Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Delegasjonen fra Telemark: 8 av 180 delegater Landsmøtet = 180 delegater + 13 fra sentralstyret = 193.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Delegasjonen fra Telemark: 8 av 180 delegater Landsmøtet = 180 delegater + 13 fra sentralstyret = 193."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Delegasjonen fra Telemark: 8 av 180 delegater Landsmøtet = 180 delegater + 13 fra sentralstyret = 193

3

4 Dette er det nye sentralstyret: Leder Steffen Handal G Oslo 1. nestleder Terje Skyvulstad VGO Østfold 2. nestleder Hege Valås BHG Sør-Trøndelag Medlem Kolbjørg Ødegaard G Møre og Romsdal Medlem Siri Skjæveland Lode G Rogaland Medlem Tore Fjørtoft G (L) Hedmark Medlem Turid Buan Øfsti G (L) Sør-Trøndelag Medlem Ingvild Aga BHG Akershus Medlem Ann Mari Milo Lorentzen BHG Troms Medlem Thom Jambak VGO Buskerud Medlem Tormod Korpås VGO (L) Østfold Medlem Gro Hartveit FAS Hordaland Medlem Bjørn Christian Nilsen UH Nordland 1. Møtende vara Stine Christensen Holtet G Oslo 2. Møtende vara Terje Vilno VGO Oslo 3. Møtende vara Frank Bergli BHG Møre og Romsdal

5 Telemarks forslag: Nasjonal norm for lærertetthet Styrke kommuneøkonomien Videregående opplæring skal være et regionalt ansvar Lovfestet rett til kontaktlærer og rådgivning i voksenopplæringa Styrke rammevilkår og kompetansekrav i voksenopplæringa

6 Telemarks forslag: Fortsatt jobbe for å lovfeste barnehagenorm på 50% Videreutdanningsreform for barnehagelærere En styrer i hver barnehage Fjerne muligheten til å gi varige dispensasjoner Arbeide for at tilsyn legges hos Fylkesmannen Overføre barnehagelærere til 4C

7 Telemarks forslag: Individuell rett til forskning for vitenskapelig ansatte ved universiteter og høgskoler Høy andel ansatte med både profesjonskunnskap og faglig kompetanse At høgskolene forplikter seg til å tilby faglige kvalifiseringsprogram som gir førstekompetanse Overføre forhandlingsansvaret til staten

8 Sak 4.1 Kontingent og ressursfordeling Fylkeslagene overtar ikke utbetalingsfunksjonen fra lokallagene. Lokallagene og fylkeslaget kan maksimalt opparbeide en fri egenkapital på 35 % (min. kr 40.000,-) Gjelder for to år fra årsavslutning 2015. Representantskapet vedtar nye retningslinje. Kontingentmidlene fordeles slik: Fylkesnivå (med Oslos lokallagsressurs): 25,6 % Lokalplan med klubbnivå (uten Oslos lokallagsressurs): 26,4 % Lokalplan – opprettholdelse av nivå på frikjøp: 1,4 % Sentralplan: 41,6 % Konfliktfondet: 5,0 %

9 LM-sak 4.2 Vedtektsendringer Styremedlemmer på fylkes- og sentralnivå kan ikke gjenvelges i samme verv dersom vedkommende har fungert i vervet i tolv år. (HTV fylkeskommune ikke lenger omfattet av gjenvalgsbestemmelsen) … legges til rette for egne pensjonistråd på alle nivåer i organisasjonen. Dersom fylkesårsmøtet ønsker det kan fylkesårsmøtet velge kontaktpersoner (jf. § 38A.1) i egne valg forut for valg av resterende fylkesstyremedlemmer. Sentralstyret oppnevner følgende faste rådgivende utvalg. (…) Likestillings- og diskrimineringsutvalg Representantskapet består av sentralstyret og de 19 fylkeslederne. I tillegg velger landsmøtet ytterligere 19 representanter, én fra hvert fylkeslag. Etter årsmøtevedtak kan årsmøtene avholdes hvert 2. år. Fylkeslaget oppretter et fast lederråd.

10 Med et knapt flertall på 100 mot 92 stemmer gikk landsmøtet inn for å opprette Lærerprofesjonens etiske råd. Rådet skal bestå av fem representanter fra lærerprofesjonen som har sitt daglige arbeid i barnehage, skole, støttesystem og lærerutdanninger, og fire representanter med annen relevant fagkompetanse. Rådet skal ledes av en fra profesjonen. Det er det nyvalgte sentralstyret som skal opprette rådet. Rådets åremål er fire år, og skal evalueres i perioden 2016-2019. Evalueringen skal ferdigstilles senest i november 2018. Landsmøtet 2019 tar stilling til om rådet skal videreføres


Laste ned ppt "Delegasjonen fra Telemark: 8 av 180 delegater Landsmøtet = 180 delegater + 13 fra sentralstyret = 193."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google