Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppeoppgaver Kurs Sørmarka 13. januar 2016. Oppgave I – rammer for medbestemmelse Innkalling til møte og sakspapirer kommer sent. Det er usikkert hvilke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppeoppgaver Kurs Sørmarka 13. januar 2016. Oppgave I – rammer for medbestemmelse Innkalling til møte og sakspapirer kommer sent. Det er usikkert hvilke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruppeoppgaver Kurs Sørmarka 13. januar 2016

2 Oppgave I – rammer for medbestemmelse Innkalling til møte og sakspapirer kommer sent. Det er usikkert hvilke saker som er å anse som informasjons-, drøftings- eller forhandlingssaker. Arbeidsgiver avlyser eller flytter på møter relativt ofte. Hvilke reaksjonsformer kan tillitsvalgte benytte for å få rett informasjon til rett tid? Hvordan kan tillitsvalgte forplikte arbeidsgiver til å være mer forutsigbar?

3 Oppgave II – praktisering av medbestemmelse Medbestemmelsesmøtene bruker å forløpe slik: Arbeidsgiver innleder om sakene, de tillitsvalgte gir både spesifikke og overordnete tilbakemeldinger. Arbeidsgiver orienterer om at beslutning tas i etterkant. Referatet inneholder arbeidsgivers endelige beslutning. Gjennomslagskraften fra de tillitsvalgte er over tid liten. Drøftingen oppfattes ikke som reell. Hvordan kan de tillitsvalgte gå frem for å gjøre drøftingene reelle?

4 Oppgave III – arbeidsmiljø- og mestringstiltak Arbeidsgiver orienterer om en ekstratildeling i budsjettet fra overordnet nivå som skal benyttes til lederstøtte i forbindelse med innføring av et nytt arbeidsmiljø- og mestringstiltak som skal prøves ut i etaten: Konseptet heter: "Jobben er å gjøre lederen min god" Det avholdes allmøte om en uke slik at alle kan bli informert samtidig. Hva foretar du deg? Hva er din tilbakemelding til arbeidsgiver?

5 Oppgave IV – medarbeidersamtaler "Jobben er å gjøre lederen min god" er implementert. Individuelle medarbeidersamtaler skal avholdes minst én gang annenhver måned. Siktemålet med samtalen er at den enkelte medarbeider og leder skal avtale et resultatmål. Det mangeårige medlemmet Britt har aldri før bedt om hjelp eller bistand fra fagforeningen og er oppfattet som en samvittighetsfull og pliktoppfyllende medarbeider. Hun tropper opp på kontoret og gir klar beskjed om at: "Dette finner hun seg ikke i!" Hva foretar du deg? Hvordan tar du tak i saken videre?

6 Oppfølging av kurset Hvilke tiltak vil dere foreta i egen virksomhet når dere er tilbake? Hvordan bør forbundet jobbe med videre med dette området?


Laste ned ppt "Gruppeoppgaver Kurs Sørmarka 13. januar 2016. Oppgave I – rammer for medbestemmelse Innkalling til møte og sakspapirer kommer sent. Det er usikkert hvilke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google