Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med byparlamentarisme i Tromsø Grete Theodorsen, leder Utdanningsforbundet Tromsø 7.12.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med byparlamentarisme i Tromsø Grete Theodorsen, leder Utdanningsforbundet Tromsø 7.12.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med byparlamentarisme i Tromsø Grete Theodorsen, leder Utdanningsforbundet Tromsø 7.12.2012

2 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2 Parlamentarisme som styreform Utøvende makt utgår fra et flertall i den lovgivende forsamling Innført av V i 1884 – grunnlovsfestet i 2007 Bygger på 3 prinsipp -regjeringen utgår fra Stortinget -all politikk ligger under Stortingets kontroll -regjeringen står til ansvar overfor Stortinget – kan fjernes

3 Byparlamentarisme Kommunestyret velger et byråd Byrådet får delegert den utøvede makten Erstatter formannskapsmodellen Byrådet erstatter rådmannen -Oslo 1986 -Bergen 2000 -Tromsø 2011 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 Byparlamentarisme Klarere frem de politiske skillelinjene Mer konfliktrettet enn harmonirettet Opposisjonen i «skyggenes dal» Større mulighet å styre og følge opp gjennomføringen av tiltak Dyrere –flere heltidspolitikere samt rådgivere Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Parlamentarisme i Tromsø 29.september 2010 anbefalte kommunestyret i Tromsø innføring av parlamentarisme fra og med valgperioden 2011- 2015. 39 mot 9 stemmer Kommunestyret vedtok å innføre parlamentarisme 19.10. 2011 -36 for 7 mot (SV,rødt, SP,MPDG) Organisasjonsendringa skjedde »over natta»-en liten revolusjon Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Parlamentarismen i Tromsø Et byråd med en byrådsleder og fem byråder Finans Utdanning Helse og omsorg Næring kultur og idrett Byutvikling Alle byrådene utpeker hver sin rådgiver i100%stillinger. Byrådsavdelingene har hver sin kommunaldirektør.(ikke finans- foreløpig) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Parlamentarismen i Tromsø Mer demokratisk? -representativt formannskap til noe som ligner et konsernstyre -lukkede rom -komiteene ingen innflytelse -6 politikere med all makt-opposisjonen lite innflytelse -svekkelse av fagforeningenes innflytelse -bortfall av administrasjonsutvalget Få saker det er lovpålagt å legge frem for kommunestyret Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Parlamentarismen i Tromsø Byrådsmodellen i Tromsø-en ekstrem variant Kommunestyret delegert fullmakt til byrådet til omfattende salg og privatisering av offentlige tjenester og eiendom Avvikling av stillinger i administrasjonen innenfor ramma Plikt til å la faglige råd fra kommuneadministrasjonen følge saksfremlegget til kommunestyret er fjernet Byrådet fullmakt til å utnevne styremedlemmer til AS og KF Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 Privatisering Benkeforslag i kommunestyret om at det skal utredes om alle Barnehagene bør gjøres om til et kommunalt AS 500 000 satt av til konsulentselskap som skal gjennomføre utredninga Arbeidet er i gang Kommunestyret godkjenner byrådets forslag til prinsipper for vurdering av fremtidig bruk av konkurranse i Tromsø-byrådet (6personer) kan vurdere å privatisere alle tjenester uten at det forelegges kommunestyret Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 Privatisering – gi fra seg kontrollen Politikerne ikke innsyn i regnskap Ikke direkte instruksjonsmyndighet Kommersielle aktører overtar Vanskelig tilgjengelige selskapsformer Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 Politisk plattform Politisk plattform for det borgerlige byrådet i Tromsø Det som står i dokumentet skal gjennomføres. Faglige vurderinger er ikke interessante. Flertallsbyråd Høyre, FRP, Venstre Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11

12 Skole fritt skolevalg flere tester 60 stp til alle lærere i alle fag de underviser i bedre resultater på nasjonale prøver Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s12

13 Skole Åpenhet om alle data Rangering av skoler også på elev og foreldreundersøkelsen Redusere spesialundervisning Norskopplæring fremfor morsmålsundervisning Spesialskoler Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s13

14 Skole Rektor i åremålsstilling-ansvarlig for skolens resultat Foreldrestyrte skoler-driftsstyrer Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s14

15 Kompetanse Resultat – dyktige medarbeidere slutter Lang tid å bygge en organisasjon Irreversibel endring Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s15

16 Tillitsvalgte Mindre innflytelse Nye måter å jobbe på-nye utfordringer Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s16

17 Ledermedlemmene Utdanningsforbundet har merket en større interesse fra ledermedlemmene. Lederne er bundet opp av lojalitet Utdanningsforbundet Tromsø den frie stemme! Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s17


Laste ned ppt "Erfaringer med byparlamentarisme i Tromsø Grete Theodorsen, leder Utdanningsforbundet Tromsø 7.12.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google