Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsbasert Kompetansemegling i Nordland – organisering og status Et samarbeid mellom: Nordland fylkeskommune Innovasjon Norge – Nordland Nordlandsforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsbasert Kompetansemegling i Nordland – organisering og status Et samarbeid mellom: Nordland fylkeskommune Innovasjon Norge – Nordland Nordlandsforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsbasert Kompetansemegling i Nordland – organisering og status Et samarbeid mellom: Nordland fylkeskommune Innovasjon Norge – Nordland Nordlandsforskning Norut Teknologi (Narvik) Kunnskapsparken i Rana

2

3 Bakgrunn for satsingen Nordlandsforskning:  Verdiskaping 2010 Nordland  Medvirkningsbasert bedriftsutvikling i 15 bedrifter + 3 næringshager i fylket  Regional utviklingskoalisjon av fylkeskommune, partene i arbeidslivet og kompetansemiljøer styringsgruppe for VS2010 Nordland  Felles faglig arena for erfaringsutveksling og metoder – modulledersamlingene – FKM presentert Norut Teknologi  Utøvende institutt i Norut-gruppen under TEFT-programmet  Gjennomført en rekke bedriftsprosjekter gjennom TEFT I & II Det regionale partnerskapet/Nordland fylkeskommune  Bred samarbeidserfaring fra frifylkeforsøkene (1990 – 1995)  Opprettholdt etatslederkollegiet som strategisk samordningsorgan  NFKs rolle som aktiv næringsutvikler med vekt på utvikling av infrastruktur og kompetanseutvikling  Innovasjonsforum Nordland

4 Metodemessige utfordringer i FKM Nordland Økt faglig bredde av relevant FoU-kompetanse (teknologisk, organisatorisk, øk.adm., samfunnsfaglig) Økt fokus på prosess, forankring og egenutvikling i bedrifter og næringsmiljøer Aktiv bruk av TEFT og VS2010 erfaringer og metoder i bedriftsutvikling  Samspill omkring bedriftsutviklingsprosesser er mer enn enkeltprosjekter  Desentralisert oppfølging og bruk av møteplasser  Eksisterende fora for nyskaping og bedriftsutvikling (Innovasjonsforum Nordland, VS2010 mfl.)  Lokale arenaer (næringshager, kunnskapsparker, forskningsparker) for å styrke utviklingsressurser nært bedriftene (SMB) Institutter  Samordning av tilbudet av næringsrettet FoU-tilbud overfor næringslivet  Direkte forankring i den faglige virksomheten (ikke attachè som løsrevet ekstern ressurs) Nettverk  Ekstern samordning i forhold til eksisterende utviklingsprogrammer, nettverk og virkemiddelapparat)  Effektiv informasjonsdeling om bedrifter og næringsmiljøer som grunnlag for operativ samordning

5 Relaterte aktiviteter Samordning med prioriterte utviklingsområder i Utviklingsplanen for Nordland (RUP) Instituttenes nåværende næringsrettede prosjekter og samarbeidsområder VS2010 Nordland/Bedriftsutviklingsprogrammet – samordning mhp markedsføring, rekruttering og metodeutveksling Skattefunn - mulige fase 2 utviklingsprosjekter med FoU-partner? NT-programmet – samordning av bedriftsportefølje og prioriteringer RDA-prosessene  prioriteringer og utviklingsmidler til regional infrastruktur for næringsutvikling og bedriftsutvikling

6 Etableringsfasen Erfaringsutveksling mellom miljøene  Lokalt: TEFT, VS2010 Nordland, Skattefunn, Ny Teknologi (NT)  Nasjonalt: FKM-nettverket Etablering av styringsgruppen Presentasjon av FKM overfor målgruppene (i gang) Markedsføring av ordningen overfor bedrifter og næringsmiljøer

7 Hovedutfordringer i Nordland Samordning av ulike erfaringer og metoder fra TEFT, VS2010 og andre relevante områder Administrativ samordning særlig mot NFR og INNs virkemidler for bedriftsutvikling og næringsrettet FoU:  Skattefunn  Brukerstyrte programmer  Administrativ samordning og hjelpemidler Bredere felles markedsføring av FKM til  Bedrifter  Næringsmiljøer (næringshager, kunnskapsparker og felles institusjoner  Påkobling til de regionaliserte RDA-prosessene - sterke prioriteringer på utvikling av infrastruktur og anvendte FoU-behov Forankre næringsrettet og distribuert arbeidsform i FoU-miljøene hos instituttene  Direkte knyttet til relevante FoU-områder – ikke bare ovf institusjonene totalt Forankre meglingsfunksjonen på etterspørselssiden  Næringsmiljøet i Rana gjennom KPR  Økende geografisk bredde gjennom samarbeid med næringshager, kunnskaps- og forskningsparker i fylket (bruke arenafunksjon og infrastruktur til å komme nærmere bedriftene/SMB) Delta på formidlingsarenaer i Nordland  Innovasjonsforum Nordland (næringshagenettverket)  Overfor det regionale partnerskapet  Direkte overfor regioner, næringsmiljøer og bedrifter  Erfaringsutveksling i FKM-nettverket i Norge

8 Strukturelle utfordringer Spredt næringsstruktur og utstrakt geografi i Nordland – forsterker avstandsproblemet og synligheten  Må ivaretas gjennom distribuert struktur og bruk av lokale møteplasser for næringslivet Få til et godt samspill, felles prosesser og markedsorientering hos lokaliserte og ulike FoU-miljøer i fylket (øke kjennskapet til hverandre, felles trening) Forankring næringsrettet og aktiv rolle i FoU-miljøene – direkte tilknyttet de faglige aktivitetene  Programmer/prosjekter  Faglige virksomhetsområder i instituttene Styrke erfaringer og grunnlag for økt bruk av FoU  Hvor er det mulig/fornuftig å forankre meglingsrollen lokalt? (fra fellesarenaer mot enkeltbedrifter  Innovasjonsprosjekter som døråpner for bruk av Skattefunn som fase 2?


Laste ned ppt "Forskningsbasert Kompetansemegling i Nordland – organisering og status Et samarbeid mellom: Nordland fylkeskommune Innovasjon Norge – Nordland Nordlandsforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google