Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NLS – Stockholm Februar 2012 Gun Aamodt Ny førskolelærerutdanning i Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NLS – Stockholm Februar 2012 Gun Aamodt Ny førskolelærerutdanning i Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 NLS – Stockholm Februar 2012 Gun Aamodt Ny førskolelærerutdanning i Norge

2 Ny førskolelærerutdanning MANDAT Integrering av teori og praksis Profesjonsrettet Forskningsbasert Innovativ Attraktiv og krevende Grunnlag for studier på høyere grads nivå Sikre studentmobilitet og internasjonalt semester Barnehagens behov - formålsparagrafen NLS Februar 2012s2

3 Bakgrunnen for ny førskolelærerutdanning Utviklinga i barnehagesektoren Evaluering av Førskolelærerutdanninga Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket Ny form for rammeplan NLS Februar 2012s3

4 Ny form for rammeplan Rammeplanen som forskrift Overordna mål Fra innsatsfaktorer til læringsutbytte Struktur og innhold Nasjonale retningslinjer og indikatorer Programplan ved den enkelte institusjon Rammeplanen skal bidra til tilstrekkelig enhetlig nasjonal oppbygging NLS Februar 2012s4

5 Hva er nytt? 2+1 modell som legger til rette for mobilitet Fra 10 fag til 6 kunnskapsområder Fra innsatsfaktorer til læringsutbyttebeskrivelser Praksis integrert i alle kunnskapsområdene og fordypingen Forpliktende samspill mellom utdanningsinstitusjon og praksisfeltet Pedagogikk integrert i alle kunnskapsområdene Bacheloroppgave 3. studieår Tydeligere profesjonsorientering og verdiforankring Legger til rette for profilering innenfor en felles modell NLS Februar 2012s5

6 Hva er kunnskapsområder? Begrepet er brukt i hele utdanningssystemet, fra grunnskole til PHD (ingen definisjon) En måte å beskrive og avgrense kunnskap på, som har et annet utgangspunkt enn fagtradisjonen i akademia og skoleverket. Utgangspunktet for å velge kunnskapsområder er kompetansebehov i yrkesfeltet NLS Februar 2012s6

7 NLS Februar 2012s7 StudieårKunnskapsområdets navnStudiepoeng 1. og 2. studieårKunnskapsområde: Barns utvikling, lek og læring 20 stp Kunnskapsområde: Samfunn, religion og etikk 20 stp Kunnskapsområde: Språk, tekst og matematikk 20 stp Kunnskapsområde: Kunst, kultur og kreativitet 20 stp Kunnskapsområde: Natur, helse og bevegelse 20 stp Institusjonene forsterker ett eller to kunnskapsområder i de to første studieårene med til sammen 20 studiepoeng 3. StudieårKunnskapsområde: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 stp Fordypning30 stp Obligatorisk Bacheloroppgave15 stp

8 Barnehagelærer – førskolelærer? Rammeplanutvalget foreslo barnehagelærer Så vidt vi vet har ikke departementet bestemt seg Våre medlemmer er delt

9 Utdanningens plass i førskolelæreres kompetansekarriere Utdanningen skal gi gode muligheter for videre masterløp og phd. Grunnutdanningen kan gi hele 85. studiepoeng å bygge videre på Departementet er opptatt av at videreutdanningsstrukturen i sektoren «ryddes» og utvikles. Førskolelærere skal bygge mastere gjennom sin videreutdanning Masterprogrammer er viktig for å lette «trykket» i grunnutdanningen. Eks. ledelse på styrernivå og veiledning bør kunne gis på masternivå

10 Profesjonskunnskap Profesjonskunnskapen er mangfoldig – fragmentert – uten åpenbare sammenhenger Praksis må lage kunnskapssynteser Profesjonskunnskapen er heterotelisk, ikke autotelisk H. Grimen: 2009

11 Utdanningsforbundets arbeid med ny førskolelærerutdanning Brev til departementet i høst: Mer tid Mere penger SST har hatt en behandling av dette som utviklingssak Bekymring for at utdanningen rommer for mye Bekymring for pedagogikkfagets emner/ innhold Bekymring for muligheter for videre utdanning Både begeistring og bekymring knyttets til kunnskapsområdene I vårt møte med statsråden Ønske om tiltak for å støtte byggingen av nye fagfellesskap. Konferanser og FoU Svare på høringen


Laste ned ppt "NLS – Stockholm Februar 2012 Gun Aamodt Ny førskolelærerutdanning i Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google