Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VRI Trøndelag Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd gjennom programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon – VRI Prosjektansvarlig: Nord-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VRI Trøndelag Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd gjennom programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon – VRI Prosjektansvarlig: Nord-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 VRI Trøndelag Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd gjennom programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon – VRI Prosjektansvarlig: Nord-Trøndelag FK og Sør-Trøndelag FK Prosjektleder: Lillian Hatling (kontorsted: Nord-Trøndelag fylkeskommune) Prosjektleder ”Den nye norske samarbeidsmodellen”: Lisbeth Øyum, SINTEF Prosjektleder ”Innovasjon i nettverk”: Niels Arvid Sletterød, Trøndelag forskning og utvikling (TFU))

2 Oslo 15.4.20082 Innsatsområdenes og regionens utfordringer: Fra OECD og RIS til VRI StyrkerSvakheter Sterkt forsknings- og utdanningsmiljø med teknologisk hovedprofil (SINTEF, NTNU, St.Olav, Statoil Hydro) Relevant, konkurransedyktig akademisk arbeidskraft Mange studenter Manglende regional samhandling Trondheims rolle som regionens storby Få sterke næringsmiljø Mangel på kommersialiserings- kompetanse og internasjonal forretningskultur MuligheterTrusler Kunnskaps- og teknologiintensiteten i næringslivet øker Økende globalt miljøfokus Økende bevissthet og aksept av regionen som næringspolitisk arena Svake intensiver for UoH til å engasjere seg i regionens næringsliv Oljeøkonomien maskerer innovasjonsbehovet (nasjonal utfordr.)

3 Oslo 15.4.20083 Hvordan blir virkemidlene brukt for å møte utfordringene? Analyse Samhandlingsarena: Innovasjonsforum - læringsarenaer Megling, Nettverks- entreprenør Utførende FoU-aktiviteter Kompetansemegling, Studentprosjekt Forprosjekt SHP o g SKI BIP, EU, osv. Bedriftsstyrte innovasjonsprosjekt SkatteFUNN

4 Oslo 15.4.20084 Hvilke institusjoner er involvert i gjennomføringen av virkemidlene? Verdikjede mat Opplevelsesnæringer Miljøteknologi og fornybar energi HINT HIST NTNU Trøndelag FoU SINTEF Innovasjon Norge Forskningsrådet STFK NTFK Trondheim kommune NHO LO

5 Oslo 15.4.20085 Hvilken rolle spiller forskningen? Den nye norske samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn? (SINTEF): –Understøtte samhandling og klyngeutvikling gjennom praktisk eksperimentering og kunnskapsutvikling –Gjøre deler av trøndersk næringsliv ”best i klassen” på samarbeidsbasert organisasjon og ledelse –Bidra konkret inn i to av tre innsatsområder i VRI (mat og energi) –Aksjonsforskning som virkemiddel inn i VRI Trøndelag Innovasjon i nettverk (TFU + SINTEF): –Hvordan skjer utvikling av innovative nettverk? –Økt kunnskap om forutsetninger, hindringer, handlingsmønstre, virkemiddelapparatets rolle –Gå inn i konkrete bedriftsnettverk (case) i alle tre innsatsområder i VRI Trøndelag –Formidling i nettverkene og gjennom de regionale læringsarenaene i VRI Trøndelag

6 Oslo 15.4.20086 Organisering og rollefordeling Styringsgruppe Arbeidsutvalg Prosjektleder Energi og miljø Verdikjede mat Innovasjon i nettverk Student- mobilitet Kompetanse- megling Opplevelses- næringer Den nye norske samarbeids- modellen VRI-teamet: PL + PL forskerprosj. + koordinatorer på innsatsområder Innovasjonsforum mat Innovasjonsforum energi og miljø Innovasjonsforum Opplevelsesnæringer


Laste ned ppt "VRI Trøndelag Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd gjennom programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon – VRI Prosjektansvarlig: Nord-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google