Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordnorsk Kompetansesenter-Rus Kari Hjertholm Danielsen og Øystein Gravrok Narvik 28. sept 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordnorsk Kompetansesenter-Rus Kari Hjertholm Danielsen og Øystein Gravrok Narvik 28. sept 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordnorsk Kompetansesenter-Rus Kari Hjertholm Danielsen og Øystein Gravrok Narvik 28. sept 2006

2 Hovedmål for NNK-Rus - bidra til at praktikere i Nord - Norge gjør mer av det vi vet er virksomt, og mindre av det som ikke er virksomt innen behandling og forebygging av rusproblem. - være ”limet” ml forskning, politikk og praksis Arbeidsområder NNK-Rus: 1. Råd, veiledning og iverksetting av tiltak 2. Kompetanseutvikling og undervisning 3. Forsknings - og utviklingsarbeid (FoU) – forebygging og behandling 4. Plan, utredning og dokumentasjon 5. Drift og videreutvikling av nasjonal nettjenesten www.forebygging.no og andre IKT-baserte tjenesterwww.forebygging.no 6. Profilering og informasjon Mål og arbeidsområder NNK- Rus

3 Hva er individuell plan. Helhetlig Koordinert Individuelt tilpasset En tjenesteyter ansvarlig En overordnet plan Oversikt over innhold i IP Brukermedvirkning

4 IP – studie i Midt-troms

5 IP – FoU studie i Midt-troms a.10 troms kommuner og tre DPS ca 40 000 innb b.Intervjuet koordinatorer (helse, sosial med mer) i deres arbeid over et år c.De fleste koordinatorene har tidligere erfaring med tverrsekt/faglig. samarbeid d.Flere gode erfaringer på bruk av IP på annen problematikk, erfaringer ikke overført til arbeid med rusmisbrukere.

6 Noen problemstillinger i FoU arbeidet: Hva hemmer og hva fremmer kommunenes arbeid med IP ? 1. Individnivå: hva skjer i kontakten mellom bruker/klient og koordinator. 2. Systemnivå: Hva skjer i kontakten mellom koordinator og ”resten” av kommunen, andre offentlige og private instanser. = Tverrfaglig samarbeid

7 Tverrfaglig samarbeid et faglig samarbeid på tvers av hva da.....? ”et møte mellom ulike stammer…..”

8 Tverrfaglig samarbeid: a.Vi har ikke tid til å sette oss ned i lag fra flere etater og felles problemstillinger. b.Vi koordinatorer for rusklienter får ikke innpass i andre etater, annet arbeid er ”viktigere. ” c.Vi har har ulike virkelighetsoppfatninger internt om hva som er problemet d. Vi har dårlig erfaring med samarbeid med ”de andre” e.” slik gjør vi det bare her – det har vi alltid gjort/ kulturen Hemmende forhold

9 Ulike faggrupper – ulik navnsetting på samme person Borger Kunde Mottaker Pasient Klient Bruker Rusmisbruker Rusmiddelmisbruker Ulikt innhold tillegges ordene fra ulike faggrupper og hvem har definisjonsmakt?

10 Vi bare liker ikke……. BUP Barnevernet Skolen Helsetjenesten Politiet »H.Waal

11 Eksemplet (ikke) samarbeid om rusklient

12 Tverrsektorielt samarbeid Skolesektor Helse- og sosialsektor Teknisk sektorKultursektor Idealet: Fellesområde for samarbeid om klient

13 Inndelt i sektorer, men livet leves på tvers……. : Skott mellom sektorene, vanskelig å samarbeide om ulike målgrupper ”som lever på tvers” Skolesektor Helse- og sosialsektor Teknisk sektorKultursektor Realiteten:

14 Utfordringer for tverrfaglig samarbeid Utfordringer knyttet til det å balansere mellom strategisk og kommunikativ handling. Strategisk handling dreier seg om at handlingene er mest mulig effektiv for å nå et definert mål. For den enkelte faggruppe eller etat vil det ofte dreie seg om å handle ”effektivt” i henhold til kjente rammer og arbeidsmåter. Kommunikativ handling er forståelsesorientert og søker å etablere et felles forståelsesgrunnlag for handlingene.

15 Koordinator – får mange roller Fagformilder Administrator Nettverksbygger Dialog tilrettelegger = Kombinert løper Dialog med og om bruker/klient Formelle (forankring i ledelse) og uformelle kontakter Egen faglig tyngde, mange faglige virkeligheter Økonomi, plan, lov oversikt

16 Tverrfaglig samarbeid: Bruker/klient/pasient i sentrum Man må ha noen felles ”slag” i lag – bli kjent trygg på hverandre. Utvikle forståelse for ”de andres” arbeidssituasjon og faglige virkelighetsforståelse Klar styring/noen tar ansvar i fagsamarbeid Forhold som fremmer:

17 Eksemplet (godt) samarbeid om rusklient

18 Tverrfaglig takk for oss Kari og Øystein


Laste ned ppt "Nordnorsk Kompetansesenter-Rus Kari Hjertholm Danielsen og Øystein Gravrok Narvik 28. sept 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google