Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agdersamling 13 sept. 2016. kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi Agdersamling 13. september 2016 Prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agdersamling 13 sept. 2016. kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi Agdersamling 13. september 2016 Prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Agdersamling 13 sept. 2016

2 kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi Agdersamling 13. september 2016 Prosjektleder Gro Anita Fosse

3 Oppdrag fra Helsedirektoratet Bistå kommunene i Agder i en overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer 1.Etablere en kommunalt bemannet tjeneste for mottak av alarmer (Kommunal responssentertjeneste i Kristiansand) 2.Inngå kontrakt med leverandør av teknisk responssenterløsning (responssenterplattform) 3.Inngå avtaler for kjøp av trygghetsalarmer og trygghets- og varslingsteknologi. Både for hjemmeboende og beboere på institusjon. Konkurransen er åpen for alle kommuner på Agder som ønsker å være med.

4 Kunnskapsgrunnlag og erfaringer Samveis Lister – «Trygghetsalarmer og alarmmottak for Lister-regionen. Nåsituasjon og fremtidige løsninger», 2015 Samveis Østre Agder – «Utredning av mottakssentral», nov 2014 PA Consulting. – «Organisering av alarmmottak i Norge og i utlandet, Kartlegging og anbefalinger Kartlegginger og anbefalinger», ok.t 2014 Markedsundersøkelse – «Resultater fra spørreundersøkelse om nasjonalt responssenter», aug. 2015 M4ALMO – Rapport på høring. Samarbeid med SINTEF og UIA. Anbefalinger Helsedirektoratet – «Helsedirektoratet anbefalinger på det velferdsteknologiske området» Utredningsrapport Kristiansand kommune - Klar til distribusjon sept. 2016

5 Organisering av oppdraget og plan for gjennomføring Regionalt prosjekt i Aust- og Vest-Agder forankret i regionplan 2020 Organisert som et felles prosjekt «kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi» Varighet: 01 mars 2016- 01 april 2017 Kristiansand kommune eier og styrer prosjektet Samarbeid med kommunene på Agder Felles styringsgruppe og prosjektgruppe Delprosjekt 1: anskaffelse Delprosjekt 2: – Arbeidspakke 1: Utredning – Arbeidspakke 2: Saksbehandling – Arbeidspakke 3: Etablering av kommunal responssentertjeneste

6

7 Mål med prosjektet Formålet med prosjektet er å utvikle gode og bærekraftige tjenester av høy kvalitet for innbyggere, samt å oppnå effektivisering i tjenesten. Effektmål: Brukere får økt trygghet og mestring av eget liv De ansatte får brukt fagkompetansen på mer effektive måter Kommunene tar i bruk teknologi på en måte som bidrar til bedre ressursutnyttelse

8 Hva er konseptet? Kommunene kan selv velge hvordan de vil benytte responssenteret 1.Alarmene går via responssenterløsningen (teknisk løsning)til et betjent mottak, kommunal responssentertjeneste i Kristiansand, som «siler» alarmene og viderekobler de som krever at det iverksettes en aksjon eller behandler/ avslutter alarmene uten viderekobling. 2.Alarmer går via responssentreløsningen (teknisk løsning) og rutes automatisk direkte til hjemmetjenesten i kommunen (direkte til vakttelefon eller ønsket mottaker)

9 Status arbeidspakke 1 Utredningsrapport: – Inneholder kartlegging, anbefaling av alternativ for etablering, samt øvrige fokusområder som har fremkommet i kartleggingsprosessen Forretningsmodell: – Utarbeidet av PA Consulting i samarbeid med prosjektgruppen – Anbefalinger fra referansegruppen IKT Agder – Utkast til forretningsmodell presenteres av PA Consulting på Agdersamlingen 13. september. Samarbeidsavtale: – Vertskommunesamarbeid – Tar utgangspunkt i forretningsmodellen – Kommuneadvokaten bistår med utarbeidelse – Utkast til samarbeidsavtale presenteres av kommuneadvokaten på Agdersamlingen 13. september.

10 Arbeidspakke 2 I juni ble en informasjonssak om overgang digitale trygghetsalarmerlagt frem for helse- og sosialstyret i Kristiansand Videre i prosjektet skal det jobbes med politiske saker som skal forankre kommunens rutiner for tildeling av trygghetsalarm og tilhørende teknologi, samt andre saker som bør opp til politisk vurdering i forbindelse med velferdsteknologi Prosessen med å utarbeide anbefalinger for fremtidige rutiner for tildeling, saksbehandling og egenbetaling pågår og blir en viktig del av arbeidspakken fremover

11 Arbeidspakke 3 Responssenter – Lokale avklart – Fagansvarlig ansettes – Det jobbes med økonomi og innspill til krav spek. – Detaljplanlegging avhenger av utfall av anskaffelse, forretningsmodell, samarbeidsavtaler og nasjonale føringer Utskiftning av alarmer og varslingsanlegg: Oppstart når anskaffelsen er klar

12 Viktige leveranser fremover Anskaffelse av teknologi Ferdigstille forretningsavtalen Samarbeidsavtalen Utarbeide rutiner og prosedyrer for drift av responssenteret Opplæring av leder og ansatte Gevinstrealiseringsplan Implementeringsplan

13 kommunal responssentertjeneste Nettside: http://www.kommunalresponssentertjeneste.no/http://www.kommunalresponssentertjeneste.no/ FB: kommunal responssentertjeneste Nyhetsbrev Spørsmål vedr prosjektet send mail til prosjektleder: Gro.anita.fosse@kristiansand.kommune.no


Laste ned ppt "Agdersamling 13 sept. 2016. kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi Agdersamling 13. september 2016 Prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google