Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ann-Magrit Austenå, NOAS UDIs vårkonferanse 22. april 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ann-Magrit Austenå, NOAS UDIs vårkonferanse 22. april 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ann-Magrit Austenå, NOAS UDIs vårkonferanse 22. april 2013
Forstå – aksept – retur Ann-Magrit Austenå, NOAS UDIs vårkonferanse 22. april 2013

2 Flukt: Tap, verdighet og framtidshåp

3 NOAS – Norsk Organisasjon for Asylsøkere Stiftet av Annette Thommessen i 1984

4 NOAS’ oppdag Rettssikkerhet og respekt for asylsøkere
Informasjon og veiledning Rådgivning Saksbehandling Tillegg til klager, omgjøringsbegjæringer I spesielle tilfeller: rettssaksbistand Faktarapporter Myndighetskontakt og offentlig debatt

5 Ankomsttall

6 2012: 9785 asylsøkere til Norge Migrants picked up by the Greek coastal guard in the Mediterranean just in time after destroying their boat to make sure they get arrested. Credit: Nikos Pilos/IPS

7 NOAS informerer nyankomne
Informasjon gitt på Refstad transittmottak, Mysebu mottak for enslige mindreårige og i Christian Kroghsgt (48 v/timers prosedyre) +90% av nyankomne Kvinner, menn, barn Enslige mindreårige = 10% Medfølgende barn over 7 år innkalles Drøyt 2/3 av samtalene uten tolk, 1/3 med

8 Nye, registrerte saker i NOAS
2007: 542 2008: 504 2009: 547 2010: 1205 2011: 1156 2012: 1308 I 2012: NOAS engasjerte seg i 220 saker – 99 av dem fra før 2012

9 Flere på vent – flere avvist
2011:Ressurser og behov i ubalanse: Ressurser for ankomst og intervju Behov for informasjon og rådgivning om avslag, retur, internering og utvisning Strammere praksis – færre omgjøringer Færre får opphold på humanitært grunnlag = Færre saker NOAS kan gå videre med = Flere asylsøkere må forholde seg til avslag

10 Flere blir i mottak etter avslag
2011: i mottak - 1/3 med avslag NOAS søkte Extrastiftelsen + dialog med UDI: Informasjon og rådgivning til asylsøkere med avslag Extrastiftelseprosjekt: april 2012 – april 2013: - Rådgivning i Torggata UDI-pilot oktober 2011 – desember 2012: - teste ut modell - utvikle kunnskap og kompetanse 2012: i mottak – 32% m/endelig avslag

11 Informasjon i mottak Informasjonsmoduler i mottak
Returinformasjon fra IOM NOAS = uavhengig organisasjon: - landspesifikk kunnskap og informasjon - kunnskap om asylpolitikk og - praksis - kunnskap om saksbehandling - rettshjelp Info + avklaring  informert, selvstendig valg

12 Piloten: Besøk i 69 mottak
Informasjon til mer enn 2000 beboere Snaut 1500 individuelle samtaler Stort informasjonsbehov Avklaring av problemer og misforståelser Få fram ny informasjon Bistand og oppfølging av enkeltsaker Fange opp enkeltpersoner og ”systemhull” (mangler tall fra ett mottak)

13 Saksbehandlingstid ”Hadde jeg fått avslag med en gang, hadde det vært ok. Men jeg har ventet i over tre år.” ”De har gjort det vanskelig for meg” Tid uten å kunne arbeide og tjene penger Tap av verdighet Vanskelig å reise tomhendt hjem

14 Avslaget: Formulering og forkynning
Vanskelig språk UDI-avslag ikke til asylsøker selv For dårlig forkynt fra advokat: Mangelfull forståelse: KRITERIENE for asyl =Usikkerhet om hva som har blitt gjort  Opplevelse av at saken ikke er avsluttet

15 Advokatbistand KRITERIENE for asyl må forklares
Like viktig å forklare hva som IKKE kan gjøres, som hva som KAN gjøres MANGELFULL TOLKING = problem

16 Generelle vs individuelle
”Alle vet det er krig i landet mitt. Hvorfor tror de det er trygt for meg? Generell sikkerhetssituasjon = IKKE generelt grunnlag for beskyttelse At sivile rammes vilkårlig av vold/sanksjoner = IKKE grunnlag for individuelt asyl

17 Framtidsvurdering vs opplevd frykt
Opplevd traume vs vurdering av risiko for gjentakelse/framtidig behov for beskyttelse Utlendingslovens ”velbegrunnet frykt for forfølgelse” vs egen grunn til flukt og frykt Asylsøkere m/avslag kan ha like sterke traumatiske hendelser i bagasjen, som asylsøkere som får opphold Avslag kan utløse/forsterke PTSD, angst og depresjon «Passiv tvang» = å sulte folk ut?

18 Troverdighet vs vilkår oppfylt
Mye om manglende troverdighet i avslaget ”Drukner” at vilkår uansett ikke oppfylt = Fokus på BEVISE TROVERDIGHET Oppfatter det som avgjørende å kunne dokumentere enkeltinformasjon Å skaffe ”bevis” blir viktigere enn å forholde seg til realiteten i avslaget.  Opplevelse av at saken ikke er avsluttet

19 HELSE og arbeid Angst og traumer  Depresjon og APATI
Helse vesentlig for evnen til å ta tak i egen livssituasjon etter avslag  Samarbeid NOAS og Helsesenteret Situasjon i mottak = nedverdigende og passiviserende Situasjon v/retur = usikker og utrygg Uten arbeid, ingen mulighet til verdig retur og betaling av gjeld


Laste ned ppt "Ann-Magrit Austenå, NOAS UDIs vårkonferanse 22. april 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google