Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tillitsvalgte har en sentral og viktig rolle i IA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tillitsvalgte har en sentral og viktig rolle i IA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tillitsvalgte har en sentral og viktig rolle i IA

2 « I tett dialog med ledere, verneombud og øvrige ansatte skal tillitsvalgte bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø og sikre god gjennomføring av tiltak» Veileder for samarbeidsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv

3 som organisasjonenes lokale ledd… i forpliktelsen til å følge opp Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ved inngåelse av lokale IA-avtaler – undertegning i rollen som tillitsvalgt, hjemlet både i AML, hovedavtalene og hovedtariffavtalene

4 som pådriver… til at virksomheten/arbeidsplassen inngår en IA-avtale i planprosessen – i å utforme mål og tiltak i samsvar med arbeidstakernes rettigheter, behov og plikter til at avtalen følges opp, evalueres og eventuelt justeres

5 som holdningsskaper… som bidrar til å skape positive holdninger til avtalen og oppfølgingen av den overfor ledelsen og medlemmene som fremmer grunnleggende inkluderende holdninger i miljøet

6 som samarbeidspartner… i en likeverdig relasjon til arbeidsgiver overfor andre tillitsvalgte vedrørende HMS, med verneombud, bedriftshelsetjenesten mm

7 som forslagsstiller… som fremmer forslag som kan forebygge eller løse problemer knyttet til arbeidsmiljø Som premissleverandør for å bidra til en god arbeidsplass i AMU, personalmøter og andre egnede fora

8 som konfliktløser/megler… som bidrar til å hindre utfrysing, mobbing og trakassering av kolleger som bidrar til å løse konflikter mellom ansatte, og ansvarliggjøre ledelsen mht. problemløsning som bidrar til å løse konflikter mellom ledere og ansatte

9 som grensesetter… overfor ledelsen ved for store arbeidsbelastninger, høyt arbeidspress og farlige arbeidsforhold dersom oppfølging av en arbeidstaker medfører for stor merbelastning på andre som bistår arbeidstakere i grensesetting der arbeidsgiver i sin oppfølging ved sykdom blander seg inn i private forhold som ikke er relevante

10 som forhandler… i bemanningsspørsmål om behov og ressurser om rammebetingelser og arbeidsforhold både på gruppe- og individnivå ved behov for bedre fysiske arbeidsforhold, tekniske hjelpemidler og utstyr

11 og selvfølgelig som støtte for enkeltmedlemmer… med spesielle behov i arbeidssituasjonen som ønsker det i samtaler med ledelsen i oppfølgingen av sykefravær og ved tilretteleggingsbehov

12 Tillitsvalgtes oppgaver og roller i IA på arbeidsplassen Helsefremmende arbeid Forebygging Sykefravær Enkeltsaker Holdningsskaper, pådriver og støttespiller Konfliktløser, megler og grensesetter

13 Flere ressurser ys.no inkluderende.no – interaktiv opplæring idebanken.org - meld deg på ukentlig nyhetsbrev! seniorpolitikk.no nav.no


Laste ned ppt "Tillitsvalgte har en sentral og viktig rolle i IA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google