Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen og innledning. Velkommen til fjerde og siste samling! −Er vi i mål? −Eller er vi underveis? Side 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen og innledning. Velkommen til fjerde og siste samling! −Er vi i mål? −Eller er vi underveis? Side 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen og innledning

2 Velkommen til fjerde og siste samling! −Er vi i mål? −Eller er vi underveis? Side 2

3 Befolkningens opplevelse av pasientsikkerhet Åtte av ti mener at kvaliteten og pasientsikkerheten på norske helsetjenester er god Samtidig mener to av ti at det er sannsynlig at pasienter kan bli skadet ved sykehusbehandling i Norge. TNS Gallup april 2013 Side 3

4 Læringsnettverk for ledere Side 4

5 Program for samlingen −Kl. 09.30Registrering og montering av postere −Kl. 10.00Velkommen og innledning Ved Gro Vik Knutsen, prosjektleder −Kl. 10.10Introduksjon til parallellsesjon og gjennomføring av parallellsesjoner med presentasjon fra hvert forbedringsteam (15 min per team + 10 minutters pause inkludert −Kl. 11.30Lunsj −Kl. 12.30Presentasjon i parallellsesjonene fortsetter Side 5

6 Forts. program etter lunsj −Kl.13.00Postervandring – teamene scorer posterne −Kl. 13.25 Behandling av hjerneslag – hva har vi oppnådd? Ved Gro Vik Knutsen −Kl. 13.50Tall og rapporter fra Norsk hjerneslagregister Ved prof. Bent Indredavik, St Olavs hospital og NHR −Kl 14.15Kaffepause −Kl. 14.25Vedvarende forbedringer og spredning Ved Mette Fredheim, veileder −Kl. 15.00Teamene utarbeider fremdriftsplan −Kl. 15.40Utdeling av posterpris −Kl. 15.45Avslutning Side 6

7 Mye tid i parallelle sesjoner −Legge fram alt dere har arbeidet med det siste året −Dele ideer og få inspirasjon til nye tiltak/justeringer −Få innspill om veien videre −Ha fokus på målinger og oppnådde resultater Side 7

8 Side 8

9 Dagens ord Vær ikke redd for å ta store skritt Du kommer ikke over en kløft med to små hopp David Lloyd George (1863 – 1945) Side 9

10 Evaluering av posterne −Eget skjema −Leveres til Nanna −Noen team som må reise tidlig? Side 10

11 Hjemmeside: www.pasientsikkerhetskampanjen.no Twitter:@itryggehender Facebook:I trygge hender E-post:post@pasientsikkerhetskampanjen.no Kampanjetlf: 464 19 575 Twitter #ITHfall


Laste ned ppt "Velkommen og innledning. Velkommen til fjerde og siste samling! −Er vi i mål? −Eller er vi underveis? Side 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google