Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det historisk- filosofiske fakultet Dekan Gunnstein Akselberg Voss 24. oktober 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det historisk- filosofiske fakultet Dekan Gunnstein Akselberg Voss 24. oktober 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det historisk- filosofiske fakultet Dekan Gunnstein Akselberg Voss 24. oktober 2005

2 Det historisk filosofiske fakultet Nøkkeltall for fakultetet –økonomi –stillinger –faglig bredde Resultater –utdanning –forskning Satsningsområder Styrke og utfordringer

3 Nøkkeltall - Økonomi Rammebevilgning 2006: 236 mill. Ekstern finansiert virksomhet: 19 mill. Rekrutteringsstillinger: 15 mill. Særbudsjett: 20 mill (studiesentre, ex.phil, norskundervisning, Ole Bull)

4 Nøkkeltall – stillinger (DBH, 2004) Fast vitenskapelig tilsatte: 196 Midlertidige: 86 Rekrutteringsstillinger: 72 Til sammen: 354 40 % kvinner i førsteamanuensisstillinger 30 % kvinner i professorstillinger Fast administrativt tilsatte: 69 Midlertidige: 21 Til sammen: 90

5 Faglig bredde Tilrettelagte bachelorprogram Antikke studier Arbeidslivsstudier Europastudier Idéfag Kulturformidling Kvinne- og kjønnsstudier Mellomalderstudier Midtaustenkunnskap Moderne kunst og estetikk Musikk Retorikk Språk og informasjon

6 Faglig bredde Fritt sammensatte bachelorprogram: Estetiske fag Historie og kulturfag Språk

7 Faglig bredde Masterprogram 25 disiplinbaserte masterprogram (alle fag) 5-årig lærerutdanning, integrert mastergrad i fremmedspråk eller nordisk Årsstudium 17 årsstudium inkl. flere deltidsstudium

8 Resultater - utdanning Registrerte studenter vår 2005 –laveregrad:2897 –høyere grad:882 –videreutdanning: 359 Opptak siste studieår –lavere grad: 989 –høyere grad: 278 Resultater siste studieår: –studiepoeng pr. student/år: 36,8 (36,6 i 03/04 –kandidater høyere grad: 218 ( + 38 i fht måltall) Utveksling: –utreisende: 147 (mot 107 i 2003) –innreisende: 126 (mot 206 i 2003)

9 Resultater – forskning Avlagte doktorgrader (måltall 20): 2004:27 2005:20 Publisering: 325 publikasjonspoeng i 2004. Som eneste fakultet ved UiB ligger HF på topp nasjonalt sammen med HF, UiO 2 Storforskprosjekter NFR i 2005: –Landslide of the norm (Lunde) –In the wake of colonialism (Bang, Kjærland) Nordisk SFF: ( Nordic Centre for Medieval Studies )

10 Innsatsområder - handlingsplaner I tillegg til forskningsplan og utdanningsmelding har fakultetet utarbeidet handlingsplaner for: Utdanning: Handlingsplan for internasjonalisering Handlingsplan for masterstudiet Forskning: Handlingsplan for forskerutdanningen (inkl. forskerskoler) Handlingsplan for prosjektinitiering og prosjektsamarbeid på tvers av fagmiljøene ved HF Handlingsplan for likestilling

11 Strategiske forskningssatsninger Ny tverrfakultær satsning: Region og regionalisering –Landskap –Samfunn/politikk –Kulturarv/historie Utviklingsforskning Helse og velferdsforskning Norsk og nordisk Senter for fremragende forskning (CMS)

12 Fakultetets styrke og utfordringer HF har satset på forskerutdanning og har bedret gjennomføring i doktorgradsutdanningen, men må øke andelen eksternt finansierte PhD stillinger HF er god på publisering, men må bli bedre på synliggjøring HF er god på individuell forskning, men må få flere større eksternt finansierte forskningsprosjekter HF har en god rekruttering av kvinner, men må øke andelen kvinnelige professorer

13 Forts. Fakultetets styrke og utfordringer HF har et bredt studietilbud til studenter, men må bli bedre på gjennomføring på lavere grad HF har gode utvekslingsavtaler og en stor andel utreisende studenter, men må få flere innreisende studenter og økt lærerutveksling HF har hatt en god prosess for faglig og administrativ reorganisering, men har en stor utfordring når det gjelder samlokalisering og optimal bruk av arealer


Laste ned ppt "Det historisk- filosofiske fakultet Dekan Gunnstein Akselberg Voss 24. oktober 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google