Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planprosesser og medvirkning noen eksempler Aslaug Bjørke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planprosesser og medvirkning noen eksempler Aslaug Bjørke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planprosesser og medvirkning noen eksempler Aslaug Bjørke

2 Medvirkning i planprosesser Medvirkning - et ideal i samfunnsplanlegging Demokratisk prinsipp Lovbestemt (pbl § 5) –åpen, bred og tilgjengelig medvirkning –dialog med alle interesser –formelle skritt - minstekrav –plikt til å igangsette aktive tiltak

3 Hvorfor medvirkning? Kartstudier og normaler gir forskriftsmessige løsninger Lokal medvirkning gir bedre og mer tilpassede planløsninger –er nøkkelen til lokale problemstillinger –gir lokal forståelse for tiltaket –gir forankring og gjennomføringsvilje Lokal medvirkning gir folkehelse –PBL redskap for folkehelse –lokalt ansvar for en bærekraftig utvikling

4 Innvendinger Medvirkning tar tid …… Medvirkning koster …… Et spørsmål om perspektiv? Planendringer er tid- og ressurskrevende Dårlige planer gir dårlig samfunnsøkonomi

5 Eksempler på medvirkning Fire tilnærmingsmåter : –Direkte kontakt –Workshops, idéverksted –Nettbasert medvirkning –Kreative prosesser Ulike planprosesser krever ulik tilnærming –type planområde –aktører/interesser –type plan/utredning 5

6 Direkte kontakt Kommuneplaner, reguleringsplaner mm. Grendamøter Befaring med interessegrupper Intervju, spørreskjema Interessegrupper lager: –ferdselskart –barnetråkk –kart over fritidsbruk eksempel fra reguleringsplan, Rv 671 Surnadal

7 Idéverksted, workshops Mulighetsstuder/ overordnede planer/strategier mm. Deltagelse Problemstillinger Slippe kjepphester Sikre utbyttet Sikre videre engasjement

8 Nettbasert medvirkning –Samarbeid Norconsult og NOIS –Nettportal knyttet opp mot kommuners webinnsyn –Selv utforme områder i ortofoto –GIR: deltagelse bredde i innspill kreativitet oversikt over viktige problemstillinger fremtidsbilder

9

10 Innovativ prosess Alle planstadier Metodikk –Heterogene grupper, tverrfaglig, ulike ståsted –To dagers intensiv kreativ workshop –Evaluering av ideer etter forhåndsbestemte kriterier –Bearbeidelse og rapportering

11 Rv 456 Kolsdalen - Lumberkrysset Fag: Vegplanlegging, flere fag Utfordring: Stram reguleringsplan, byggefaser, trafikkavvikling, m.m. Fokus: Redusere kostnader og utfordre regulerte løsninger Innovasjonsarbeid: –Førkurs for arbeidsgruppa (Norconsult, Vegvesenet, andre) –To dagers intensiv kreativ workshop m/evaluering –Bearbeidelse og rapportering Resultat: Radikalt nye og bedre planløsninger akseptert i ny reguleringsplan gav 110 mill. kr spart (10% av budsjett)

12 Oppsummering Medvirkning utgjør forskjellen mellom forskriftsmessige løsninger og godt tilpassede løsninger Medvirkning kan spare tid og ressurser Medvirkning skaper engasjement og styrker lokalsamfunn Medvirkning er helseforebyggende Rådgivere er avhengig av medvirkning for å kunne lage gode planer og utredninger


Laste ned ppt "Planprosesser og medvirkning noen eksempler Aslaug Bjørke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google