Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdoms prioriteringer, valg og bortvalg av realfag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdoms prioriteringer, valg og bortvalg av realfag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdoms prioriteringer, valg og bortvalg av realfag
ilje- kon-valg Ungdoms prioriteringer, valg og bortvalg av realfag CS’s stilling finansiert av realfagsdekanene, NHO og Kunnskapsdepartementet. Vi ønsker å hjelpe dere med å finne ut hvorfor noen studenter velger å studere realfag, hvorfor andre velger disse fagene bort – og hvorfor noen faller fra underveis. Vi fire danner en foreløpig prosjektgruppe ledet av CS og EKH, men VI HÅPER PÅ FLERE STIPENDIATER. Tittelen må leses som ”vilje med valg” (eller valg med vilje?) – con som i ”con amore”, ikke som i contra! Camilla Schreiner Naturfagsenteret Ellen Karoline Henriksen Fysisk institutt, UiO Maria Vetleseter Bøe Naturfagsenteret Svein Sjøberg Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO

2 Bakgrunn: ”Realfagskrisen” – hva vet vi?
Synkende elev- og studenttall på realfaglige utdanninger ROSE-prosjektet: Elever (særlig jenter) er moderat interessert i realfag. Store kjønnsforskjeller blant 15-åringer FUN- og KUN-prosjektene: Fysikk og kjemi i VGS tiltrekker flinke, men få elever og oppfattes som krevende fag. For stort frafall før siste år i VGS. Viktig i framtidig yrke God lønn Selvstendighet Samarbeid Hjelpe andre Jobbe med mensk. Andel som svarer "(svært) viktig" (%) 100 80 60 40 20 Jenter Gutter Vi har en del info. fra Rose-prosjektet, FUN og KUN, fra NIFU-rapporter og fra universitetenes egne semesterstart-undersøkelser osv. Vi vet imidlertid ikke nok om hva som ligger bak diagrammer som for eksempel dette fra FUN-undersøkelsen og hvordan disse prioriteringene påvirker den enkeltes utdanningsvalg.

3 Hva vil vi gjerne vite mer om?
Hvordan ulike studentgrupper prioriterer i forhold til hverandre Hvilke faktorer som ”disponerer” for valg av realfag Hvilke rekrutteringstiltak som har en effekt Det vi vet LITE om er: hvordan ulike studentgrupper prioriterer i forhold til hverandre (hvorfor faller noen flinke realfagselever ned på medisin eller sosialøkonomi – hva må til for at de skal vurdere fysikk i stedet?) Hvilke faktorer som ”disponerer” for valg av realfag (det kan være bakgrunnsfaktorer som sosioøkonomisk bakgrunn, opplevelser eller fritidsaktiviteter i barndommen, opplevelser på skolen,… Hvilke rekrutteringstiltak som har en effekt (private og offentlige organisasjoner pøser ut millioner på rekruttering. Vi trenger å vite hva som virker!

4 Ungdoms prioriteringer, valg og bortvalg av realfag
ilje- kon-valg Ungdoms prioriteringer, valg og bortvalg av realfag Valg/bortvalg av realfag Hvilke faktorer er avgjørende for realfagsvalg/-bortvalg? Hvilke opplevelser/aktiviteter/bakgrunnsfaktorer ”disponerer” for realfagsvalg? Hvilke rekrutteringstiltak ser ut til å ha effekt på rekruttering av nye kandidater til realfaglige utdanninger? Frafall/bortvalg Hvordan kan vi beskrive "frafall" - hvor blir studentene av etter at de har sluttet? For dem som hopper av et realfagsløp: Hvorfor valgte de å slutte? A propos hvilke rekrutteringsrtiltak: Vi tenker oss lokale moduler i spørreskjemaet som gjør hver institusjon istand til å undersøke sine spesifikke tiltak

5 Ungdoms prioriteringer, valg og bortvalg av realfag
ilje- kon-valg Ungdoms prioriteringer, valg og bortvalg av realfag Metode: Spørreskjema september 2008 til Tilfeldig utvalg av alle realfagselever VGS Tilfeldig utvalg av ikke-realfagselever VGS Alle nye realfagsstudenter i høyere utdanning Nye studenter på utvalgte ikke-realfaglige utdanninger Oppfølging av ”avhoppere” via telefon? Her ser dere at vi trenger en kontaktperson som tar ansvar ved hver institusjon! Vi håper å kunne følge opp ”avhopperne” enkeltvis.

6 “Trekkspillmodell“ for prosjektet
Utvide gruppa med forskere? Stipendiater/masterstudenter/forskere? Utvide målgrupper/respondenter og spesielle analyser fag med spesielt lave rekrutteringstall og lav jenteandel (ingeniørstudier, universitetsstudier innen matem., IKT, fysikk) studenter ved realfagsstudier som ikke er tilsvarende rammet (medisin, veterinær og biologi) studenter ved ikke-realfaglige studier studenter i realfaglige lærerutdanninger studenter med minoritetsbakgrunn studenter ved studiesteder med særlige rekrutteringstiltak internasjonale komparative analyser

7 Nå er en god tid! Kunnskapsdepartementets rekrutteringsprosjekt V -08
Mat.Nat, UiO sitt rekrutteringsprosjekt V -08 Andre..? Finalistene i fysikkolympiaden - en mer uensartet gruppe i framtiden?

8 Dette vil vi gjerne ha fra landets realfagsdekaner:
Vilje (forpliktelse?) til samarbeid Navn på kontaktperson (avdeling, stilling) som kan sørge for lokalt utvalg av studenter samt innsamling og oversendelse av data Dere vil få en formell henvendelse fra prosjektet om kort tid, men gi meg gjerne navn på kontaktpersoner NÅ! Viktig at INSTITUSJONEN står bak, ikke personavhengig (sykdom, permisjoner)

9 What’s in it for YOU? Konkrete innspill og råd angående form og målgrupper for rekrutteringsprosjekter Økt kunnskap om faktiske og potensielle søkere/studenter Innspill angående undervisningen på lavere grads realfagsstudier

10 Framtiden…? Einstine – er hun mulig? Teknisk ukeblad 17/2005
Physics Education 41 (4), 2006 Teknisk ukeblad 17/2005 Einstine – er hun mulig?


Laste ned ppt "Ungdoms prioriteringer, valg og bortvalg av realfag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google