Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid

2

3 Bakgrunn Fylkesrådmannen har initiert et arbeid med Strategisk plan for videregående opplæring i Vest-Agder 2010-2020. Bakgrunnen for tiltaket er at virkeperioden for tidligere strategisk plan for videregående opplæring i fylket ”Strategiplan 2003-2012” nærmer seg slutten. Vest-Agder har nå behov for en ny langsiktig plan som beskriver retning, mål og strategier i videregående opplæring.

4 Konkrete føringer i arbeidet:  Planen får status som delplan under Regionplan Agder  Planen skal bygge på nasjonale og regionale mål, føringer og satsinger.  Planen som helhet og alle underområdene skal bygge på de visjoner og mål som allerede er forankret i bl.a. i Regionplan Agder.  Områder innen utdanningsfeltet der det er laget egne planer, skal samordnes med denne planen.  Planen skal være kort og presis og skal skissere strategier knyttet til utfordringene som blir prioritert.  Planen skal gi et godt bilde på nå-situasjonen, og hvilke strategier som skal bidra til å nå en ønsket fremtidig tilstand.  Arbeidet med planen skal sikre at strategiene som blir valgt er godt forankret hos deltakerne

5 STRATEGISKE BESLUTNINGER: De beslutninger som tar sikte på å styre virksomhetens utvikling, dvs. overordnede beslutninger som gir ønskelige langsiktige virkninger. STRATEGI: Et verktøy for å realisere en visjon, forankret i interne realiteter, forståelsen av muligheter og trusler i omverden.

6 SWOT- analyse Scenarie- prosess Politisk verksted - KUNNSKAP om eksterne og interne forhold i nåtid - TRO på hvordan forhold vil utvikle seg i framtida - ØNSKER om hva man vil

7

8 Februar - Mars 2012: Offentlig høring April 2012: Bearbeiding av høringsuttalelser – utarbeidelse av endelig planforslag Mai / Juni 2012: Politisk sluttbehandling

9  Læringsmiljø – trygge og motiverte elever og lærlinger  Samhandling – felles innsats, felles fremgang  Mangfold – en nødvendig ressurs  Skolen som kompetansebedrift – et lærende fellesskap  Struktur og skolebygg – robuste, bærekraftige og fleksible rammebetingelser

10  Vedtatt Strategisk plan for videregående opplæring i Vest-Agder 2020 skal inngå i fylkeskommunens styringsdokumenter for arbeid i utdanningssektoren.  Tiltak forankret i strategisk plan skal innarbeides i økonomiplan med årsplan og budsjett, samt følges opp gjennom utdanningsavdelingens årskontrakt og driftsutviklingssamtale med driftsenhetene.  For tilbakemelding og evaluering brukes indikatorer fra fylkeskommunens kvalitetssystem. Strategiene i planen skal også vies oppmerksomhet i skolenes årsrapport og utdanningsavdelingens årsberetning.

11 Det fullstendige høringsutkastet til «Strategisk plan for videregående opplæring i Vest-Agder 2012 – 2020» kan du få i papirformat ved å henvende deg til Servicetorget Fylkeshuset Tordenskjoldsgate 65 4614 Kristiansand Eller laste det ned i PDF-format her: (hyperlenke)

12 Den endelige planen vil bli førende for fylkeskommunens arbeid innen utdanningsområdet fram til 2020. I høringsprosessen ønsker vi flest mulig innspill til det foreliggende planutkastet. Sentrale spørsmål kan være:  Hva er status på områder vi bør ha fokus på?  Hvilke målsettinger er det avgjørende å lykkes med for å utvikle den videregående opplæringen slik vi ønsker oss?  Hvilke strategier bør vi velge? Høringsfristen settes til 1. april 2012. Høringsuttalelser merkes ref: 10/04477-20:122 og sendes Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND eller som e-post til saksbehandler John Nelvik Lie, jnl@vaf.nojnl@vaf.no

13 www.vaf.no


Laste ned ppt "Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google