Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det medisinske fakultet HANDLINGSPLANER 2008 1.DMFs handlingsplaner for 2008 2.Handlingsplaner 2009 – prosess Prodekanus Helge Klungland Fakultetsrådssak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det medisinske fakultet HANDLINGSPLANER 2008 1.DMFs handlingsplaner for 2008 2.Handlingsplaner 2009 – prosess Prodekanus Helge Klungland Fakultetsrådssak."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det medisinske fakultet HANDLINGSPLANER 2008 1.DMFs handlingsplaner for 2008 2.Handlingsplaner 2009 – prosess Prodekanus Helge Klungland Fakultetsrådssak 32-07

2 Det medisinske fakultet DMFs handlingsplaner for 2008 Sentralt gitte fokusområder: 1.a) Antall publikasjonspoeng b) Andel publikasjonspoeng på nivå 2 2.Antall uteksaminerte PhD kandidater 3.Økning i EFV 4.Antall primærsøkere per studieplass 5.Andel kvinner av nytilsatte i faste vitensk. stillinger 6.Samarbeid med utvalgte internasjonale toppmiljø

3 Det medisinske fakultet Prosess: Risikovurdere fokusområdene Definere suksessfaktorer Risikovurdere suksessfaktorene Identifisere handlingsplaner for oppfølging Foreslå aktiviteter under handlingsplanene Kost/nytte-vurdering og prioritering Foreløpig tilbakemelding til rektor 1. nov. Dekanoppnevnt arbeidsgruppe: Prodekan forskning 3 Controllere Seksjonssjef ØP Seksjonssjef SFF DMFs handlingsplaner for 2008

4 Det medisinske fakultet Sannsynli ghet for å mislykkes Svært høy sannsynlighet Høy sannsynlighet 3 Middels høy sannsynlighet 1, 2 Lav sannsynlighet 54 Svært lav sannsynlighet 6 Liten/mini mal skade Mindre skade Merkbar skade Stor skadeMeget stor skade Konsekvens dersom mislykkes SuksessfaktorerSK 1Startpakker for kvinner (f.eks mentor, tekn.støtte, driftsmidler, parkeringsplass, au pair, barnehage)34 2Mer fokus på produksjon iht produktive år (bedømmingskomite)34 3Forpliktende karriereplan (sikkerhet)45 4Stillinger på mellomnivå (forskerstillinger)23 5Meritterende adm oppgaver22 6Markedsføring av likestillingstiltak (i intervju)14 HP Eks. Andel kvinner av nytilsatte i faste vitensk. stillinger

5 Det medisinske fakultet Navn HP:Startpakke for kvinnerAnsvarlig: Tilhører mål:Andel kvinner nytilsatt i fast vitensk. stilling Start: Slutt: Beskrivelse:Tilrettelegging for at kvinner skal ønske å gå inn i vitensk. stilling Kostnad Nytte Kost/Nytte Sannsynlighet 3 Konsekvens 4 Risikofaktor 12 AktivitetBeskrivelseAnsvarligStartSlutt EtableringEtablere startpakke for å rekruttere kvinner (eks. teknisk støtte, driftsmidler, p-plass, au-pair, barnehageplass, etc.) MarkedsføringMarkedsføre etablert startpakke (utlysninger, web, etc.) HANDLINGSPLAN Eks. Andel kvinner av nytilsatte i faste vitensk. stillinger

6 Det medisinske fakultet 6 handlingsplaner for 2008: 1.Økt ant. publikasjonspoeng 2.Økt ant. PhD-grader 3.Økning i eksternt finansiert virksomhet 4.Økt andel kvinner av nytilsatte i faste vitenskapelige stillinger 5.Etablere samarbeid med utvalgte internasjonale institusjoner 6.Bedret tilgang på tekniske og metodiske støttefunksjoner DMFs handlingsplaner for 2008

7 Det medisinske fakultet Prosess videre: Dekanus nedsetter arbeidsgrupper med mandat 1.Prioritere bort aktiviteter (kost/nytte) 2.Utrede og beskrive aktiviteter 3.Knytte aktiviteter til indikatorer og strategiske mål 4.Rapportere til ledergruppen Implementere gjennomføring av tiltak og aktiviteter Evaluering; effektmål på kort og mellomlang sikt DMFs handlingsplaner for 2008

8 Det medisinske fakultet Arbeidsgrupper: DMFs handlingsplaner for 2008 Handlingsplan”Eier”Medlemmer (tentativt) * Publ.poeng Prodekan forskning IKM, ISM, ISB PhD-grader Prodekan andre studier LBK, INM, ISB, PhD-student EFV Prodekan forskning ISB, IKM, INM, ISM Kvinnerekruttering Prodekan medisinstud. ISM, IKM, LBK, Likestillingsombud Internasjonalt samarbeid Prodekan andre studier INM, LBK, ISB, FTR (stud) Støttefunksjoner Fakultetsdir.INM, LBK, IKM, ISM *) Hver arbeidsgruppe har en administrativt ansvarlig fra Rådgivingsgruppa + en controller fra Plan og økonomi

9 Det medisinske fakultet Handlingsplaner 2009 – prosess Fak.råd 29. mai (heldags arbeidsmøte) Diskusjon i instituttledermøter Arbeidsgrupper på tvers av instituttene Tema på fakultetets ledersamling Utkast til Fak.råd. 23. september Ferdigstilt til styringsdialog H-08 (oktober)


Laste ned ppt "Det medisinske fakultet HANDLINGSPLANER 2008 1.DMFs handlingsplaner for 2008 2.Handlingsplaner 2009 – prosess Prodekanus Helge Klungland Fakultetsrådssak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google