Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuelle saker i et lederperspektiv Vinter 2015. Forutsetninger Å ha minst èn lederrepresentant i alle styrer, fra lokalt til sentralt nivå Alle lokallag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuelle saker i et lederperspektiv Vinter 2015. Forutsetninger Å ha minst èn lederrepresentant i alle styrer, fra lokalt til sentralt nivå Alle lokallag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktuelle saker i et lederperspektiv Vinter 2015

2 Forutsetninger Å ha minst èn lederrepresentant i alle styrer, fra lokalt til sentralt nivå Alle lokallag ( fylkeslag i forhold til videregående opplæring / fagskole ) skal ha opprettet LEDERFORUM innen 1.1.2013 og ha lagt til rette for regelmessige møter i disse.

3 Sentralt lederråd Rådet ledes av representant fra sentralstyret. Rådet settes sammen av politisk valgte lederrepresentanter i fylkeslagene - Sentralstyret kan supplere forumet med flere medlemmer for å sikre mangfoldet. Sentralstyret etablert sentralt lederråd.

4 Lederråd på fylkesnivå - Ulike løsninger - Medlemmer med ledererfaring fra fylkeslaget -Ulik representasjon Lederrepresentantene i lokallagene Oppnevnte ledere i virksomhetene -Lederrådet ledes av et fylkesstyremedlem - Møte 2-3 ganger pr. semester -Fylkesstyret kan opprettes rådgivende utvalg, råd og fora etter behov, og skal være representert i utvalg som gjelder hele årsmøteperioden

5 Arbeidsgruppe ledere Nedsatt våren 2014 Har som oppdrag å utrede ledernes posisjon i organisasjonen Skal legge en strategi for å styrke Utdanningsforbundet som organisasjon for ledere Ivarettakelse Synlighet Politikkutvikling Opinionsdannelse

6 Utdanningsledelse Vært gjennom politisk behandling i Sentralstyret i to omganger, i mars og juni 2014 Sendt ut til debatt i fylkeslagene medio november Mål å utvikle Utdanningsforbundets ledelsespolitikk Støtte og forankring for ledere i barnehage og skole Legges også inn i mandatet il arbeidsgruppa LEDERE

7 Lærerprofesjonens etiske råd Viktig milepæl Oppdrag fra Landsmøtet 2012 Mulig råd, mandat og sammensetning og organisering Vedtak : Utredes nærmere i løpet av perioden Eventuell etablering behandles på Landsmøtet 2015 Utredning/ kunnskapsgrunnlag i temanotat 5/2014

8 Ludvigsenutvalget Ledelse avgjørende for godt resultat Vurderer behov for framtidige kompetanser Åpent utvalg, muligheter for påvirkning på nett Mye fokus på pedagogisk forskning Barnehage ikke med i mandatet Legger vekt på sosiale og emosjonelle kompetanser Dybdekompetanse, se faktakunnskapen i en sammenheng Ser på fagenes innhold, ikke lage læreplaner Erfaringer fra Norden, Europa og andre deler av verden

9 Landsmøtet 2015 Arbeidet med dokumentene er godt i gang Mulig å komme med innspill og kommentarer fra lokal og fylkesårsmøter Sluttbehandling med SST`s forslag juni 2015 Innsatsområder avklares av sentralstyret Profesjonsetisk råd, utdanningsledelse, lønns og arbeidsvilkår

10 Tariffevaluering 2014 Hovedoppgjøret KS-området Stor deltagelse, bredt materiale Vanskelig oppgjør, inkluderer både arbeidstid og lønn Mange mente UDF ikke burde godtatt meklerens skisse Sterk snuoperasjon når konflikten var et faktum Godt omdømme, bransjeoverskridende Ledermedlemmer ikke tilstrekkelig omtalt Åpne svar: Lytt til medlemmene


Laste ned ppt "Aktuelle saker i et lederperspektiv Vinter 2015. Forutsetninger Å ha minst èn lederrepresentant i alle styrer, fra lokalt til sentralt nivå Alle lokallag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google