Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SNOMED-workshop, dag 2 Jostein Ven, rådgiver, KITH, 04.11.05.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SNOMED-workshop, dag 2 Jostein Ven, rådgiver, KITH, 04.11.05."— Utskrift av presentasjonen:

1 SNOMED-workshop, dag 2 Jostein Ven, rådgiver, KITH, 04.11.05

2 Dag 2 av workshopen Felles klinisk terminologi Sandefjord, 3-4. november, 2005

3 SNOMED-workshop, dag 2 Jostein Ven, rådgiver, KITH, 04.11.05 Dagens gang Gruppearbeid i to bolker Presentasjon: Gruppenes konklusjoner og anbefalinger til videre arbeid Oppsummering

4 SNOMED-workshop, dag 2 Jostein Ven, rådgiver, KITH, 04.11.05 Overordnede spørsmål Hva kan SNOMED CT brukes til i norsk helsevesen (både lokalt og sentralt)? Ligger det noe merverdi i SNOMED CT i forhold til ’det vi har i dag’. Hvordan kommer vi dit? Hva må til for å ta i bruk SNOMED CT?

5 SNOMED-workshop, dag 2 Jostein Ven, rådgiver, KITH, 04.11.05 Spørsmålsstillinger Er det behov for en felles klinisk terminologi i norsk helsevesen? Hva er de uttalte behovene, jf. nasjonale strategier og planer. Ligger forholdene til rette for inkorporering av SNOMED CT i eksisterende journalsystem? Hva er kostnaden ved å ta SNOMED CT i bruk? Lisens (1-2 mill kr. Nasjonal lisens, 35-50’ for evaluering/utviklingslisens) Forhandlingssak (lisens basert på antall brukere av system du leverer). Oversettelse Klinisk vurdering med forankring i norske forhold. Implementering Opplæring - merverdi ift bedre grunnlag for styring av de pengene vi bruker på helsevesenet Som Ole T. har vist i sin presentasjon; mer fleksible og detaljerte analyser, men dette forutsette mer detaljert, strukturert og kodet informasjonsgrunnlag! Som et supplement til mer langsiktig statistikk bygget på WHOs klassifikasjoner Direkte kobling til søk på medline.

6 SNOMED-workshop, dag 2 Jostein Ven, rådgiver, KITH, 04.11.05 Problemstillinger ”Sporadisk bruk” (noe er ’på gang’) Vi trenger å prøve ut/pilotere deler av SNOMED CT, for å se om det fungerer i bruk! Dette forutsetter ikke oversetting! Hva er forholdet mellom dokumentasjon, terminologi og ’statistisk’ koding ved bruk av SNOMED CT? Hvordan ser framtidens pasientjournalsystem ut? Hvordan vil vi at framtidens journalsystem se ut? Hva er relevant å kode. Kode kun patologi/avvik? Betyr bruk av terminologien merarbeid for klinikeren? Skal klinikeren i det hele tatt kode? Hva er fundamentalismen her? Ingen fritekst, kun koding Hva er realistisk å få til? Hvordan rent praktisk oversette og lokalisere terminologien? Har SNOMED støtte for nasjonale tilpasninger? Har SNOMED CT tilstrekkelig system for drift og vedlikehold Melde inn endringsforslag Publisere endringsforslag på en fleksibel måte Planer om å lage en terminologiserver?


Laste ned ppt "SNOMED-workshop, dag 2 Jostein Ven, rådgiver, KITH, 04.11.05."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google