Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Beredskapsråd i Orkdal kommune Orkdal kommune – beredskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Beredskapsråd i Orkdal kommune Orkdal kommune – beredskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Beredskapsråd i Orkdal kommune Orkdal kommune – beredskap

2 Hva - Hvis? Orkdal kommune – beredskap

3 Tilsyn og ROS analyse Fylkesmannens tilsyn 29. november 2010 To forbedringspunkter : –Tilsynet anbefaler derfor at kommunen samler og forenkler beredskapsplanene sine. –Tilsynet anbefaler også at kommunen omhandler samfunnssikkerhet i møtene i politirådet, evt. etablerer eget beredskapsråd. Helhetlig sektorovergripende ROS analyse 2013 28 forslag på tiltak –Beredskapsrådet i kommunen er etablert og skal begynne å ha faste møter Orkdal kommune – beredskap

4 Beredskapsråd Vedtak:  Det etableres et beredskapsråd i Orkdal kommune. Beredskapsrådet består av sentrale personer og funksjoner i kommunen, samt at eksterne instanser inviteres til å delta. Det tas sikte på å møtes en til to ganger per år. Orkdal kommune 2014

5 Beredskapsrådets funksjon  Det står i veilederen til forskrift om kommunal beredskapsplikt:  Kommunen har en pådriverrolle overfor andre relevante aktører innenfor sitt geografiske område. Relevante aktører er for eksempel eiere av kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, frivillige organisasjoner, bedrifter med storulykkepotensiale, nødetatene osv.  Beredskapsrådet er et forum bestående av personer fra politisk og administrativ ledelse i kommunen og lokal/regionale representanter fra sentrale samarbeidspartnere/støttespillere i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Beredskapsrådet er et forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid og nødvendig avklaringer av ansvarsforhold og fordeling av arbeidsoppgaver. Beredskapsrådet ledes av ordføreren. Orkdal kommune 2014

6

7 Sakliste siste møtet 1.Presentasjon av deltakerne med orientering om beredskapsrådet 2.Status i beredskapsarbeidet i Orkdal kommune v/Arnt Tronvoll 3.Orientering fra ny lensmann ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor Tor Kristian Haugan 4.Orientering om Heimevernet og planlagt heimevernsøvelse v/områdesjef Anders Nilsen 5.Gjensidig informasjonsutveksling fra de øvrige deltakerne i beredskapsrådet 6.Åpen post Orkdal kommune 2014

8 24.07.14 Frykter terroraksjon innen få dager Orkdal kommune – beredskap Justisminister Anders Anundsen, PST-sjef Benedicte Bjørnland og fungerende politidirektør Vidar Refvik

9 E18 Holmestrand Orkdal kommune – beredskap

10 Syria/Råde/Midt-Norge Orkdal kommune – beredskap

11 Kommunale deltakere Ordfører Rådmann Beredskapsleder Assisterende rådmann Kommunalsjefer Enhetsleder tekniske tjenester Informasjons- og kommunikasjonssjef Leder av kommunens kriseteam Brannsjef IT sjef Enhetsleder SIO sengepost og legevakt Orkdal kommune – beredskap

12 Inviterte eksterne aktører Fylkesmannens beredskapsavdeling Orkdal energi St. Olavs hospital Lensmannskontoret Heimevernet Sivilforsvaret Orkdal sanitetsforening Orkdal Røde Kors (Næringslivet, handelsstanden og Trondheim havn) Orkdal kommune – beredskap

13 Egen beredskapsavtale Orkdal Røde Kors Orkdal Sanitetsforening Orkdal kommune – beredskap


Laste ned ppt "Beredskapsråd i Orkdal kommune Orkdal kommune – beredskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google