Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser i vegsektoren Seminar NVF 8. september 2010 Advokat Ingrid Lund Logo til kunde el.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser i vegsektoren Seminar NVF 8. september 2010 Advokat Ingrid Lund Logo til kunde el."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser i vegsektoren Seminar NVF 8. september 2010 Advokat Ingrid Lund Logo til kunde el.

2 Det rettslige rammeverket Lov nr. 69, 16.7.1999 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) Forskrift nr. 402, 7.4.2006 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) Forskrift nr.1288, 15.11.2002 om klagenemd for offentlige anskaffelser (KOFA-forskriften) Nasjonalt anskaffelsesregleverk gjennomfører EØS-regelverk i norsk rett Nytt håndhevelsesregime skal gjennomføres i norsk rett i løpet av 2010 Betydelige endringer i håndhevelsen av regelverket – større risiko for leverandører

3 Anskaffelsesregelverkets formål LOA § 1 ”Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte” LOA §5 oppstiller de anskaffelsesrettslige grunnprinsipper Virkemidler for å sikre måloppnåelse

4 Anvendelsesområde Oppdragsgiver: omfatter blant annet statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter, jf. LOA § 2 og FOA § 1-2(1) Kontrakter: tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider, jf. FOA §1-3(1)

5 Grunnleggende struktur Anskaffelsesloven gjelder for alle anskaffelser uavhengig av verdi på anskaffelsen Anskaffelsesforskriftens ulike deler gjelder avhengig av antatt verdi på anskaffelsen, jf. FOA § 2-1 Del I:Gjelder alle anskaffelser, jf. FOA § 2-1(1) Del II: Gjelder anskaffelser under EØS-terskelverdi, jf. FOA § 2-1(2) og uprioriterte tjenester over EØS terskelverdi, jf. FOA § 2- 1(5) jf. FOA vedlegg 6 Del III:Gjelder anskaffelser over EØS-terskelverdi, jf. FOA § 2-1(4) Terskelverdier Nasjonal terskelverdi: NOK 500 000, jf. FOA § 2-1(2) EØS-terskelverdi: NOK 1 600 000, jf. FOA § 2-2 (1) jf. (4) Bygge- og anleggskontrakter: NOK 40 5000, jf. FOA §2-2(1)

6 Anskaffelsesprosedyrer, jf. FOA § 4-2 Åpen anbudskonkurranse ”anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling”, jf. FOA § 4-2 (1) Begrenset anbudskonkurranse ”anskaffelsesprosedyre som bare tillater de leverandører som er invitert av oppdragsgiver til å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling”, jf. FOA § 4-2 (2) Konkurranse med forhandling ”anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver har adgang til å forhandle med en eller flere leverandører”, jf. FOA § 4-2 (3) Konkurransepreget dialog ”anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver i en eller flere runder fører en dialog med leverandører om alternative løsninger før det gis konkurrerende tilbud”, jf. FOA § 4-2 (4)

7 Anskaffelsesrettslige grunnprinsipper De anskaffelsesrettslige grunnprinsippene kommer til uttrykk i LOA § 5 og FOA § 3-1 Prinsippene er sentrale virkemidler som bidrar til å oppfylle anskaffelsesregelverkets formål, jf. LOA § 1 Prinsippene kommer til anvendelse på alle anskaffelser uavhengig av art eller verdi, så lenge anskaffelsen faller inn under regelverkets anvendelsesområde Prinsippene kommer til uttrykk i de enkelte bestemmelser, og anvendes som tolkningsfaktorer ved den konkrete anvendelsen av regelverket

8 Oppdragsgiver innrømmer feil Ny tildeling Enighet om kompensasjon Uenig om virkning av feil Oppdragsgiver nekter for feil Brudd på regelverket Søksmål Midlertidig forføyning Klage til KOFA Klage til ESA

9 Nytt håndhevelsesregime NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser Omfattende endringer i håndhevelsen av anskaffelsesregelverket Grunnleggende hensyn: Effektivitet og tredjepartsforhold Hovedpunkter i utvalgets forslag Karensperiode (10/15 dager) Suspensjon ved klager Sanksjoner ved ulovlige direkteanskaffelser Vedståelsesfristen Håndhevelse i nasjonale domstoler Gjennomføres trolig i løpet av det neste året


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser i vegsektoren Seminar NVF 8. september 2010 Advokat Ingrid Lund Logo til kunde el."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google