Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nå starter jobben! Trøndelagsrådet 14. sept. 2006 Quality hotell, Stjørdal Merethe Storødegård NHO Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nå starter jobben! Trøndelagsrådet 14. sept. 2006 Quality hotell, Stjørdal Merethe Storødegård NHO Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nå starter jobben! Trøndelagsrådet 14. sept. 2006 Quality hotell, Stjørdal Merethe Storødegård NHO Trøndelag

2

3

4 Konkurransedyktige norske industriklynger SJØMAT Fisk, oppdrett, fiskebåter, fiskeutstyr SKOGINDUSTRI Sagverk, treprodukter, biokjemisk industri, papirindustri, kartong og emballasjeprodukter PETROLEUMSINDUSTRI Olje og gasselskaper, offshore industri og tjenester, petrokjemisk industri MARITIME INDUSTRIER Skipsfart, skipsutstyr, offshore, skipsrelaterte tjenester, FoU VANNKRAFT Vannkraft, utstyr, kraftgenerering, distribusjon, metallurgisk industri

5 Hva lever vi av i Trøndelag? Regionen preges av –offentlig forvaltning, tjenesteyting, undervisning og forskning og landbruk/næringsmiddelindustri –Sysselsettingsutviklingen er i hovedtrekk som i Norge for øvrig, men Trøndelag har bl.a. en større vekst i forretningsmessig tjenesteyting, og en mindre vekst i undervisningssektoren. –Sysselsettingsstrukturen i Nord og Sør-Trøndelag (unntatt Trondheim) er svært lik, mens Trondheim skiller seg ut

6

7

8 Nasjonal Transportplan – se mulighetene? VEG: Presentasjon av Vegforum Trøndelag.pptPresentasjon av Vegforum Trøndelag.ppt

9 1 godstog = 30- 40 trailere!

10 Transport er en av de vesentlige forutsetninger for at et bysamfunn skal fungere Næringsliv og forbrukere er avhengig av daglige forsyninger av mat – klær – forbruksartikler – deler og råvarer Kostnadene forbundet med dette er høye og kan reduseres med et effektivt godsknutepunkt

11 Sikrer vi utvikling?

12 RIS-analyse. Hva mener bedriftene? 1200 bedrifter har besvart spørsmål om egen utviklingsaktivitet og samarbeid med kompetansemiljøer og virkemiddelapparatet. 8 av 10 bedrifter ville ha prioritert utviklingsoppgaver hvis de fritt fikk disponere 2 mill NOK Mangel på interne ressurser er største hindring for å ta i bruk forskning.

13 OECD: SATS PÅ KUNNSKAPSMILJØENE! NTNU og SINTEF er regionens sterkeste kort i kunnskapsøkonomien NTNU-SINTEF bør fortsatt satse på å bli internasjonalt fremragende sammen De bør styrke sin rolle som brobyggere til nasjonale og internasjonale kunnskapsnettverk. Det vil gavne dem selv, regionen og Norge. HiNT og HiST sin kapasitet og kompetanse må styrkes Utdanningsinstitusjonene må bli lettere tilgjengelige

14 Regionen preges av liten strategisk bevissthet og handlekraft –Har man det for godt med nærmest full sysselsetting og få omstillingsproblemer? Man trenger ikke samarbeide… Visjonen ”kreative Trøndelag, hvor alt e mulig uansett” tas ikke på alvor. –Under overflaten spriker oppfatningene. Visjonen er ikke godt nok forankret i det regionale partnerskapet - de må gis sete og stemme i prosessen. Trøndelag har kommet kort i regionsbyggings­ prosessen. –Regional identitet er svak og styringssystemet fragmentert. Men –Felles fylkesplan kan danne utgangspunkt for strategisk dialog mellom partene og fungere som en felles handlings- og læringsarena

15 RIS – Regional Innovation Strategies Skal utvikle felles innovasjons-strategier og iverksette tiltak (pilot-actions) Fokuserer på samhandling mellom aktørene Følger opp en del av utfordringene fra OECD- prosjektet Fem fokusområder Mat Industriell produksjon Ny/fornybar energi Entreprenørskap Kobling SMB – FoU ET VESENTLIG VERKTØY FOR Å GJENNOMFØRE

16 NÅ KREVES HANDLING I privat og offentlig sektor må: Toppledere ville det Mellomledere ville det Fagmiljøene ville det Hva venter vi på?

17


Laste ned ppt "Nå starter jobben! Trøndelagsrådet 14. sept. 2006 Quality hotell, Stjørdal Merethe Storødegård NHO Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google