Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Retur og tilbakevendingsarbeidet rettet mot enslige mindreårige Susanne Utsigt, UDI RMA Fagstab Arbresha Dula, Sårbare grupper prosjektet, IOM 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Retur og tilbakevendingsarbeidet rettet mot enslige mindreårige Susanne Utsigt, UDI RMA Fagstab Arbresha Dula, Sårbare grupper prosjektet, IOM 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Retur og tilbakevendingsarbeidet rettet mot enslige mindreårige Susanne Utsigt, UDI RMA Fagstab Arbresha Dula, Sårbare grupper prosjektet, IOM 1

2 Over 18 000 asylsøkere hittil i år 2

3 Enslige mindreårige asylsøkere 3

4 Ukestall – enslige mindreårige Uke 41Uke 42Uke 43Uke 44 Afghanistan131162187209 Syria38152723 Eritrea25 2718 Andre22233125 Total216225272275 4 Andel11% 14%11%

5 Største nasjonaliteter EMA 5

6 Kjønn 6

7 Status i søknad 7

8 Assistert retur for EMA Personer som velger å returnere assistert kan få både økonomisk og praktisk hjelp fra norske myndigheter. International Organization for Migration (IOM) organiserer assistert retur på oppdrag fra UDI. Retur- og reintegrering for sårbare grupper IOM gir individuell veiledning, oppfølging i hjemlandet reisedokumenter og flybilletter. Reintegreringsstøtte skal bidra til å lette den første tiden etter hjemkomst og gjøre det enklere å etablere seg på nytt i hjemlandet. 8

9 9 VARP søknad utfylt og signert av representant Godkjenning - UDI Opplysninger om familie Familie spores opp og informeres om retur Familie må samtykke til å ta imot EMA Alternativ institusjon? Representant må vurdere alternativet Reintegreringsplan Planlegge reisen: eskorte? reisedokument? Hjemreisen, monitorering og oppfølging Saksgang – EM (0-18 år)

10 10

11 11 Medisinsk støtte 300 USD Bøstøtte 1500 USD Utdanning, yrkesopplæring, oppstart av næringsvirksomhet og subsidiær arbeidslønn 4500 USD Livsopphold 1500 USD Samlet reintegreringsstøtte er 7800 USD Reintegreringsstøtte

12 12 Reintegreringsplan utarbeides av den mindreårige, IOM Oslo og IOM i hjemlandet. Familie i hjemlandet og representant i Norge tar også ofte del i planlegging og forberedelser Reintegreringsstøtten er fleksibel og IOM vektlegger at støtten skal være bærekraftig og bidra til å skape en bedre fremtid for den mindreårige og familie Ofte tett samarbeid mellom IOM i Oslo og IOM i hjemlandet Omfanget av støtte fra IOM i hjemlandet avhenger av landkontor, avstand fra IOM kontor til den mindreåriges bosted, ressurssituasjon og behov IOM utfører monitorering tre og tolv måneder etter retur Reintegreringsperioden

13 13 Antall returer fra 1. juli 2012 til 1. november 2015 KategoriAntallNasjonalitetJenterGutter Enslige mindreårige 32 Irak, Albania, Russland, Kirgisistan, Tunisia, Kenya, Serbia, Kosovo, Mongolia, Ukraina, Etiopia, India og Brasil 725 Overårige 16 Kosovo, Bosnia Herzegovina, Pakistan, Gambia, Russland, Iran, Albania, Uganda, Mongolia, Israel, Tyrkia og Marokko 412 Totalt 481137

14 14 Alle enslige mindreårige har returnert til familie i hjemlandet Nesten alle fortsetter på utdanning Familie er av avgjørende betydning i reintegreringsprosessen De enslige mindreårige returnerer ofte til familier i utfordrende økonomiske situasjoner Mange bruker støtten på seg selv og familiens behov Flertallet mener de tok riktig avgjørelse når de returnerte Hva skjer etter retur?

15 Tilbakevending Et tilbud om retur med støtte for personer som har fått oppholdstillatelse i Norge: Beskyttelse/asyl (familie) EMA: Få har tilbakevendt 15

16 Strategi for returarbeidet Overordnet returstrategi for utlendingsforvaltningen 2011-2016 Tre hovedmål: 1. Helhetlig returarbeid 2. Rask retur 3. Varige returløsninger 16

17 Helhetlig returarbeid i mottak Forankring i alle ledd i mottaksarbeidet Viktig med lik informasjon fra alle aktørene i asylprosessen Strategisk mottaksplassering Lync Orienteringssamtaler av ansatte i UDI Returfremmende midler til individuelle tiltak for ema 17

18 Veien Videre enslige mindreårige (EM) Samtaleprosjekt i mottak Veien Videre EM startet januar 2013 Målgruppen er enslige mindreårige med avslag mellom 15 og 18 år 5 returrådgivere i 50% stilling i 5 mottak for enslige mindreårige Kurs i samtalemetodikk 18

19 MI En MI-samtale innebærer at fagpersonen bruker forskjellige lytteteknikker, samtaleverktøy og sammensatte strategier for å hjelpe mennesker til å ta stilling til, sette i gang, gjennomføre og vedlikeholde endringer. Slike samtaler gjennomføres i en god atmosfære og med respekt for personens selvstendighet. 19

20 Effekt av Veien Videre EM På EM-avdelingen:  Generelt løft for returarbeid: Økt interesse og fokus mer kompetanse, flere som jobber med samme tema retur i et omsorgsperspektiv og som et felles anliggende for hele personalgruppa. 20

21 På individnivå – den enslige mindreårige  Mer aksept for retursamtaler  Mer informasjon  Psykisk helse: Forebygger apati og passivitet Mindre depresjon og selvskading 21


Laste ned ppt "Retur og tilbakevendingsarbeidet rettet mot enslige mindreårige Susanne Utsigt, UDI RMA Fagstab Arbresha Dula, Sårbare grupper prosjektet, IOM 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google