Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PSG - 30. januar 2015: Torleiv O. Momrak, fung. prosjektleder, (Aust-Agder fylkeskommune)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PSG - 30. januar 2015: Torleiv O. Momrak, fung. prosjektleder, (Aust-Agder fylkeskommune)"— Utskrift av presentasjonen:

1 PSG - 30. januar 2015: Torleiv O. Momrak, fung. prosjektleder, (Aust-Agder fylkeskommune)

2 HVORFOR VINN-PLAN? - Verdiskaping et gjennomgående tema i fem satsingsområder i Regionplan Agder: "Regionen skal utvikle en verdiskapingsstrategi basert på samarbeid og samhandling mellom arbeidsliv, FoU-institusjoner og offentlig sektor, både nasjonalt og internasjonalt". (Fulgt opp i Regionplanens handlingsprogram..) Fem satsingsområder, plantemaer: 1.FoU-strategi 2.Reiseliv 3.Landbruk og marin verdiskaping 4.Entreprenørskap/ næringsutvikling 5.Innovasjon i offentlig sektor.

3

4 Regionplan Agder 2020 og VINN Agder -Politisk styringsgruppe (PSG) -Referansegruppe: ”Gir innspill til planprosessen og sørger for at planarbeidet er forankret i oppfølging av Regionplan Agder 2020.” (Fra vedtatt planprogram til VINN Agder)

5 Fremdriftsplan VINN – status: Planprogram vedtatt av fylkestingene i juni 2014 (etter høringsrunden): ”Dreieboka” for planarbeidet Oppstartskonferanse 25. september 2014 Oktober 2014- januar 2015 - (2-3) Møter i alle arbeidsgrupper for VINN - skriving av planutkast (alle temagrupper) 30. januar 2015: Politisk verksted PSG (i dag) 11. februar: Adm. styringsgruppe 23. februar: Skrivefrist for planutkast som skal til høring. (Her må prosjektgruppa inn for å koordinere og samordne endelig planutkast) 10. mars: Planutkast og handlingsprogram VINN Agder: Behandling av fylkesutvalgene (FU) Sendes ut på høring: 6 uker Høringskonferanse - slutten av mars? Mars-april 2015: Høring planutkast Skrivefrist VINN-plan: Medio mai 2015 16. juni: Endelig vedtak /fastsetting av plan i fylkestingene – og handlingsprogram

6 TRE GJENNOMGANGSTEMAER: 1. Verdiskaping og næringsutvikling 2. Forskning og utvikling (FoU) 3. Innovasjon i offentlig sektor (mer om det…)

7 Temagruppe innovasjon i offentlig sektor Lars Dahlen, KS Agder (leder) Lukas Wedemeyer, Kristiansand kommune Anne Cathrine Haugland, Arendal kommune, Elisabeth Urstad, Listerregionen, Venke Anny Nes, LO Agder/Fagforbundet, Rachel Syrtveit, UiA, Tor Helge Aas, VRI Agder Torleiv O. Momrak, Aust-Agder fylkeskommune (sekretær) (Temagruppen har hatt tre møter)

8 Om innovasjon i off.sektor spesielt.. ”.. implementeringen av et nytt eller forbedret produkt (vare eller tjeneste), en ny prosess, ny organisasjonsmetode organisasjon av arbeidsplass eller eksterne relasjoner ” (Utdrag av OECD sin "Oslo Manual") - Bedre prosesser, tjenester, løsninger, en forbedring av hvordan man for eksempel tar i bruk ny teknologi kan i seg selv være en innovasjon (KS) - bruke nye organisasjonsmetoder og nye produkter/løsninger som er nyttige og som nyttiggjøres: (N3)

9 TO HOVEDSPOR TIL INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR.. 1.Innovasjon i offentlig tjenesteyting 2.Innovasjon i offentlig politikk og myndighetsutøvelse Hovedvekt på pkt 1.: Mest å ”tjene” mest å tape om en ikke ”får til innovasjon”

10 Hvorfor innovasjon i offentlig sektor: Sterk økonomisk vekst stiller krav til offentlige investeringer (infrastruktur, bygninger, skoler, energisystemer, kultur etc.) Generelt: Utvikling av velferdssamfunnet øker forventningene og kravene til kvalitet og omfang ”Eldrebølgen” øker behovet for nye innovative metoder og innovative løsninger Teknologiske innovasjoner gir nye metoder og bedre tjenester, men ofte dyrere tjenester.

11 Temagruppen har valgt å fokusere på barrierer/hindre som hemmer innovasjon… Ikke satt fokus på mangel på økonomiske og/eller menneskelige ressurser Største barrierer ligger i holdninger, verdier, kultur, regler og normer knyttet Disse kan ikke fjernes gjennom politiske vedtak, (eller planer….) Langsiktig og kortsiktig horisont: Forslagene fra temagruppen lanserer en rekke tiltak, prosesser og prosjekter.. Mange forslag har karakter av å være mål og/eller strategier enn konkrete tiltak Handlingsprogram til VINN Agder må konkretisere og presisere prosjekter Skape forpliktelser til oppfølging

12 Det er en STOR utfordring å lage en VINN-plan som: Forplikter Er konkret Gir resultater (på kort sikt) fordi: Virkemidlene ligger hos mange aktører Varierende grad av forpliktelse Fokus er på andre og kanskje mer ”nærfølte” utfordringer Plan- og prosesslitasje? m.fl…. Skjønner spørsmålet, men hva er alternativet? (Felles erkjennelse om at Agder har felles utfordringer. ) Regionale planer må være godt forankret lokalt og regionalt: Regionplan Agder 2020 og VINN Agder en del av løsningen…. (Det har dere vedtatt..) PSG HAR EN HELT AVGJØRENDE ROLLE Å IVARETA (men det vet dere …)

13


Laste ned ppt "PSG - 30. januar 2015: Torleiv O. Momrak, fung. prosjektleder, (Aust-Agder fylkeskommune)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google