Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

USHT Hordaland Velferdsteknologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "USHT Hordaland Velferdsteknologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 USHT Hordaland Velferdsteknologi
Nettverksamling i Helse dir 15 jan 2014 Spes rådgiver Per Waardal

2 Deltagende kommuner Bergen Stord Lindås

3 Søknaden – premisser USHT saksbehandler og koordinator
Felles søknad og rapportering for 3 kommuner Adm forankring i Bergen kommune Bergen; nye alarmer 2500 enheter, samt mindre piloteringer på andre områder Lindås; ny oms tekn i volum 250 enheter Stord; utvikling av nye alarmer volum 10 – 20 enheter, og piloteringer på noen andre områder

4 Oppfølging fra USHT Felles informasjonsutveksling, rapportering og økonomi Faste møtepunkt mellom kommunene Avtaler om ansvar, utbetaling og rapportering Sikre kontakt med andre relevante miljøer Samordnet følge med forskning

5 Oppfølging Bergen kommune
Tilskuddsmidler vil benyttes til Å ferdigstille kravspesifikasjon for 2500 nye, mobile alarmer, innhente ulik fagkompetanse for kvalitetssikring. Finne egnet organisatorisk løsning for mottak. Direkte ruting der det er hensiktsmessig – p.t ved to Omsorg + boliger - Fantoft og Dag Hammarskjoldsvei Foreta nødvendige anskaffelser Ansette aktuell person i byrådsavdeling – ca ett årsverk Kjøp av rådgiving, kvalitetsikring og følge- med forskning GPS pilotprosjekt  - utvide til seks personer. Delta på nettverksamlinger m.v Vurdere andre områder; Utarbeide business case for effektivisering av hjemmetjeneste med elektroniske nøkkelsystem og håndholdte terminaler. Gjennomføre pilotprosjekt. Gjennomføre pilotprosjekt på digitalt tilsyn/billedkommunikasjon. Innkjøp av utstyr til ovenstående pilotprosjekter.

6 Oppfølging Lindås kommune
Tilskuddsmidler vil benyttes til Fullføring av igangværende prosjekt om nye alarmløsninger i volum inntil 250 Tilsette ergoterapeut, 100 % stilling, i prosjektet. Videreføring av allerede frikjøpte personer til kartlegging og oppfølging Innkjøp av utstyr, dersom leverandør ikkje lengre finansierar dette. Dersom punkt 2 ikkje vert aktuelt, så vil vi vurdere om at vi i løpet av prosjektperioden skal lære opp personell i kommunen (bygge opp tverfagleg team), som kan ta seg av kartlegging, installasjon (montering og programmering av utstyr), justeringar, feilopprettingar og nedmontering av omsorgsteknologien. Reise/delta på nettverkssamlingar og kompetansehevande tiltak i regi av Helsedirektoratet sitt velferdsteknologiprosjekt. Kjøp av følge- med forskning

7 Oppfølging Stord kommune
Tilskuddsmidler vil benyttes til Kartlegging av aktuelle brukarar for utprøving av tilgjengelege sensorar for oppkopling mot eksisterande tryggleiksalarm - inntil 20 brukere Vurdering på system- og individnivå av korleis aktuell alarm kan rutast og handterast, evt skilje mellom ulike tider på døgeret Utprøving av om tilsyn kan erstattast av sensorar, evt kombinert med bildekommunikasjon Innkjøp og innstallasjon av utstyr og teknologi som som skal nyttast i prosjektet Innhente fagkompetanse, råd og kvalitetssikring Frikjøp av personale til kartlegging og gjennomføring (kombinert med bruk av eigne midlar) Kompetanseheving/organisasjonsutvikling Vurdering av økonomiske effekter Reise/delta på nettverkssamlingar og kompetansehevande tiltak i regi av Helsedirektoratet sitt velferdsteknologiprosjekt. Kjøp av følge- med forskning .


Laste ned ppt "USHT Hordaland Velferdsteknologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google