Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagforbundet; ”De gode holdningers forbund” (fra Fafo rapporten ”En mann- en stemme”) En presentasjon om samarbeidet mellom Fagforbundet og Norsk Folkehjelp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagforbundet; ”De gode holdningers forbund” (fra Fafo rapporten ”En mann- en stemme”) En presentasjon om samarbeidet mellom Fagforbundet og Norsk Folkehjelp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagforbundet; ”De gode holdningers forbund” (fra Fafo rapporten ”En mann- en stemme”) En presentasjon om samarbeidet mellom Fagforbundet og Norsk Folkehjelp innen holdningsutfordrende arbeid.

2 Opprettet av LO i 1939 som: Fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon AP Solidaritet i praksis!

3 Angola                      INNSATSOMRÅDER I 2007  >Langsiktig >Minerydding> Nødhjelp     

4 I Norge

5 Diskrimineres det i Norge i dag?

6

7

8 Norsk Folkehjelp sitt fokus i det antirasistiske arbeidet: Hovedmålgruppe er den etniske majoritet Fordommer og generaliseringer Maktperspektiv Bevisstgjøring gjennom holdningsutfordrende arbeid

9 Kulturforskjeller? Hvis Ahmed ikke gjør jobben sin er det fordi han er pakistaner. Det er hans kultur. Hvis Inger ikke gjør jobben sin er det fordi hun er litt lat. Hun bare er sånn. Gjør ikke jeg jobben min? Vel.., det har med hele arbeidsmiljøet å gjøre. Ikke bare meg.

10 Fagforbundet sitt prinsipp- og handlingsprogrammet: Likestilling: Arbeide for likestilling og likeverd for alle, uavhengig av kjønn, alder, etnisk eller kulturell bakgrunn, seksuell legning, religion, livssyn eller funksjonsnivå. Arbeidsmiljø: Arbeide for økt rekruttering og integrering av arbeidstakere med minoritetsetnisk bakgrunn. Sysselsetting: Arbeide for bedre integrering av mennesker med minoritetsbakgrunn. Kulturelt mangfold: Arbeide for å ta i bruk ressursene i det flerkulturelle samfunnet. Solidaritet og internasjonalt arbeid: Arbeide for å forsterke det holdningsskapende arbeidet og kampen mot rasisme og nazisme i samarbeid med andre organisasjoner.

11 Hvordan bevege seg fra ”De gode holdningers forbund” til ”Fagforbundet - den inkluderende fagbevegelsen”?! Fra teori til praksis → Fagforbundet ønsker flere medlemmer og tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn Fagforbundet ønsker representanter med minoritetsbakgrunn til LO kongressen og sitt eget landsmøte Fagforbundet ønsker å være en foregangsorganisasjon vedrørende samfunnsutfordringer rundt tema integrering Fagforbundet ønsker at eventuelle diskrimineringssaker blir registrert og tatt tak i internt, og ikke at de ender opp hos LDO eller OMOD uten Fagforbundets viten

12 Norsk Folkehjelps holdningskapende verktøy:

13 Mangfold og Dialog - i dialog mot rasisme Målet med MOD er: å påvirke fordommer og rasisme i det norske samfunn  å øke bevisstheten om egne reaksjoner og holdninger  å spore deltagerne til handling på sine arbeidsplasser, lokalmiljø osv

14 Tilbakemeldinger fra deltakerne: ”Veldig bra for meg å stoppe opp ved mine meninger. Nye innfallsvinkler. Gitt meg et bedre syn på betydning av ord og holdninger” ”Fint kursopplegg – kombinasjon av forelesning og gruppearbeid” ”Annerledes og spennende kursmåte” ”En annerledes positiv måte og holde kurs på. Inkluderende”

15

16 Rasismefrisone er et ønske om ikke å forskjellbehandle på bakgrunn av hudfarge; religiøs tilhørighet og kulturell bakgrunn. Et ønske om å ta forskjellsbehandling på alvor og en måte å vise at man tar samfunnsmessig ansvar på.

17 Den enkle møteplassen, en teknikk for å komme i dialog!

18 Innvandrerkvinner Kan Kurs ”Hvorfor er det så mange arbeidsløse innvandrere med ingeniørbakgrunn? Hvorfor må de reise til utlandet for å få jobb? Det er ingen god følelse at ingen har bruk for deg bare fordi du er den du alltid har vært.” Fatima A. Madar Et kursprogram for integrering, fagorganisering, samfunnsdeltakelse og likestilling. Vil dere ha kurs? Kontakt Inger Sylvia Johannesson isj@npaid.org Tlf: 98229537

19 Hva vi har gjort i 2008: Holdt presentasjoner i snart 17 av 19 fylkeskretser i Fagforbundet. Menneskebibliotek: Ungdomskonferansen i Stavern, Organisasjonsenheten og konferanser i Trondheim. InnvandrerkvinnerKan- kurs i Oslo, Drammen, Tromsø, Kirkenes, Fredrikstad, Sandnes/Stavanger og Kristiansund. Mod kurs i Trondheim. En dag mot rasisme i Fagforbundet Vestfold og Fagforbundet Oslo. Halvdagsseminar for Fagforbundet Sandefjord, Hedmark og pensjonistgruppen i Fagforbundet Vestfold. Rasismefri sone i Svelvik kommune.

20 Stavanger og Trondheim : Modell: Mod kurs for tillitsvalgte Rasismefri sone for arbeidsplassen Menneskebibliotek (Mod kurs) for ansatte ved Rasismefri sone InnvandrerkvinnerKan- kurs for gamle og nye medlemmer Folkevenn – nettverksdanning minoritetsorganisasjoner

21 Positive effekter: -Bygger opp lokale nettverk -Flere medlemmer og tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn -Tryggere tillitsvalgte, kan få økt tillit innen diskrimineringssaker -Økt toleranse for ”annerledeshet” -Ressurspersoner innen holdningskapende arbeid, HMS og likestilling -Økt bevissthet rundt sysselsettings politikk

22 -Speiler mangfoldet i Fagforbundets profesjonsgrupper i større grad, flere stemmer blir hørt -Fagforbundet blir et foregangsforbund, tar det flerkulturelle arbeidsliv på alvor -Påvirke politisk for økt bosetting av flyktninger i kommunene -Økt bevissthet og fokus på å utnytte kompetansen hos medlemmer med minoritetsbakgrunn og deres flerkulturelle og språklige kompetanse

23 Kontaktpersoner: Camilla Bø Lillevold Norsk Folkehjelp E-post: camillal@npaid.org Tlf: 928 17 133 Hans Kristian Stenestø Organisasjonsenheten E-post: hans.kristian.stenesto@fagforbundet.no Tlf: 23 06 46 11 Randi Røvik Samfunnspolitisk enhet E-post: randi.rovik@fagforbundet.no Tlf: 23 06 45 70


Laste ned ppt "Fagforbundet; ”De gode holdningers forbund” (fra Fafo rapporten ”En mann- en stemme”) En presentasjon om samarbeidet mellom Fagforbundet og Norsk Folkehjelp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google