Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Forstå – aksept – retur Ann-Magrit Austenå, NOAS UDIs vårkonferanse 22. april 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Forstå – aksept – retur Ann-Magrit Austenå, NOAS UDIs vårkonferanse 22. april 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Forstå – aksept – retur Ann-Magrit Austenå, NOAS UDIs vårkonferanse 22. april 2013

2 Flukt: Tap, verdighet og framtidshåp 2

3 NOAS – Norsk Organisasjon for Asylsøkere Stiftet av Annette Thommessen i 1984

4 4  Rettssikkerhet og respekt for asylsøkere  Informasjon og veiledning  Rådgivning  Saksbehandling  Tillegg til klager, omgjøringsbegjæringer  I spesielle tilfeller: rettssaksbistand  Faktarapporter  Myndighetskontakt og offentlig debatt NOAS’ oppdag

5 5 Ankomsttall 1997 - 2011

6 2012: 9785 asylsøkere til Norge 6

7 7  Informasjon gitt på Refstad transittmottak, Mysebu mottak for enslige mindreårige og i Christian Kroghsgt (48 v/timers prosedyre)  +90% av nyankomne  Kvinner, menn, barn  Enslige mindreårige = 10%  Medfølgende barn over 7 år innkalles  Drøyt 2/3 av samtalene uten tolk, 1/3 med NOAS informerer nyankomne

8 Nye, registrerte saker i NOAS 2007: 542 2008: 504 2009: 547 2010: 1205 2011: 1156 2012: 1308 I 2012: NOAS engasjerte seg i 220 saker – 99 av dem fra før 2012 8

9 9 2011:Ressurser og behov i ubalanse: Ressurser for ankomst og intervju Behov for informasjon og rådgivning om avslag, retur, internering og utvisning Strammere praksis – færre omgjøringer Færre får opphold på humanitært grunnlag = Færre saker NOAS kan gå videre med = Flere asylsøkere må forholde seg til avslag Flere på vent – flere avvist

10 10 2011:15 700 i mottak - 1/3 med avslag NOAS søkte Extrastiftelsen + dialog med UDI: Informasjon og rådgivning til asylsøkere med avslag Extrastiftelseprosjekt: april 2012 – april 2013: - Rådgivning i Torggata UDI-pilot oktober 2011 – desember 2012: - - teste ut modell - - utvikle kunnskap og kompetanse Flere blir i mottak etter avslag

11 11 Informasjonsmoduler i mottak Returinformasjon fra IOM NOAS = uavhengig organisasjon: - landspesifikk kunnskap og informasjon - kunnskap om asylpolitikk og - praksis - kunnskap om saksbehandling - rettshjelp Info + avklaring  informert, selvstendig valg Informasjon i mottak

12 12 Informasjon til mer enn 2000 beboere Snaut 1500 individuelle samtaler - Stort informasjonsbehov - Avklaring av problemer og misforståelser - Få fram ny informasjon - Bistand og oppfølging av enkeltsaker - Fange opp enkeltpersoner og ”systemhull” Piloten: Besøk i 69 mottak

13 13 ”Hadde jeg fått avslag med en gang, hadde det vært ok. Men jeg har ventet i over tre år.” ”De har gjort det vanskelig for meg” - Tid uten å kunne arbeide og tjene penger - Tap av verdighet - Vanskelig å reise tomhendt hjem Saksbehandlingstid

14 14 Vanskelig språk UDI-avslag ikke til asylsøker selv For dårlig forkynt fra advokat: Mangelfull forståelse: KRITERIENE for asyl =Usikkerhet om hva som har blitt gjort  Opplevelse av at saken ikke er avsluttet Avslaget: Formulering og forkynning

15 15 KRITERIENE for asyl må forklares Like viktig å forklare hva som IKKE kan gjøres, som hva som KAN gjøres MANGELFULL TOLKING = problem Advokatbistand

16 16 ”Alle vet det er krig i landet mitt. Hvorfor tror de det er trygt for meg? Generell sikkerhetssituasjon = IKKE generelt grunnlag for beskyttelse At sivile rammes vilkårlig av vold/sanksjoner = IKKE grunnlag for individuelt asyl Generelle vs individuelle

17 17 Opplevd traume vs vurdering av risiko for gjentakelse/framtidig behov for beskyttelse Utlendingslovens ”velbegrunnet frykt for forfølgelse” vs egen grunn til flukt og frykt Asylsøkere m/avslag kan ha like sterke traumatiske hendelser i bagasjen, som asylsøkere som får opphold Avslag kan utløse/forsterke PTSD, angst og depresjon Framtidsvurdering vs opplevd frykt

18 18 Mye om manglende troverdighet i avslaget ”Drukner” at vilkår uansett ikke oppfylt = Fokus på BEVISE TROVERDIGHET Oppfatter det som avgjørende å kunne dokumentere enkeltinformasjon Å skaffe ”bevis” blir viktigere enn å forholde seg til realiteten i avslaget.  Opplevelse av at saken ikke er avsluttet Troverdighet vs vilkår oppfylt

19 19 Angst og traumer  Depresjon og APATI Helse vesentlig for evnen til å ta tak i egen livssituasjon etter avslag  Samarbeid NOAS og Helsesenteret Situasjon i mottak = nedverdigende og passiviserende Situasjon v/retur = usikker og utrygg Uten arbeid, ingen mulighet til verdig retur og betaling av gjeld HELSE og arbeid


Laste ned ppt "1 Forstå – aksept – retur Ann-Magrit Austenå, NOAS UDIs vårkonferanse 22. april 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google