Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomiske konsekvenser av å bosette flyktninger Ann-Heidi P.Orvik, rådmann.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomiske konsekvenser av å bosette flyktninger Ann-Heidi P.Orvik, rådmann."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomiske konsekvenser av å bosette flyktninger Ann-Heidi P.Orvik, rådmann

2 Integreringstilskudd

3 Innbyggeroverføringer Kommunene får sine inntekter som overføringer fra staten, og beløpet varierer med en mengde variabler Gjennomsnittlig beløp for Sandøy i 2016 slik det går frem av «Grønt hefte» fra KMD prop 1 S(2015-2016) er 47 209 per person. I presentasjonen er det lagt til grunn at alle bosatte blir bosatt i uoverskuelig fremtid. Dette er ikke realistisk. Erfaring viser at mange reiser i år 3/ 4 når de er ferdig kvalifisert i introduksjonsprogram, og har behov for å gå videre på skole eller må ut av kommunen for å finne arbeid. Rådmannen mener at en bør være realistisk, og legge til grunn en gjennomsnittlig botid på de bosatte på i underkant av 4 år.

4 Innbyggeroverføringer

5 Tilskudd til norskopplæring Basistilskudd kr 560 000 for en gruppe når en har mer enn 4 elever Norskopplæringstilskudd for rett og plikt elever. Tilskuddet har to satser, en høy sats for personer fra Afrika, Asia, Oseania (unntatt Australia og New Zealand), Øst-Europa, Sør-Amerika og Mellom-Amerika. Lav sats gjelder personer fra Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.

6 Oversikt over opplæringstilskudd i perioden ÅrPersonar pr år Grunnsats oppl (FM) Norsk-opplæring voksne tilskudd til norsk/ samf 201615 560 000 478 500 N6 191 400 21 560 000 669 900 201715 560 000 1 345 500 N4 474 400 19 560 000 1 819 900 201815 560 000 1 884 000 N4 574 200 19 560 000 2 458 200 201915 560 000 1 884 000 N4 502 400 19 560 000 2 386 400 202015 560 000 1 884 000 N4 502 400 19 560 000 2 386 400 2 800 000 9 720 800

7 Integreringsutgifter

8 Bemanning og kapasitet i integreringstjeneste

9 Bygging av utleieboliger med tilskudd fra Husbanken Kr 1 881 600 i 40 år er til sammen kr 75 264 000, og gir rom for renteøkning samt avsetning til vedlikehold i perioden

10 Plassering av utleieboliger på Rompa ved skolen

11 Kommuneøkonomi

12 Introduksjonsprogram Voksne intro.stønad er 2 ganger Folketrygdens G beløp, ( 1 G =90 068 fra 1.5.2015). Pr måned kr 15 012 for 100 % deltakelse i program Voksne under 25 år får 2/3 av 2 G, dvs kr 10 008 per måned. Aktivitetsplikt er 37,5 t i uken om det ikke er plikt til for og etterarbeid (lekser til skolearbeid mm). Med stor andel for- og etterarbeid er ukeskravet 30 t aktivitet Arbeidsåret er tilsvarende ordinært arbeidsår, 1950 t I eksempel er det tatt utgangspunkt i at alle er enslige over 25 år. Det er regnet med fullårs effekter for illustrasjons del i disse eksemplene. Det er lite realistisk å få fulltids effekt verken av bosetting, stillinger eller annet i 2016. Stønad blir ikke motregnet arbeidsinntekt utenfor programmet,,men samordnet med inntektsgivende arbeid som er del av programmet Introstønad fører til bortfall av utdanningsstipend fra Lånekassen. Stønad er skattepliktig, og uavhengig av forsørgeransvar

13 Månedsbudsjett - eksempel 2 vaksne over 25 år, gift

14 Månedsbudsjett - eksempel 2 vaksne over 25 år, gift og med 2 barn

15 Månedsbudsjett - eksempel 1 voksen over 25 år, enslig

16 Månedsbudsjett - eksempel 1 enslig voksen, 18-25 år


Laste ned ppt "Økonomiske konsekvenser av å bosette flyktninger Ann-Heidi P.Orvik, rådmann."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google