Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NVHs kvalitetssystem PhD NVH: 16. mars 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NVHs kvalitetssystem PhD NVH: 16. mars 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 NVHs kvalitetssystem PhD NVH: 16. mars 2007

2 Evaluering av NVHs kvalitetssystem
2.-4. mai skal NVHs kvalitetssikringssystem av studiene evalueres. NVH får da besøk av en komité oppnevnt av NOKUT. PhD studiet inngår i evalueringen.

3 Oppbyggingen av kvalitetssystemet på NVH
Lov om universiteter og høgskoler stiller krav om kvalitetssystem Det er opp til NVH å lage systemet slik at det oppfyller NOKUTs kriterier Systemet skal være et verktøy for både å kontrollere og utvikle kvaliteten

4 NOKUT-komiteen vil iht. kriteriene legge vekt på:
Systemstruktur (Hvordan vi har bygd opp systemet. Hvem har ansvar i systemet. Hvilke ordninger og aktiviteter inngår i systemet?) Dokumentasjon som systemet frembringer (f. eks hvilke evalueringsresultater og indikatorer på kvalitet/svikt systemet frembringer) NVHs egen vurdering av denne dokumentasjon og hvordan NVH følger det opp avvikshåndtering Komiteen vil altså ikke vurdere NVHs faglige kvalitet, men vil vurdere om vi har tilstrekkelige systemer for å sikre den.

5 Strukturen i kvalitetssystemet
Kvalitetsområde 6: PhD utdanningen (Ansvar: rektor) Mål: PhD utdanningen ved NVH skal utdanne forskere på høyt internasjonalt nivå. Nøkkelelement 1: PhD studiets policy (mål) Aktivitet 1 (ansvar) Aktivitet 2 (ansvar) Nøkkelelement 2. Tilsetting og opptak (mål) Aktivitet 3 (ansvar) Nøkkelelement 3: Gjennomføring (mål) Nøkkelelement 4: Avslutning (mål) Planlegging Forbedring Gjennomføring Evaluering

6 Oppbyggingen av kvalitetsområde 6: PhD
Policy Tilsetting/opptak Gjennomføring Avslutning 1. Forskningsstrategi 1.PhD studentdata Se neste side Innlevering adm/forskrift 2. UFE Tilsetting/ Avslutning faglig/forskrift 3. Forsknings personalhåndbok Vurdere indikatorer på evalueringer Opptak faglig/forskrift gjennomføringsgrad årlig 4.Opptak adm/forskrift 5.Vurdere indikatorer årlig

7 Oppbyggingen av kvalitetsområde 6: PhD
Nøkkelelement 3. Gjennomføring 1.Avtalen(institutt)/forskrift og strategi 2.Gjennomføre (student)/forskrift, etiske retningslinjer, PhD håndbok 3.Veilede(veileder)/forskrift, etiske retningslinjer, PhD håndbok 4. Og 5. Medarbeidersamtaler med student og veiledere 6. Oppfølging ved problemer (institutt)/forskrift og PhD håndbok 7. Forsinket progresjon (UFE)/forskrift 8. Opplæringsdel, administrative godkjenningsordninger/forskrift 9. Opplæringsdel, tilbud på NVH 10. Studentevaluering av opplæringsdel 11. Forskningsevaluering. Resultater om PhD studentene. 12. DIOV og UFE

8 Styret Iverksettelse av tiltak Studiekvalitets rapport fra Rektor Rektor SFA UFE Institutt Forsknings rådgivers utkast UFE Instituttets rapport Opptak Nøkkeltall/data Instituttleder Forbedring PhD studiet Gjennomføring Evaluering

9 Er alt kvalitetsarbeid innen PhD studiet inkludert i vårt kvalitetssystem?
Er aktivitetene inkludert i systemet tilstrekkelig til å sikre kvaliteten? Data (indikatorer på kvalitet) som systemet genererer, blir de brukt som bakgrunn for beslutninger? Hva vet den enkelte veileder/PhD student om sin rolle og oppgave i kvalitetssystemet?

10 Er NVHs kvalitetssystem for PhD studiet per i dag et godt verktøy for å utvikle kvaliteten ?
Hvordan kan systemet bli bedre?


Laste ned ppt "NVHs kvalitetssystem PhD NVH: 16. mars 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google