Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finnmark – lokallagsledere og HTV Reidun Blankholm, sentralstyret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finnmark – lokallagsledere og HTV Reidun Blankholm, sentralstyret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Finnmark – lokallagsledere og HTV Reidun Blankholm, sentralstyret

2 Innhold Landsmøtesak mulig opprettelse av et profesjonsetisk råd Kommunevalgkamp Tariff 2015 – mellomoppgjør

3 LM 2012 – LM 2015 profesjonsetisk råd http://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Profesjonsetikk/ Fra vedtaket sak 5/2012 Profesjonsetikk i praksis « Mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd utredes i inneværende landsmøteperiode, og behandles på landsmøtet i 2015.»

4

5 Kjennetegn på en profesjon Utfører tjenester basert på teoretisk kunnskap – tilegnet gjennom en spesialisert utdanning (7 lærerutdanninger) Utøver yrket i henhold til et politisk gitt samfunnsmandat med autonomi/handlingsrom. (lov/rammeplan/lærerplaner) Har et felles kunnskapsgrunnlag. (fag/pedagogikk/didaktikk) Har egen profesjonsetikk. Lærerprofesjonens etiske plattform

6 Fylkesårsmøtene - diskusjon Skal det opprettes et etisk råd? Hva kan og bør et etisk råds mandat være? Hva kan og bør være rådets sammensetning?

7 Utredningen Lærerprofesjonens etiske råd - Et kunnskapsgrunnlag for mulige veivalg i Utdanningsforbundet Temanotat 5/2014

8 Kommunevalg Sats på framtida. Hold løftene!

9 Kommunevalg http://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Valg-2015/

10 Lærernes profesjonelle handlingsrom i barnehage og skole Andre yrkesgrupper inn Rekruttere og beholde lærere i skolen Lærertetthet og læringsmiljø / Mer tid til hver elev Bemanning i barnehager Kvalitet i barnehager/økt lærertetthet i barnehagen I tillegg lages det saker om kommunesammenslåing og privatisering/kommersialisering av barnehager og skoler slik at dere har en kunnskapsbank hvis disse temaene blir aktuelle.

11 "Eksperten i midten" Eksperten på profesjonsfaglige spørsmål Kunnskapsbasert fagkunnskap Tydelig verdigrunnlag Ikke et standpunkt i midten, men i posisjon til å definere debatten Når folk lurer på noe innen utdanning - hvem ringer de? Troverdig, partipolitisk uavhengig, tydelig og interessant

12 Mellomoppgjøret tariff 2015 Stat – forhandlingene startet 20.04 KS – forhandlingsstart 23.04 – i dag Overlevering av krav/tilbud

13 KS Kravene overleveres i dag. Hva har vi allerede fått? Har vi noe å forhandle om?

14 Krav som er lagt til grunn for mellomoppgjøret - Unio En forsvarlig økonomisk ramme basert på frontfaget og mellomårsklausulen i det aktuelle tariffområdet En prosentvis lønnsutvikling for ansatte med høyere utdanning i offentlig sektor som minst er på linje med den prosentvise lønnsutviklingen for tilsvarende yrkesgrupper i privat sektor. Sentrale lønnsforhandlinger med sentrale prosentvise lønnstillegg.

15

16 Stat Første krav fra Unio: 1. Disponible midler i 2015 kreves gitt som et likt prosentvis tillegg til alle. 2. Årets resultat fra oppgjøret i privat sektor besto dels av økonomi, og dels av at Regjeringen forpliktet seg til endringer i permitteringsreglene gjeldende for ansatte utenfor offentlig sektor. Dette innebærer økte offentlige bevilgninger. Unio krever at de omstillingsprosesser og strukturreformer som pågår i staten, gis tilstrekkelige økonomiske rammer for omstillingene. Det forutsettes at aktuelle forhandlingshjemler i Hovedtariffavtalen som 2.3.3 og 2.3.4 blir tatt aktivt i bruk, samt at man beregner resirkulerte midler.


Laste ned ppt "Finnmark – lokallagsledere og HTV Reidun Blankholm, sentralstyret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google