Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barn – og kvinner som søker asyl Kjell Erik Øie Statssekretær i Barne og likestillingsdepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barn – og kvinner som søker asyl Kjell Erik Øie Statssekretær i Barne og likestillingsdepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barn – og kvinner som søker asyl Kjell Erik Øie Statssekretær i Barne og likestillingsdepartementet

2 2 Soria Moria: Vi har som mål å føre en human, solidarisk og rettssikker flyktning- og asylpolitikk som er bygget på internasjonale rettsprinsipper uttrykt gjennom menneskerettighetene og FNs flyktningekonvensjon Aktivt følge opp anbefalingene fra FNs ekspertkomite (barnekonvensjonen) Styrke barn og unges mulighet for medvirkning og innflytelse Forbedre vilkårene for enslige og mindreårige asylssøkere og overføre ansvaret for disse til barnevernet

3 3 Status nå: Pr. 31. august bor det drøyt 2000 barn i norske mottak I overkant av 400 barn har vært på mottak i tre år eller mer (både med og uten oppholdstillatelse) Vi vet mye om hvordan disse barna har det 44% av asylsøkere er kvinner, 62% av kvinnene fått ja Regjeringen har varslet fornyet, individuell behandling av de som har vært i landet i lang tid - ikke gått inn for et nytt generelt amnesti. Barnevernet overtar ansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år fom 1. oktober 2007. Forslag om at barns tilknytning til riket skal tillegges særlig vekt ved vurderingen av sterke menneskelige hensyn ute på høring Er gjort en god del i forhold til barn, f.eks barnefaglig kompetanse, foreldreveiledningsprogram Mange barnefamilier får tilbud om å flytte i boliger utenfor mottak

4 4 Status nå, forts. : Vi har hatt en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til tiltak for å bedre barnas situasjon (Foreslått tiltak for å få ned behandlingstiden og tiltak for å bedre barns oppvekstvilkår og utviklingsmuligheter på asylmottak) Vi skal ha på plass ny utlendingslov – vi må der sørge for samsvar mellom FNs barnekonvensjon og utlendingsforvaltningen. Også fokus på kvinners situasjon Vi gjennomgår status for arbeidet med barnekonvensjonen og anbefalingene fra FN Ny handlingsplan mot trafficking, revitalisering av arbeidet mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap

5 5 De vanskelige avveiningene: Hva er barnets beste? Avveiningen mellom innvandringspolitikk versus velferdspolitikk Forfølgelse på bakgrunn av kjønn

6 6 Aktuelle spørsmål: Opphold – ikke opphold Oppholdstid på mottakene Forelder blir utvist Standard på mottakene Barneperspektivet på mottak (særlig de yngste) Barnevernets rolle

7 7 Mitt utgangspunkt: Med mindre vi ønsker fri innvandring til Norge, kommer vi ikke bort fra at noen som ønsker å bli må dra. Det vil også involvere barn. Et område der vi bør ha lite politisk prestisje Et område der vi bør lytte til hverandre Et område vi åpenbart kan håndtere bedre som samfunn Et område med vanskelige dilemma og avveininger Et område der vi som politikere må tåle å bli konfrontert med enkeltskjebner og konsekvenser av vår politikk


Laste ned ppt "Barn – og kvinner som søker asyl Kjell Erik Øie Statssekretær i Barne og likestillingsdepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google