800 23 150 9 050 Stedfortreder for styrer <=5 900 Kontaktlærer 1 000 Utdanningsforbundet Bergen

20 Lønnsnivå for topplønn 30.4.14
Utdanningsforbundet Bergen

21 Lønnsnivå for topplønn 1.5.14 (1.9.14)
Utdanningsforbundet Bergen

22 Lønnstillegg for topplønn 1.7.14 (1.9.14)
Utdanningsforbundet Bergen

23 Lønnsnivå for topplønn 1.5.15
Utdanningsforbundet Bergen

24 Lønnsnivå for topplønn 1.5.15 (inkl kont.læ)
Utdanningsforbundet Bergen

25 Resultat lokale forhandlinger
Pro rata Resultat pro rata Totalt 91,28 % 4B 273,10 % 4C 50,12 % Ant. årsverk Resultat pr årsverk (KR) (% av pro rata) Ped. kons. 18 15 952 395 % SFO-leder 35 34 519 855 % Ped.leder 300 15 109 374 % Spesialister 54 3 530 87 % Barnehagelærer 110 3 570 88 % Lærer 70 7 390 183 % Adjunkt 896 4 816 119 % Adjunkt+ 1 088 1 888 47 % Lektor 26 1 036 26 % Lektor+ 159 1 611 40 % Utdanningsforbundet Bergen

26 Lønnsutvikling 30.4.14 – 1.5.15 Lærergruppene
2 4 6 8 10 16 Lærer Før Tillegg sentralt 11 500 15 100 15 000 14 500 12 700 Tillegg lokalt 8 500 Tillegg sentralt 2015 4000 11500 6500 9400 8100 5300 Tillegg totalt 15 500 23 000 21 600 26 600 24 400 22 600 26 500 Etter Adjunkt Før sentralt 11 800 16 100 15 600 13 600 5000 13400 7500 13100 10200 10000 6700 16 800 25 200 23 600 29 200 26 300 25 600 28 800 Adjunkt m/tillegg 23 400 24 100 20 200 2 000 5700 14700 8700 12800 10700 7400 29 100 38 100 32 100 36 200 33 500 34 300 29 600 Lektor 25 800 25 900 23 300 6200 15600 11400 16100 13600 10400 8500 32 000 41 400 37 900 42 600 40 100 36 300 33 800 Lektor m/tillegg 26 100 23 800 16200 9600 14200 8400 9100 32 400 42 100 36 100 40 700 34 700 36 800 34 900 Utdanningsforbundet Bergen

27 Tillegg fra – Utdanningsforbundet Bergen

28 Utdanningsforbundet Bergen

29 Kontaktlærere - tilleggsprotokoll
Utdanningsforbundet Bergen

30 Hmmmm, var dette så lurt da…
Arbeidstid SFS 2213 Hmmmm, var dette så lurt da… Utdanningsforbundet Bergen

31 Utdanningsforbundet Bergen

32 Utdanningsforbundet Bergen

33 Utdanningsforbundet Bergen

34 Arbeidstid – fra KS rundskriv
Hvorvidt arbeidsårets lengde skal fastsettes etter forhandlinger på kommune-/fylkeskommunenivå eller på den enkelte skole, avgjøres av kommunen/fylkeskommunen etter drøftinger med hovedtillitsvalgte. Hvis forhandlingene legges til kommunen/ fylkeskommunen, bør arbeidsårets lengde først drøftes mellom rektor og tillitsvalgte på skolene. Utgangspunktet for forhandlingene skal være elevenes skoleår slik dette er vedtatt av kommunen/fylkeskommunen + 6 dager (à7,5 timer pr dag). I vurderingen skal det tas særlig hensyn til behov for tilstrekkelig tid til planlegging, evaluering, kompetanseutvikling, samarbeid med kolleger m.m. For de kommunene/ fylkeskommunene som vedtar lenger skoleår enn 190 dager, vil lærernes arbeidsår bli tilsvarende utvidet. Utdanningsforbundet Bergen

35 Arbeidstid – fra KS rundskriv
Det skal forhandles om arbeidstiden på skolen mellom rektor og tillitsvalgte på den enkelte skole. Det tas utgangspunkt i skolens og lærernes behov. Tilstrekkelig tid til faglig-pedagogisk samarbeid vil være et sentralt moment i forhandlingene. Gode prosesser er en forutsetning for å finne løsninger. Arbeidstiden på skolen kan maksimalt være 9 timer pr. dag og inntil 37,5 timer pr. uke. Ledelsen skal, etter samtale med lærer, utarbeide oversikter som angir start og sluttidspunkt for arbeidstiden på skolen for den enkelte lærer. Oversikten skal blant annet vise når undervisningstiden er lagt og regelmessige møter. Oversiktens ytre rammer kan endres med minst to ukers varsel dersom man ikke avtaler annen frist. Det er ingen varslingsfrist for endringer innenfor den avtalte arbeidstiden på skolen, men formålet med oversikten er blant annet å skape så forutsigbare rammer som mulig for undervisningsarbeidet. Arbeidstid – fra KS rundskriv Utdanningsforbundet Bergen

36 Arbeidstid – fra KS rundskriv
I avtalene om arbeidstid på skolen kan det tas hensyn til og gis rom for tid til for- og etterarbeid både individuelt og sammen med kolleger og faglig ajourføring innenfor arbeidstiden på skolen. Det overordnede målet for hvordan arbeidstiden organiseres er å sikre kvalitet i undervisningen. Godt samarbeid mellom skoleleder og tillitsvalgte er viktig for å få dette til. Mer arbeidstid på skolen åpner blant annet for mer systematisk samarbeid med kolleger og deling av kunnskap. Dersom partene på skolenivå ikke blir enige om arbeidstid på skolen, avgjøres uenigheten mellom de lokale parter på kommune/ fylkeskommunenivå. Hvis partene ikke blir enige, gjelder det forslaget med minst omfang av arbeidstid på skolen. Merk at dette ikke kan være lavere enn det som er angitt i tabellen for det aktuelle skoleslag, se avtalens pkt. 5.1. Den delen av årsverket som ikke forutsettes utført som arbeidstid på skolen, disponeres av den enkelte lærer til for- og etterarbeid og faglig ajourføring. Utdanningsforbundet Bergen

37 Arbeidstid – fra KS rundskriv
Andre arbeidsoppgaver Undervisningstiden kan etter avtale mellom den enkelte lærer og rektor reduseres for at læreren skal kunne utføre andre arbeidsoppgaver i tilknytning til undervisningen. Gis læreren andre arbeidsoppgaver som medfører reduksjon i undervisningstiden, reduseres arbeidstid som disponeres av læreren utenfor arbeidstiden på skolen med den samme prosentandel som undervisningen er redusert med. Arbeidstid på skolen utvides med det samme antall timer arbeidstiden utenfor skolen er redusert med. Dersom grensen for maksimal ukentlig arbeidstid på skolen overskrides (37,5t), utvides arbeidsåret for den aktuelle læreren. Dette betyr at dersom en lærer for eksempel har 10% redusert undervisning for å utføre funksjonsoppgaver, vil den selvstendige tiden også kunne reduseres med 10% og flyttes over til arbeidstid på skolen. For en lærer i videregående opplæring, gitt en arbeidstid utenfor skolen på 537,5 timer, betyr dette en reduksjon i den selvstendige tiden på 54 timer, som arbeidstiden på skolen kan utvides med. Utdanningsforbundet Bergen

38 Arbeidstid – fra KS rundskriv
Tidsressurser Prinsippene for fordeling av tidsressurspotten drøftes på den enkelte skole før rektor avgjør den endelige fordelingen. Tidsressurspotten skal kun brukes for å lette lærerens/skolelederens undervisningssituasjon. Dette gjøres som hovedregel ved reduksjon av antall undervisningstimer. Ved enighet mellom rektor og tillitsvalgte kan ressursen brukes til å øke personaltettheten. Kontaktlærertillegg. Økes fra minimum kroner til minimum kroner fra Denne økningen får ingen betydning for kontaktlærere som allerede har et høyere kontaktlærertillegg. Utdanningsforbundet Bergen

39 Arbeidstid – fra KS rundskriv
MERK: KS håper at mange prøver ut alternativ organisering av arbeidsåret og/eller arbeidstiden. Vi vil gjerne ha tilbakemelding dersom slike ordninger iverksettes eller arbeidsgiver forsøker å få dette til, men ikke oppnår enighet med de tillitsvalgte. Utredning og erfaringer vil inngå som en del av grunnlaget for senere forhandlinger om SFS 2213. Utdanningsforbundet Bergen

40 Pedagogisk leder Utdanningsforbundet Bergen

41 Pedagogisk leder Utdanningsforbundet Bergen

42 Pedagogisk leder Utdanningsforbundet Bergen

43 Pedagogisk leder Utdanningsforbundet Bergen

44 Totale tillegg ped.leder fra 30.4.14 – 1.5.15 Bergen kommune
Utdanningsforbundet Bergen

45 Relasjon Ped.leder – Fagarbeider Bergen kommune
Utdanningsforbundet Bergen

46 Tariff PBL Utdanningsforbundet Bergen

47 Tariff PBL Utdanningsforbundet Bergen

48 Relasjon Bergen kommune - PBL
Utdanningsforbundet Bergen

49 PBL arbeidstid HTA Fellesbestemmelsene Kapittel 4.7
4.7 Førskolelærer/pedagogisk leder Se vedlegg 6 (se side 96) Den ordinære arbeidstid er 37,5 timer pr. uke hvorav 33,5 timer pr. uke skal være lagt til barnehagen. For- og etterarbeid samt foreldrekontakt som ikke kan utføres innenfor rammen av de 33,5 timene gir ikke rett til overtidsgodtgjørelse. I den utstrekning foreldremøter eller andre møter pålegges utenfor arbeidstiden skal medgått tid enten kompenseres med tilsvarende fritid eller med overtidsbetaling. I de tilfeller det kompenseres med fritid skal overtidstillegget utbetales. Ved økt pedagogtetthet ut over lovens bemanningsnorm, skal barnehagen og organisasjonens lokale ledd avtale hvordan hele eller deler av den totale ubundne tiden skal disponeres. Herunder kan det avtales at arbeid i hele eller deler av den ubundne tiden kan legges til barnehagen. Kommer ikke partene til enighet, kan en av partene bringe uenigheten inn for partene sentralt. De sentrale parter behandler tvisten på grunnlag av uenighetsprotokollen, og kan fastsette ny avtale med bindende virkning. Blir de sentrale parter ikke enige videreføres pkt. 4.7 første ledd. Jf. generell merknad til kap. 1. HTA Fellesbestemmelsene Kapittel 4.7 Utdanningsforbundet Bergen

50 Tariff PBL Om arbeidstid for førskolelærere/pedagogiske ledere
1. Partene er enige om at i tariffperioden 2012 til 2014 skal partene på virksomhetsnivå drøfte bruken av den samlede ukentlige arbeidstiden på 37,5 timer, herunder den ubundne tiden. 2. Partene skal bl.a drøfte hva den samlede arbeidstiden skal brukes til og hvor arbeidet skal utføres. 3. Målsettingen med slike drøftinger skal være på å befeste og utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet for å oppnå stadig høyere kvalitet ved å gi førskolelærere/pedagogiske leder et profesjonelt handlingsrom, både individuelt og kollektivt. Utdanningsforbundet Bergen

51 Tariff PBL 4. Dersom partene blir enige om en disponering av arbeidstiden som er annerledes enn det som fremgår av den sentrale avtalen pkt. 4.7, så skal dette nedfelles i en avtale mellom partene på virksomhetsnivå. Før avtalen kan iverksettes skal den oversendes de sentrale parter til orientering. 5. Alle barnehager der partene velger å avtale avvik fra den sentrale avtalen, forplikter seg til å delta i evaluering av ordningene før utløp av tariffperioden. Både arbeidsgiver og arbeidstakesiden skal hver for seg gjennomføre evalueringen. Evalueringen danner grunnlag for diskusjon om eventuelle endringer i dagens HTA punkt 4.7 Utdanningsforbundet Bergen


Laste ned ppt "Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google