Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oljefondet – Store lån til land, lån til store rettighetsbrudd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oljefondet – Store lån til land, lån til store rettighetsbrudd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oljefondet – Store lån til land, lån til store rettighetsbrudd

2 Dette skal vi snakke om:

3 Olje i Norge  Oljeutvinningen i Norge startet i 1971  Dette tjener vi gode penger på  Pengene ligger i et fond  Statens petroleumsfond ble etablert i 1990, skiftet navn til Statens pensjonsfond utland i 2006

4  Fondet er fordelt og investert utenlands i aksjer og obligasjoner fordelt på rundt 8000 selskaper  Ca. 2700 milliarder kroner  Tilhører fremtidige generasjoner  Noe går til statsbudsjettet

5 Illustrasjon av fordelingen

6 Etikkrådet  Består av fem personer og et sekretariat på åtte  Vurderer hvilke selskaper man skal trekke seg ut av  Baserer seg på etiske retningslinjer  Har siden 2004 trukket seg ut av 51 selskaper

7 Finansdepartementet  Har fått oppdrag av Stortinget om å forvalte Oljefondet  Vurderer uttrekk etter råd fra Etikkrådet  Delegerer den operative forvaltningen til Norges bank

8 Norges bank  «sikre petroleumsfondet for fremtidige generasjoner»  Tar vare på oljepengene våre  Passer på at de blir brukt på en fornuftig måte

9 Illustrasjon om fordelingen mellom selskaper og land

10 Statsobligasjoner  40% av alle investeringene  Et lån til en regjering i et annet land  Kjøper et verdipapir  Landet betaler en fast rente på lånet en gang i året  555 milliarder kroner

11 Investeringer i selskaper  60% av alle investeringene  Tjener penger på avkastningen  Etiske retningslinjer

12 De etiske retningslinjene  Kom i 2004  Fondet skal ikke investeres i selskaper som produserer våpen eller tobakk  1) fondet skal tjene gode penger på lang sikt, sikre kommende generasjoner, ha en god avkastning

13 De etiske retningslinjene forts.  2) Fondet skal ikke inngå i investeringer i selskaper som driver med: - grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene - alvorlige krenkelser av individets rettigheter i krig og konfliktsituasjoner - alvorlig miljøskade - grov korrupsjon - andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer

14 Å trekke seg ut  Etikkrådet får tips  Undersøkelser og skriver rapport  Rapport til finansdepartementet (de bestemmer)  Gir ordre til Norges bank  Selger seg sakte ut  Pressemelding

15 Hva er så problemet?  Statsobligasjoner har ikke etiske retningslinjer  Mange av statene Norge låner penger til, bryter barns rettigheter  Ingen kontroll på hva pengene går til

16 Dobbeltmoral?  Oljefondet får ikke investere i tobakk eller våpen  Får investere i land som produserer, kjøper og bruker

17 Eksempler Norge lånte penger til USA som blant annet gikk til å finansiere krigen i Irak

18

19 Norge låner penger til Israel, penger som kan brukes til angrepene på Gaza eller til å opprettholde okkupasjonen

20 Norge låner penger til India, det landet i verden med mest barnearbeid

21

22 PRESS krever: Bort med dobbeltmoralen, etiske retningslinjer nå!

23 PRESS krever  En opprettelse av en egen arbeidsgruppe for utforming av egne retningslinjer  Denne gruppen skal bestå av uavhenginge fagfolk  Baseres menneskerettighetene  Barnekonvensjonen

24 Hvordan?  Gjennom lobbyarbeid  Stortinget bestemmer om det skal opprettes retningslinjer for statsobligasjoner  Vi starter lokalt og lobber opp mot partiene  Årsmøter  Fylkesmøter  Landsmøter  Stortinget

25 Lokallagene skal:  Ta kontakt med alle ungdomspartiene i sin kommune  Ta kontakt med alle de politiske partiene i sin kommune  Ta kontakt med landsmøtedelegatene fra alle partiene i sin kommune  Skrive leserinnlegg, sende inn pressemeldinger og ha aksjoner

26 Lokallagene skal forts:  Få landsmøtedelegatene om å fremme et forslag om dette på landsmøtet  Ha en aksjon med gaveoverrekkelse til delegatene før de drar på landsmøtet

27 Alle regionene skal:  Ta kontakt med fylkespartiene i sine fylker  Ta kontakt med alle ungdomsfylkespartiene i sine fylker  Få gjennom uttalelse om etiske retningslinjer på flere fylkesårsmøter

28 PRESS skal: Få gjennom forslag om etiske retningslinjer på statsobligasjoner!

29 Lån og etikk - God taktikk!

30 Masse lykke til! Ta kontakt om det er noe dere lurer på, Kirsty kan alt om oljefondet og Helle kan alt om kampanjen. I tillegg er vi andre også ganske flinke.


Laste ned ppt "Oljefondet – Store lån til land, lån til store rettighetsbrudd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google