Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Utdanningsforbundet Bergen Bergenskurs – november 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Utdanningsforbundet Bergen Bergenskurs – november 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Utdanningsforbundet Bergen Bergenskurs – november 2014

2 Utdanningsforbundet Bergens2 Årsmøteår 25.-26. mars i Norheimsund – Årsmøte Utdanningsforbundet Bergen 6.-8. mai i Ulvik – Årsmøte Utdanningsforbundet Hordaland 2.-5. november på Lillestrøm – Landsmøte i Utdanningsforbundet Felles –Valg –Politiske saker (innsatsområder)

3 Årsmøtet i lokallaget 2015 Valg av delegater LEGG INN FORSLAG PÅ DELEGAT PÅ SKJEMAET PÅ NETTSIDEN SÅ SNART SOM MULIG. Noen skal sende forslaget inn til oss på e-post. –SE BREVENE DERE HAR FÅTT! Siste frist er 25. november! Slutten av januar; brev om avstemning som skal skje via nettsiden vår. Medlemmene må gå inn på siden og avgi stemme. Frist for avstemningen: 20. februar.

4 Delegatene Blir valgt som representant for en stor eller liten gruppe medlemmer. Ikke bundet til å ha en bestemt mening om de ulike sakene, men har fått tillit fra en gruppe medlemmer til å tale deres sak i det høyeste lokale organet. Gjennom årsmøtet har medlemmene mulighet til å påvirke hvilken retning organisasjonen skal ta i den neste toårsperioden, og delegatene er en sentral brikke i dette arbeidet.

5 Delegatene På årsmøtet er det 111 delegater, herav 11 fra styret og 100 fra grunnskoler, ledere, barnehager, videregående opplæring, høyskole og universitet (HU) og faglig/administrativt støtte- system (FAS). OmrådeAntall Grunnskole55 VGO/fagskole22 Barnehage24 FAS8 HU2 I antallene inngår ledere samt styret.

6 Valg Fylkesårsmøte Leder valnemd = Sjur Veim Valnemd sender brev til alle lokallag. Vi videresender til klubbene Klubber kan foreslå kandidater til de verv valnemda spør om Gjelder fylkesstyret og eventuelt utvalg + delegater til Landsmøtet Lokallagsårsmøte Leder valgkomite = Tor Sander Valgkomiteen sender brev til alle klubber innen 25. novemberKlubben kan foreslå kandidater til de verv valgkomiteen spør om innen 25. november Gjelder lokallagsstyret og eventuelt utvalg + delegater til fylkesårsmøtet Utdanningsforbundet Bergens6

7 LM15- dokumentet: Del 1)Verdiar og prinsipp for Utdanningsforbundet Del 2) Morgendagen s barnehage og skole – visjonsdelen Del 3) Utdanningsfor bundets politikk og innsatsområder for landsmøteperioden 2016–2019 Vi utdanner Norge Utdanningsforbundets politikk 2016 – 2019 Vedtatt LM15 «Illustrasjonsfoto»

8 «Vi utdanner Norge» Prosessen mot landsmøtet 2015 Direkte til medlemmene  2014 Invitasjon til alle medlemmene om å komme med innspill Oppfordring om å drøfte på arbeidsplassen Oppsummering av innspill Svar tilbake I organisasjonen Idemyldring SST, REP …  2015 Årsmøter lokallag Fylkesårsmøter Sentralstyrebehandlinger Landsmøtevedtak

9 Vi utdanner Norge Utdanningsforbundet Bergens9

10 Tariff Utdanningsforbundet Bergens10 LønnArbeidstidPensjon

11 Tariff 2014 – KS området Utdanningsforbundet Bergens11 Lønn 30.4.14 Sentrale tillegg 1.9.14 Lokale tillegg 1.7.14 Ny lønn 1.9.14 Sentrale tillegg 1.5.15 Ny lønn 1.5.15

12 Tariff 2014 – Andre områder Utdanningsforbundet Bergens12 Lønn 30.4.14 Sentrale tillegg 1.5.14 Ny lønn 1.5.14 Sentrale tillegg 1.5.15 Ny lønn 1.5.15

13 Tariff 2014 KS området Utdanningsforbundet Bergens13

14 Nytt lønnssystem KS Utdanningsforbundet Bergens14

15 Tillegg sentralt 2014

16 Tillegg sentralt 2015

17 Lokale forhandlinger 2014 Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 1,0% pr 1.7.14 –Virkning 6 måneder i 2014, derfor koster dette 0,5% av den totalt potten på 3,37% Ledere i kap 4b og 4c bør prioriteres

18 Pott Bergen kommune Utdanningsforbundet Bergens18 Lønnsmasse4 684 226 561 Årsverk11 653 Pott47 043 806 Pott i kr pr årsv.:4037

19 Resultat Ny årslønnTillegg Pedagogisk konsulent barnehage480 000<=25 000 Avdelingsleder SFO486 000<=35 200 Lærer00008 500 Adjunkt00008 500 Adjunkt+00002 000 Lektor00002 000 Lektor+00002 000 Førskolelærer (uten ped.leder ansvar) og pedagoger i fagsentrene 3 600 Pedagogisk leder30 800 23 1509 050 Stedfortreder for styrer <=5 900 Kontaktlærer 1 000 Utdanningsforbundet Bergens19

20 Lønnsnivå for topplønn 30.4.14 Utdanningsforbundet Bergens20

21 Lønnsnivå for topplønn 1.5.14 (1.9.14) Utdanningsforbundet Bergens21

22 Lønnstillegg for topplønn 1.7.14 (1.9.14) Utdanningsforbundet Bergens22

23 Lønnsnivå for topplønn 1.5.15 Utdanningsforbundet Bergens23

24 Lønnsnivå for topplønn 1.5.15 (inkl kont.læ) Utdanningsforbundet Bergens24

25 Resultat lokale forhandlinger ResultatPro rataResultatResultat pro rata Totalt13 302 27912 239 75591,28 % 4B2 455 0936 758 994273,10 % 4C10 847 1865 480 76050,12 % Utdanningsforbundet Bergens25 Ant. årsverkResultat pr årsverk (KR) (% av pro rata) Ped. kons.1815 952395 % SFO-leder3534 519855 % Ped.leder30015 109374 % Spesialister543 53087 % Barnehagelærer1103 57088 % Lærer707 390183 % Adjunkt8964 816119 % Adjunkt+1 0881 88847 % Lektor261 03626 % Lektor+1591 61140 %

26 Lønnsutvikling 30.4.14 – 1.5.15 Lærergruppene 024681016 Lærer Før 30.4.14358 200 367 100 377 800394 100438 500 Tillegg sentralt11 500 15 100 15 00014 50012 700 Tillegg lokalt0000008 500 Tillegg sentralt 2015400011500650011500940081005300 Tillegg totalt15 50023 00021 60026 60024 40022 60026 500 Etter 1.5.15373 700381 200388 700393 700402 200416 700465 000 Adjunkt Før sentralt399 000 408 900 420 900427 700466 700 Tillegg sentralt11 800 16 100 15 60013 600 Tillegg lokalt0000008 500 Tillegg sentralt 201550001340075001310010200100006700 Tillegg totalt16 80025 20023 60029 20026 30025 60028 800 Etter 1.5.15415 800424 200432 500438 100447 200453 300495 500 Adjunkt m/tillegg Før sentralt417 100 427 500 440 000454 800497 600 Tillegg sentralt23 400 24 10023 60020 200 Tillegg lokalt0000002 000 Tillegg sentralt 20155700147008700128009400107007400 Tillegg totalt29 10038 10032 10036 20033 50034 30029 600 Etter 1.5.15446 200455 200459 600463 700473 500489 100527 200 Lektor Før sentralt438 800 445 450 452 800482 200535 000 Tillegg sentralt25 800 26 500 25 90023 300 Tillegg lokalt0000002 000 Tillegg sentralt 2015620015600114001610013600104008500 Tillegg totalt32 00041 40037 90042 60040 10036 30033 800 Etter 1.5.15470 800480 200483 350488 050492 900518 500568 800 Lektor m/tillegg Før sentralt451 800 463 200 476 700498 300559 300 Tillegg sentralt25 900 26 500 26 30026 10023 800 Tillegg lokalt0000002 000 Tillegg sentralt 20156500162009600142008400107009100 Tillegg totalt32 40042 10036 10040 70034 70036 80034 900 Etter 1.5.15484 200493 900499 300503 900511 400535 100594 200 Utdanningsforbundet Bergens26

27 Tillegg fra 30.4.14 – 1.5.15 Utdanningsforbundet Bergens27

28 Utdanningsforbundet Bergens28

29 Kontaktlærere - tilleggsprotokoll Utdanningsforbundet Bergens29

30 Arbeidstid SFS 2213 Utdanningsforbundet Bergens30 Hmmmm, var dette så lurt da…

31 Utdanningsforbundet Bergens31

32 Utdanningsforbundet Bergens32

33 Utdanningsforbundet Bergens33

34 Arbeidstid – fra KS rundskriv Hvorvidt arbeidsårets lengde skal fastsettes etter forhandlinger på kommune-/fylkeskommunenivå eller på den enkelte skole, avgjøres av kommunen/fylkeskommunen etter drøftinger med hovedtillitsvalgte. Hvis forhandlingene legges til kommunen/ fylkeskommunen, bør arbeidsårets lengde først drøftes mellom rektor og tillitsvalgte på skolene. Utgangspunktet for forhandlingene skal være elevenes skoleår slik dette er vedtatt av kommunen/fylkeskommunen + 6 dager (à7,5 timer pr dag). I vurderingen skal det tas særlig hensyn til behov for tilstrekkelig tid til planlegging, evaluering, kompetanseutvikling, samarbeid med kolleger m.m. For de kommunene/ fylkeskommunene som vedtar lenger skoleår enn 190 dager, vil lærernes arbeidsår bli tilsvarende utvidet. Utdanningsforbundet Bergens34

35 Arbeidstid – fra KS rundskriv Arbeidstid Det skal forhandles om arbeidstiden på skolen mellom rektor og tillitsvalgte på den enkelte skole. Det tas utgangspunkt i skolens og lærernes behov. Tilstrekkelig tid til faglig-pedagogisk samarbeid vil være et sentralt moment i forhandlingene. Gode prosesser er en forutsetning for å finne løsninger. Arbeidstiden på skolen kan maksimalt være 9 timer pr. dag og inntil 37,5 timer pr. uke. Ledelsen skal, etter samtale med lærer, utarbeide oversikter som angir start og sluttidspunkt for arbeidstiden på skolen for den enkelte lærer. Oversikten skal blant annet vise når undervisningstiden er lagt og regelmessige møter. Oversiktens ytre rammer kan endres med minst to ukers varsel dersom man ikke avtaler annen frist. Det er ingen varslingsfrist for endringer innenfor den avtalte arbeidstiden på skolen, men formålet med oversikten er blant annet å skape så forutsigbare rammer som mulig for undervisningsarbeidet. Utdanningsforbundet Bergens35

36 Arbeidstid – fra KS rundskriv I avtalene om arbeidstid på skolen kan det tas hensyn til og gis rom for tid til for- og etterarbeid både individuelt og sammen med kolleger og faglig ajourføring innenfor arbeidstiden på skolen. Det overordnede målet for hvordan arbeidstiden organiseres er å sikre kvalitet i undervisningen. Godt samarbeid mellom skoleleder og tillitsvalgte er viktig for å få dette til. Mer arbeidstid på skolen åpner blant annet for mer systematisk samarbeid med kolleger og deling av kunnskap. Dersom partene på skolenivå ikke blir enige om arbeidstid på skolen, avgjøres uenigheten mellom de lokale parter på kommune/ fylkeskommunenivå. Hvis partene ikke blir enige, gjelder det forslaget med minst omfang av arbeidstid på skolen. Merk at dette ikke kan være lavere enn det som er angitt i tabellen for det aktuelle skoleslag, se avtalens pkt. 5.1. Den delen av årsverket som ikke forutsettes utført som arbeidstid på skolen, disponeres av den enkelte lærer til for- og etterarbeid og faglig ajourføring. Utdanningsforbundet Bergens36

37 Arbeidstid – fra KS rundskriv Andre arbeidsoppgaver Undervisningstiden kan etter avtale mellom den enkelte lærer og rektor reduseres for at læreren skal kunne utføre andre arbeidsoppgaver i tilknytning til undervisningen. Gis læreren andre arbeidsoppgaver som medfører reduksjon i undervisningstiden, reduseres arbeidstid som disponeres av læreren utenfor arbeidstiden på skolen med den samme prosentandel som undervisningen er redusert med. Arbeidstid på skolen utvides med det samme antall timer arbeidstiden utenfor skolen er redusert med. Dersom grensen for maksimal ukentlig arbeidstid på skolen overskrides (37,5t), utvides arbeidsåret for den aktuelle læreren. Dette betyr at dersom en lærer for eksempel har 10% redusert undervisning for å utføre funksjonsoppgaver, vil den selvstendige tiden også kunne reduseres med 10% og flyttes over til arbeidstid på skolen. For en lærer i videregående opplæring, gitt en arbeidstid utenfor skolen på 537,5 timer, betyr dette en reduksjon i den selvstendige tiden på 54 timer, som arbeidstiden på skolen kan utvides med. Utdanningsforbundet Bergens37

38 Arbeidstid – fra KS rundskriv Tidsressurser Prinsippene for fordeling av tidsressurspotten drøftes på den enkelte skole før rektor avgjør den endelige fordelingen. Tidsressurspotten skal kun brukes for å lette lærerens/skolelederens undervisningssituasjon. Dette gjøres som hovedregel ved reduksjon av antall undervisningstimer. Ved enighet mellom rektor og tillitsvalgte kan ressursen brukes til å øke personaltettheten. Kontaktlærertillegg. Økes fra minimum 10000 kroner til minimum 12000 kroner fra 01.08. 2015. Denne økningen får ingen betydning for kontaktlærere som allerede har et høyere kontaktlærertillegg. Utdanningsforbundet Bergens38

39 Arbeidstid – fra KS rundskriv MERK: KS håper at mange prøver ut alternativ organisering av arbeidsåret og/eller arbeidstiden. Vi vil gjerne ha tilbakemelding dersom slike ordninger iverksettes eller arbeidsgiver forsøker å få dette til, men ikke oppnår enighet med de tillitsvalgte. Utredning og erfaringer vil inngå som en del av grunnlaget for senere forhandlinger om SFS 2213. Utdanningsforbundet Bergens39

40 Pedagogisk leder Utdanningsforbundet Bergens40

41 Pedagogisk leder Utdanningsforbundet Bergens41

42 Pedagogisk leder Utdanningsforbundet Bergens42

43 Pedagogisk leder Utdanningsforbundet Bergens43

44 Totale tillegg ped.leder fra 30.4.14 – 1.5.15 Bergen kommune Utdanningsforbundet Bergens44

45 Relasjon Ped.leder – Fagarbeider Bergen kommune Utdanningsforbundet Bergens45

46 Tariff PBL Utdanningsforbundet Bergens46

47 Tariff PBL Utdanningsforbundet Bergens47

48 Relasjon Bergen kommune - PBL Utdanningsforbundet Bergens48

49 PBL arbeidstid Utdanningsforbundet Bergens49 4.7 Førskolelærer/pedagogisk leder Se vedlegg 6 (se side 96) Den ordinære arbeidstid er 37,5 timer pr. uke hvorav 33,5 timer pr. uke skal være lagt til barnehagen. For- og etterarbeid samt foreldrekontakt som ikke kan utføres innenfor rammen av de 33,5 timene gir ikke rett til overtidsgodtgjørelse. I den utstrekning foreldremøter eller andre møter pålegges utenfor arbeidstiden skal medgått tid enten kompenseres med tilsvarende fritid eller med overtidsbetaling. I de tilfeller det kompenseres med fritid skal overtidstillegget utbetales. Ved økt pedagogtetthet ut over lovens bemanningsnorm, skal barnehagen og organisasjonens lokale ledd avtale hvordan hele eller deler av den totale ubundne tiden skal disponeres. Herunder kan det avtales at arbeid i hele eller deler av den ubundne tiden kan legges til barnehagen. Kommer ikke partene til enighet, kan en av partene bringe uenigheten inn for partene sentralt. De sentrale parter behandler tvisten på grunnlag av uenighetsprotokollen, og kan fastsette ny avtale med bindende virkning. Blir de sentrale parter ikke enige videreføres pkt. 4.7 første ledd. Jf. generell merknad til kap. 1. HTA Fellesbestemmelsene Kapittel 4.7

50 Tariff PBL Om arbeidstid for førskolelærere/pedagogiske ledere 1. Partene er enige om at i tariffperioden 2012 til 2014 skal partene på virksomhetsnivå drøfte bruken av den samlede ukentlige arbeidstiden på 37,5 timer, herunder den ubundne tiden. 2. Partene skal bl.a drøfte hva den samlede arbeidstiden skal brukes til og hvor arbeidet skal utføres. 3. Målsettingen med slike drøftinger skal være på å befeste og utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet for å oppnå stadig høyere kvalitet ved å gi førskolelærere/pedagogiske leder et profesjonelt handlingsrom, både individuelt og kollektivt. Utdanningsforbundet Bergens50

51 Tariff PBL 4. Dersom partene blir enige om en disponering av arbeidstiden som er annerledes enn det som fremgår av den sentrale avtalen pkt. 4.7, så skal dette nedfelles i en avtale mellom partene på virksomhetsnivå. Før avtalen kan iverksettes skal den oversendes de sentrale parter til orientering. 5. Alle barnehager der partene velger å avtale avvik fra den sentrale avtalen, forplikter seg til å delta i evaluering av ordningene før utløp av tariffperioden. Både arbeidsgiver og arbeidstakesiden skal hver for seg gjennomføre evalueringen. Evalueringen danner grunnlag for diskusjon om eventuelle endringer i dagens HTA punkt 4.7 Utdanningsforbundet Bergens51


Laste ned ppt "Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Utdanningsforbundet Bergen Bergenskurs – november 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google