Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEGEFORENINGENS TILLITSVALGTAPPARAT Bjørn Nordang Fastlege Nordkapp kommune Styremedlem Allmennlegeforeningen Grunnskurs B – Geilo 16. september 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEGEFORENINGENS TILLITSVALGTAPPARAT Bjørn Nordang Fastlege Nordkapp kommune Styremedlem Allmennlegeforeningen Grunnskurs B – Geilo 16. september 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 LEGEFORENINGENS TILLITSVALGTAPPARAT Bjørn Nordang Fastlege Nordkapp kommune Styremedlem Allmennlegeforeningen Grunnskurs B – Geilo 16. september 2013

2 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 2 LEGEFORENINGEN Et stort konsern Egenkapital over 1 000 000 000 kr 98 % er bundne midler, blant annet i ulike fond Ca 140 årsverk i sekretariatet. Jurister, samfunnsvitere, leger og økonomer Viktig fagpolitisk premissleverandør med god kontakt med myndighetene

3 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 3 LEGEFORENINGEN Organisasjon Organisasjonsutviklingsprosess over flere år Nye lover og ny organisasjon fra 1.1.2007 Økt vekt på den faglige profilen Flere fagmedisinske representanter i Landsstyret

4 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 4 TRE SØYLER Obligatorisk medlemskap i alle søylene

5 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 5 Første søyle LOKALFORENINGER (19) Akershus legeforening Aust-Agder legeforening Buskerud legeforening Finnmark legeforening Hedmark legeforening Hordaland legeforening Møre og Romsdal legeforeningMøre og Romsdal legeforening Nord-Trøndelag legeforeningNord-Trøndelag legeforening Nordland legeforening Oppland legeforening Oslo legeforening Rogaland legeforening Sogn og Fjordane legeforeningSogn og Fjordane legeforening Sør-Trøndelag lægeforeningSør-Trøndelag lægeforening Telemark legeforening Troms legeforening Vestfold legeforening Vest-Agder legeforening Østfold legeforening Geografisk tilhørighet Fylkesforeninger

6 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 6 Andre søyle YRKESFORENINGER (7) Allmennlegeforeningen (AF) – pr 1/9-13: 5846 mlAllmennlegeforeningen (AF) Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS)Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) Norsk arbeidsmedisinsk forening (NAMF) Norsk overlegeforening (OF) Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) Yngre legers forening (YLF)

7 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 7 Tredje søyle FAGMEDISINSKE FORENINGER (45) Norsk forening for allmennmedisin Den største fagmedisinske foreningen + 44 andre fagmedisinske foreninger (FaMe)

8 ANDRE FORENINGER Norsk medisinstudentforening (NMF) 21 spesialforeninger Eldre lægers forening Foren. for norske leger i utland Norsk flymedisinsk forening Norsk foren. for håndkirurgi Norsk foren. for palliativ medisin Norsk idrettsmedisinsk forening Norsk trygdemedisinsk forening ++++ Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 8

9 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 9

10 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 10 LANDSSTYRET Foreningens øverste organ Velger sentralstyret Fastsetter lover/lovendringer Godkjenner budsjett og regnskap Diskuterer og vedtar foreningens politikk

11 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 11 LOKALFORENINGEN Styret: Leder og to medlemmer + ett medlem fra hver yrkesforening + Varamedlemmer Oslo/Bergen/Trondheim/Tromsø: + Ett medlem fra NMF Egne vedtekter Lokal fagpolitisk aktør Formål og oppgaver: Gode inntekts- og arbeidsvilkår lokalt i samarbeid med yrkesforeningene Praktisk bistand til yrkesforeningene ved valg og opplæring av tillitsvalgte Dekke utgifter som tillitsvalgte har ved utøvelse av funksjonen

12 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 12 LOKAL TILLITSVALGT Lønnsforhandlinger Lokale arbeidsvilkår Organisering av legevakt Kollegial ivaretakelse Lede allmennlegeutvalget Samarbeide med andre legegrupper Informere og bidra til godt samarbeid med kommunens administrative og politiske ledelse. Bidra til å styrke allmennlegenes renommé og være aktiv i lokalpressen

13 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 13 LOKAL TILLITSVALGT Lokale lønnsforhandlinger: Legeforeningen har selvstendig forhandlingsrett med kommunene Kap 5 i HTA. 5.2: årlige lønnsforhandlinger – alle skal ha lønnsutvikling 5.3: spesielle behov for å rekruttere og beholde Gjelder kommunale (deltids)stillinger

14 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 14 ALLMENNLEGEFORENINGEN § 1-2 Formål Fremme gode rammebetingelser for: Allmennmedisinsk virksomhet og samarbeid med øvrig hjelpeapparat Opplæring og organisering av tillitsvalgte Spesialistutdanning, forskning, kvalitetsutvikling, undervisning og ledelse Debatt og opplysningsvirksomhet Internasjonalt arbeid Arbeid med organisering, prioritering og ressursfordeling i helsetjenesten

15 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 15 ALLMENNLEGEFORENINGEN Formål (forts.) Fremme gode kollegiale forhold Rekruttere unge leger til allmennmedisin Ivareta medlemmenes økonomiske interesser. Sørge for rekruttering og valg av tillitsvalgte Samarbeide med NFA Virke etter Legeforeningens formål og øvrige lovbestemmelser

16 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 16 ALLMENNLEGEFORENINGEN Hver kommune skal ha en hovedtillitsvalgt og en vara Kommunalt nivå av AF er Allmennlegeutvalget (ALU) ALU kan være felles for flere kommuner Representanter til AFs Landråd velges blant hovedtillitsvalgt og vara i kommunene i et fylke Antall representanter i Landsrådet avhenger av antall medlemmer i fylket

17 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 17 ALLMENNLEGEFORENINGEN Landsrådet er AFs øverste organ Første landsrådsrepresentant i fylket sitter også i styret i lokalavdelingen Allmennlegeforeningens representanter i Legeforeningens landsstyre velges blant landsrådsrepresentantene

18 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 18 ALLMENNLEGEFORENINGEN Medlemmer i tariffutvalget Forhandlinger av avtaleverket Høringer Utredninger og prosjekter

19 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 19 NORSK FORENING FOR ALLMENNMEDISIN § 1-2 Formål Fremme den allmennmedisinske fagutviklingen gjennom arbeid med Grunn- videre- og etterutdanning Spesialistutdanning Forskning, kvalitetsutvikling og etikk Organisering og utbygging av faget, herunder prioriteringsarbeid og samhandling med andre fagområder Internasjonalt arbeid Debatt og opplysningsarbeid

20 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 20 NORSK FORENING FOR ALLMENNMEDISIN Samarbeide med Allmennlegeforeningen etter Legeforeningens formål og lovbestemmelser Faglige og vitenskapelige oppgaver Forskning og legeutdanning Påse at fag- og helsepolitiske arbeid baseres på oppdatert god medisinsk kunnskap og helhetlig organisering og prioritering.

21 Geilo 16/09/13Bjørn NordangSide 21 AF/NFA AF arbeider for allmennlegens vilkår NFA arbeider for faget allmennmedisin


Laste ned ppt "LEGEFORENINGENS TILLITSVALGTAPPARAT Bjørn Nordang Fastlege Nordkapp kommune Styremedlem Allmennlegeforeningen Grunnskurs B – Geilo 16. september 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google