Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTDANNINGSFORBUNDETS LANDRAPPORT 2012 - 13 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem og leder av Sentralt Lederråd Majvik 2-4.september 2013 Landrapport 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTDANNINGSFORBUNDETS LANDRAPPORT 2012 - 13 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem og leder av Sentralt Lederråd Majvik 2-4.september 2013 Landrapport 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 UTDANNINGSFORBUNDETS LANDRAPPORT 2012 - 13 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem og leder av Sentralt Lederråd Majvik 2-4.september 2013 Landrapport 2013

2 Landsmøtet 2012 Avholdt november 2012 Ny politisk ledelse Fire sentralstyremedlemmer med ledererfaring Muliggjør samarbeid om aktuelle ledersaker Er flere til å profilere ledere, internt og eksternt Nytt sentralstyre Steffen Handal 2.nestleder Ragnhild Lied Leder Terje Skyvulstad 1.nestleder Nina Beate Jensen Tore FjørtoftFrank BergliØyvind Sørreime

3 Landrapport 2013 LÆRERROLLEN Styringsstruktur Utdanningsledelse Medbestemmelse LEDERFORUM Møteplass for ledere og tillitsvalgte Sikre informasjonsflyt PROSJEKTGRUPPE Utrede ledernes plass Legge strategi for å styrke UDF som organisasjon for ledere Ivaretakelse, Politikkutvikling, Synlighet Opinionsdannelse

4 Sentralt lederråd Landrapport 2013 ENDRET SAMMENSETNING Lederrepresentant fra fylkesstyrene Representanter fra alle medlemsgrupper, inkludert Universitet og høgskoler (UH) og Faglig og administrativt støttesystem (FAS) Rådgivende overfor Sentralstyret Undertegnede utnevnt til leder av rådet SAKER Utdanningsledelse Utviklingssak Behandlet i Sentralstyre og Representantskap Synliggjøre ledere som gruppe i organisasjonen Utvikle et politikkdokument som omhandler vårt syn på ledelse

5 Sentralt lederråd Landrapport 2013 Lærerprofesjonens etiske plattform Vedtatt høst 2012 Implementering Ledere stort ansvar Rekruttere / beholde ledere Ledere i videregående opplæring Ledere i private barnehager Faglige karriereveger Utviklingssak Gi muligheter for faglig utfordring Kvalitetssikre opplæringen Lederperspektiv

6 Barnehage Landrapport 2013 Ny lærerutdanning Lederutdanning for styrere Ny stortingsmelding Ny rammeplan for barnehagelærerutdanning Gjelder fra august 2013 Skiftet navn til BLU Fag organisert i kunnskapsområder Skal vektlegge ledelse i sterkere grad enn før Meld.St.24, 2012-13 Framtidens barnehage For lite fokus på ledelse svekker meldingen Rammeplanens innhold og oppgaver skal revideres Ledermedlemmer inviteres til å komme med innspill til UDF`s høringssvar Utviklet for ledere av barnehager Samme mal som rektorutdanningen Påtrykk fra Utdanningsforbundet Gir 30 studiepoeng

7 LEX-EL-prosjektet Landrapport 2013 Fokus på elevenes rettigheter til spesialundervisning og et godt læringsmiljø Skal gjennomføres både kvantitative og kvalitative undersøkelser Mål å studere skolelederes profesjonelle skjønn i møte med de rettslige standarder som gjelder for skolen Lederrådet er med i referansegruppe for prosjektet, sammen med representanter fra ulike nivåer i skolesystemet

8 Lederstøtte Landrapport 2013 LEDERHJELPEN SKOLELEDERNYTT OG STYRERNYTT Ivareta våre ledermedlemmer Svare opp ledelsesfaglige spørsmål Telefon eller nettbasert Elektronisk utsendelse 8 ganger / år Aktuelle saker/ informasjon

9 Ledermedlemmer i UNIO Landrapport 2013 Hovedorganisasjon for universitets- og høgskoleutdannede Består av 12 ulike forbund m/ tilsammen 320 000 medlemmer Utdanningsforbundet er det største med sine 156 000 medlemmer Opprettet som arena for drøfting av felles utfordringer i forhold til ledermedlemmene Planlegger tiltak får å styrke lederperspektivet UNIO LEDERFORUM


Laste ned ppt "UTDANNINGSFORBUNDETS LANDRAPPORT 2012 - 13 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem og leder av Sentralt Lederråd Majvik 2-4.september 2013 Landrapport 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google