Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dette er SMART.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dette er SMART."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dette er SMART

2 ..se mulighetene, og gjør noe med dem…
Kreativitet, selvtillit, initiativrik innstilling, risikovilje, evne til å se konsekvenser av egne handlinger, ta ansvar….. ….kunnskap og ferdigheter om hva som må gjøres…. ….og hvordan man gjennomfører fra ide til realisering….

3 SMART er: Et opplegg for elever på 5
SMART er: Et opplegg for elever på 5.-7 trinn med fokus på problemløsning ut i fra egne valg og interesser. SMART handler om: å identifisere og avdekke behov, utvikle ideer og realisere løsninger! Veien fra ide til verdi!

4 Mål: Elevene skal kunne bruke kreative prosesser til å:
identifisere og avdekke behov utvikle ideer realisere løsninger SMART!

5 SMART- Fra ide til løsning!
Forankret i: Kunnskapsløftet Ungt Entreprenørskaps progresjonsmodell

6 Rammebetingelser: Fleksibelt og ikke fra A til Å – plukke. Tverrfaglig Samarbeid med eksterne ressurser Utviklet materiell- i fremtiden nettbasert

7 Nøkkelkvalifikasjoner
SMART gir trening i Medvirkning Ha en reell medvirkning på egen læring Erfaring Å realisere egne ide Opplevelse Å anvende egen kunnskap, erfaringer og nettverk Lokal identitet Å kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø Nøkkelkvalifikasjoner Kreativitet Endringskompetanse Selvstendighet (stole på seg selv/å tørre) og samarbeidsevne

8 SMART i faser: Detektiv Hva er et behov ? Eksempler
Søke problemer i hverdagen – løse behov ! - Hva er problemet? - For hvem? - Ideer til løsning? Ut i fra: - Kreativitet - Nærmiljø - Nettverk - Verden rundt oss!

9 Elevene skal kunne: - Gjennomføre enkle kartleggingsoppgaver - Systematisere, organisere data ved hjelp av digitale verktøy - Informere og redegjøre for prosjekter de jobber med - Planlegge et forskningsprosjekt Elevene får trening i: Kreativitet Samarbeid Å gjøre valg Persepsjon og sortering av kunnskap Kommunikasjon

10 2. Nå fikk jeg en ide Bearbeide og videreutvikle problemstillingene
Samle flest mulig ”Rugekasse” I grupper og individuelt Fare: Lett å få et for stort eieforhold til ”sin” problemstilling!

11 Elevene skal kunne: - Kommunisere en ide - Bidra i gruppens prosessutvikling - Formulere og videreutvikle ideer Elevene får trening i: - Kreative prosesser - Formuleringsevne - Samarbeid - Idéutvikling

12 3. Mulige løsninger De enkelte velger seg en problemstilling
ut i fra en vurdering av positive og negative sider.

13 Elevene skal kunne: - Foreta valg - Teknikker for vurdering av en ide - Formulere og videreutvikle en ide - Kommunisere en ide Elevene får trening i: - Kreative prosesser - Å vurdere en ide - Idèutvikling - kommunikasjon

14 4. Hva nå? På vei mot den endelige løsning: Hvem spør vi ?
Hvem hjelper oss? Hva trenger vi? osv

15 Elevene får trening i: - Kommunikasjon - Kreativitet - Samarbeid
Elevene skal kunne: - Bruke og videreutvikle nettverk - Formulere ideer og løsninger skriftlig og muntlig Elevene får trening i: - Kommunikasjon - Kreativitet - Samarbeid

16 5. Dette ble det til Løsningene presenteres: - Modell - Prototyp
- Figur

17 Elevene skal kunne - Montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike rom - Kommunisere veien fra ide tilløsning Elevene får trening i: - Kreativitet - Kommunikasjon - Ulike presentasjonsteknikker

18 6. Veien videre Hva lurer vi på nå? Hva har vi lært
Hvordan kan vi bruke dette videre?

19 Elevene får trening i: - Å vurdere en ide - Refleksjon
Elevene skal kunne - Reflektere over prosesser og produktets verdi - Redegjøre for betydningen av verdiskaping Elevene får trening i: - Å vurdere en ide - Refleksjon

20 Se ditt nettverk

21 I fagplanene …..skal bidra til å fremme elevenes forståelse for betydningen av teknologi og entreprenørskap. (Samfunnsfag). …bygge tredimensjonale modeller og tegne perspektiv med et forsvinningspunkt. (Matematikk). …kjennskap til materialer, problemløsning og produksjon kan danne grunnlag for innovasjon og entreprenørskap. (K/H). …formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet. (Naturfag). …opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, intervju og presentasjoner. (Norsk).

22

23

24

25

26

27 Noen andre gode

28 Detektiv Oppgave: Snakk med folk på hotellet, ansatte eller gjester. Hva slags problemer og irritasjoner har de i sin jobb? Snakk med minst fem personer. Fyll inn et ark per intervju. Hver gruppe skal skaffe seg minst ti problemstillinger og ha begynt på problemløsning i løpet av de 30 minuttene dere har til rådighet!

29 Mitt hverdagsproblem 1. En begynner med å si et helt tilfeldig ord, for eksempel bil. En annen skal spontant komme opp med et nytt ord. Det behøver ikke nødvendigvis være noen sammenheng med det første ordet. Skriv ned alle ord som kommer frem. Eksempel: katt – vei – sete – is – jakke osv. Fortsett til det er 30 ord på listen. 2. Se på lista med de 30 ordene. Fins det noen hverdagsproblem knyttet til disse? Ta ordet ”katt”. Problemene kan være: tisser i sandkasser, forstyrrer nattesøvn, gjør fra seg i blomsterbed, de klorer. Gruppene skal finne på minst fem hverdagsproblemer. De kan ta utgangspunkt i ordene eller være noe som dukker opp av seg selv. NB: I denne fasen er det viktig ikke å tenke løsninger, men kun avdekke problemer!

30 3. Se på de hverdagsproblemene. Diskuter ulike løsninger på problemene
3. Se på de hverdagsproblemene. Diskuter ulike løsninger på problemene. Noter ned. Tenk på: Hvilke irritasjoner dere vil slippe med problemet? Hvordan vil dere løse problemet? - Hva har dere for slags ideer?

31 Sist uke Snakk med din nabo.
Hva skjedde sist uke med denne personen som ikke var etter planen? Skriv ned: Hva skjedde? Hvorfor skjedde det? Hva slags problem ligger til grunn? Intervjuer velger ut en problemstilling og fører på et ark. Tid: I løpet av 15 min skal alle på gruppa ha blitt intervjuet.

32 Nå fikk jeg en ide! Velg en av problemstillingene.
Skriv den midt på arket. Skriv gruppens ideer til løsning i en av rutene. Deretter: Egen gruppes forslag Innspill 1 gruppe Kattetiss i blomster- bed Egen gruppes forslag 2 gang Innspill 2 gruppe

33 Mulige løsninger! Legg alle problemstillingene foran dere!
Hvert medlem av gruppa skal nå sette et av følgende tegn på hver av arkene. + = positiv - = negativ ! = interessant Velg de tre problemstillingene med flest + og ! Jobb videre med disse i tre minutter på hver ! Velg en !

34 Til slutt Dere har nå 25 minutter til disposisjon. I løpet
av denne tiden skal følgende være gjort: Modell klar Ett minutts storyboard klar der bakgrunnen for og/eller hensikten med løsningen vises To minutters presentasjon med vekt på HVA, HVORDAN OG HVORFOR!

35 Suksesskriterier Tidsplan Gode problemstillinger
Presentasjon som avslutning Fra ide til verdi Flerfaglig fundamentert Informasjon til hjem og i lokalmiljø Engasjere eksterne ressurser Alle vet om… God plan i forkant! SMART KAN OG BØR TRENES!

36 Lykke til med SMART!


Laste ned ppt "Dette er SMART."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google